ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

Tradycyjna astrologia klas.


W tym rozdziale kontynuuję temat poruszony w rozdziale poprzednim.

Po okresie dominacji nowoczesnej, psychologicznej astrologii, od dobrych kilku lat renesans przeżywa astrologia klasyczna, a inaczej astrologia tradycyjna. Dzieje się tak w Europie, jak i w Polsce. Organizowane są kursy klasycznej interpretacji horoskopu oraz wykłady i warsztaty dotyczące tego tematu. Coraz więcej astrologów odkrywa użyteczność klasycznych technik. Na razie popularność zdobywa astrologia horarna (godzinowa), jak również astrologia elekcyjna, które wymagają stosowania astrologicznych technik znanych od stuleci.
Astrologia klasyczna (czyli po prostu astrologia, przymiotnik klasyczna dodajemy obecnie, aby astrologię dawniej uprawianą trochę odróżnić od współczesnej astrologii, kierującej się w stronę psychologii) rozwijała się - mniej więcej - od V wieku przed Chrystusem, do XVII wieku, przy czym trzeba dodać, iż od czasów najdawniejszych aż do Wieków Średnich praktykowana była hellenistyczna astrologia. Od okresu Średniowiecza wielki wkład w rozwój astrologii wnieśli astrologowie arabscy i żydowscy.
W epoce Oświecenia (od XVII do XIX wieku) nastąpiło załamanie rozwoju astrologii, a więc epoka ta była okresem "zaćmienia" dla królewskiej dziedziny wiedzy. Dopiero pod koniec XIX wieku astrologia została niejako na nowo odkryta, jak też powstał jej nowy nurt, a mianowicie ezoteryczno-psychologiczny. Niżej krótko wyjaśniam z czego wynika zwrócenie się astrologii w kierunku psychologii.

Dawniej możliwe były jednoznaczne prognozy stawiane na podstawie horoskopu, ponieważ poszczególne jednostki miały relatywnie mało wolności osobistej. Człowieka definiowało jego pochodzenie, a jego los był zdeterminowany głównie przez warunki bytowe rodziców. Środowisko życiowe było ściśle określone, stałe i stąd łatwo było przewidzieć jego przyszłość.
Obecnie szczęście każdego z nas coraz częściej leży w naszych własnych rękach, współczesny człowiek dysponuje bowiem wielostronną paletą różnych opcji i naprawdę może kształtować swoje życie, dlatego astrologia nie jest w stanie opisać szczegółowo jego życia. Przybierająca rozmaitość życiowych możliwości spowodowała, że astrologia musiała przestawić środek ciężkości z zewnętrznych wydarzeń, na bardziej psychologiczny kontekst.
 

Przypominam zasadnicze różnice między tradycyjną, a współczesną astrologią. W wielkim uproszczeniu:
a.) dawniejsi astrologowie uważali los za coś, co po prostu musimy przyjąć do siebie, a obecni astrologowie zalecają aktywne kształtowanie swego losu,
b.) jeśli chodzi o opis charakteru człowieka; onegdaj astrolog stwierdzał: jesteś taki i tak będziesz w przyszłości reagował, a współcześnie wiemy, iż charakter człowieka nie jest stały i może podlegać procesom,
c.) astrologia współczesna unika używania określeń "dobry" (działający dobroczynnie) i "zły" (działający złoczynnie), które są oczywiste w klasycznej astrologii, a więc współczesna astrologia humanistyczna nie stosuje opisów jakościowych, lecz koncentruje się np. na przyczynach i rozwiązaniach,
d.) interpretacje w klasycznej astrologii związane są głównie z odpowiedziami na pytanie "co?/co się w moim życiu zdarzy?", a współcześni astrologowie humanistyczni najchętniej odpowiadają na pytanie "dlaczego?/dlaczego w moim życiu tak się zdarza?"
e.) Natomiast jeśli chodzi o różnice czysto techniczne, to:
- w klasycznej, a więc w tradycyjnej astrologii bierze się pod uwagę siedem tak zwanych antycznych planet (Saturn, Jowisz, Mars, Słońce, Wenus, Merkury, Księżyc),
- a współczesna astrologia humanistyczna operuje dziesięcioma planetami (powyższe plus Uran, Neptun i Pluton).

Astrologowie klasyczni pracują m. in. z takimi pojęciami, jak: troistości, granice (termy), dekanaty (facje, oblicza), radości planet, dyspozytorzy i recepcje, spalenie czy przenoszenie i gromadzenie światła.

Z punktu widzenia astrologii klasycznej, człowieka (Klientkę, Klienta) charakteryzuje przede wszystkim 1 dom horoskopu, który wskazuje na jego ciało fizyczne oraz osobowość i charakter, natomiast planety w innych domach odnoszą się do tego, co przydarza/przydarzy się człowiekowi w różnych dziedzinach jego życia (np. na płaszczyźnie materialnej - 2 dom, w kwestii partnerstwa - 7 dom, w jego życiu zawodowym - 10 dom). 

Uważam, iż świetne efekty daje praktyczne połączenie dwóch nurtów - klasycznego z nowoczesnym. Osobiście nie praktykuję tradycyjnej astrologii (dla współczesnego człowieka Kosmos nie kończy się na Saturnie!), lecz przy wielu analizach chętnie wykorzystuję jej zasady.
Dla przykładu - olbrzymią wagę przykładam do tego, czy aspekty są separacyjne, czy aplikacyjne, jak również obliczam siłę (tudzież słabości) planet w horoskopie urodzeniowym, stosując dość obszerny system punktowy związany:
- z godnościami podstawowymi, czyli esencjalnymi (w skrócie: chodzi o położenie planet w znakach, jak też w poszczególnych odcinkach znaków),
- z licznymi godnościami przygodnymi, czyli przypadkowymi lub akcydentalnymi (w skrócie: chodzi o położenie planet w domach i ruch planet), w tym z godnościami relacyjnymi (w skrócie: chodzi o aspekty planet).

Godności planet są bazą, podstawą klasycznej astrologii.


 Absolutnie zgadzam się z założeniem astrologii tradycyjnej, zgodnie z którym silny władca danego domu (a więc będący w swej podstawowej godności np. poprzez domicyl czy wywyższenie), wskazuje na pomyślny rozwój spraw przyporządkowanych danemu domowi, choć oczywiście negatywne aspekty mogą owe sprawy opóźniać. Silny władca lub silny dyspozytor jest jak silny szef czy też dobry manager firmy; z reguły dobrze powodzi się firmie zarządzanej przez dobrego szefa. Nie znaczy to, że słabszy szef musi położyć swą firmę "na łopatki"; o ile słabsza esencjalnie/esencjonalnie planeta posiada wiele godności akcydentalnych, wówczas ma dużą moc sprawczą i okoliczności sprzyjają realizacji jej celów.

Klasyczni astrologowie chętnie pracowali/pracują także z gwiazdami stałymi, lecz choć wybitnie jestem zainteresowana tym tematem, nigdy nie będzie on elementem moich astrologicznych interpretacji dla Klientek i Klientów.


Oto najważniejsze gałęzie astrologii klasycznej:
- astrologia horarna, a inaczej godzinowa, czasem zwana astrologią pytaniową - interpretuje się horoskop obliczony na moment zrozumienia przez astrologa konkretnego pytania zadanego przez Klienta (hora w jęz. łac. znaczy godzina),
- astrologia elekcyjna - elekcja to wybór, a więc chodzi o wybranie dla Klienta odpowiedniego czasu dla jakiegoś działania (można np. wybrać korzystny dzień dla założenia firmy),
- astrologia mundalna, a inaczej światowa - odnosi się ona do państw, jak i wydarzeń na świecie (a więc można powiedzieć, że chodzi tu o astrologię polityczną i wydarzeniową).

Aktualnie (teraz jest 2016 rok) niewiele jest astrologicznych lektur w języku polskim, które traktują o astrologii klasycznej. Najważniejsze klasyczne teksty są dostępne przede wszystkim w języku angielskim oraz niemieckim, a zostały one przetłumaczone z łaciny, greki i języka arabskiego.
 
Oto foty z książkami astrologicznymi wydanymi w języku polskim,
które posiadam, a które przede wszystkim, lub w pewnej mierze
dotyczą TRADYCYJNEJ ASTROLOGII KLASYCZNEJ
(na gruncie której wyrosła współczesna astrologia humanistyczna).
Na początek - napisana przeze mnie książka,
w której objaśniam wiele pojęć z astrologii tradycyjnej.
 

Jestem pełna szacunku dla wszystkich osób z Polskiego Stowarzyszenia Astrologicznego, biorących udział w niekomercyjnym i edukacyjnym projekcie "Projekt ASTROGutenberg – klasyka astrologii za darmo" - klik. Celem tego ambitnego projektu jest przetłumaczenie ważnych dzieł klasyki astrologii, które nie zostały dotąd przetłumaczone na język polski - Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne – Projekt ASTROGutenberg www.polskaastrologia.pl klik.

- William Lilly ASTROLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA 1647 r. - klik
[Redakcja i koordynacja projektu: Izabela Podlaska-Konkel Tłumaczenie: Paulina Gawron, Ewa Krajewska, Miłosława Krogulska, Monika Kurowska, Tomasz Lange, Jakub „A.P.” Luberda, Marcin Nowak, Dyrla Podedworna, Izabela Podlaska-Konkel, Katarzyna Tracz, Tomasz Wiński, Katarzyna Wywiał.]

- Nicholas Culpeper DZIEŁO ASTROLOGICZNE Pozostawione dla potomności 1654 r. - klik
[Redakcja i koordynacja projektu: Izabela Podlaska-Konkel Tłumaczenie: Jakub „A.P.” Luberda, Izabela Podlaska-Konkel]


W następnym rozdziale podpowiadam jak nie uczyć się astrologii,
czyli ostrożnie ze ścisłym trzymaniem się regułek astrologii tradycyjnej.
 
Przejście do następnej strony (Jak nie uczyć się astrologii.) - klik.

Książki w języku niemieckim dotyczące astrologii tradycyjnej, które są w moim posiadaniu przedstawiam w rozdziale pod tytułem "Astrologiczne lektury w j. niemieckim" KLIK.


Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce