ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

12 dom a Ascendent.


12 dom to czas prenatalny, a Ascendent to narodziny.
 
Niektórzy uważają, że dusza ludzka jest już naznaczona w okresie prenatalnym, czasem delikatnie, a czasem w sposób dramatyczny. Z astrologicznego punktu widzenia znajduje to swe odzwierciedlenie w domu 12 horoskopu urodzeniowego; w planetach, które w nim są, w aspektach do wierzchołka domu 12 oraz w znaku Zodiaku, który go zawiera. Ciąża  - symbolicznie - rozpoczyna się wraz z domem 12 (z wierzchołkiem domu 12), a kończy Ascendentem, a więc narodzinami. 12-domowe prenatalne doświadczenia mogą potem wpłynąć na losy człowieka dorosłego.
Dlaczego akurat dom 12? Ponieważ jest to sektor wszelkiego typu zamknięcia, schowania, utajnienia, procesów przebiegających w ukryciu, spraw niewidocznych, niewidzialnych, także nieświadomych. Dom 12 to ostatni dom horoskopu, dom podlegający ostatniemu znakowi w Zodiaku - Rybom, które symbolizują to, co stoi na końcu każdego etapu rozwoju: zakończenie, rozpuszczenie, rozwiązanie, oddanie się, poświęcenie, oddzielenie oraz przygotowanie do kolejnego etapu.
 
Z końcem okresu prenatalnego istota zostawia za sobą ciemność 12 domu, ponieważ nadchodzi Punkt Narodzin - Ascendent. Ascendent jest "bramą" przez którą przedostaje się dusza ludzka do ziemskiego ciała. Stąd Ascendent mówi w jaki sposób człowiek wstępuje w życie, i nie tylko chodzi tu o fizyczne wyjście z matczynego łona, lecz odnosi się także do całego późniejszego życia. Ascendent określa mianowicie styl, w jaki człowiek (dorosły) wychodzi do świata, jakie są jego pierwsze reakcje na ludzi, których spotyka w całym swoim życiu, jaki jest jego sposób podchodzenia do nowych sytuacji. Poza tym Ascendent pomaga człowiekowi w wyrażaniu jego wewnętrznych = Słonecznych potrzeb w realnym świecie.
Oczywiście aspekty do Ascendentu oraz planety znajdujące się w jego okolicach, wiele mówią też o tym, jak wyglądał poród danej osoby. Ciężkie aspekty do Ascendentu świadczą zwykle albo o jakichś komplikacjach porodowych, albo o trudnej sytuacji życiowej towarzyszącej kobiecie, która miała rodzić.
Saturn przebywający blisko Ascendentu może zdradzać, iż poród był ciężki, opóźniony, długotrwały. Nadto może mówić o tym, że sytuacja materialna rodziców nie była zbyt dobra, a mamę tak mocno ona trapiła, iż zostało to zakodowane podczas narodzin dziecka. O ile Saturn na Ascendencie jest powiązany z inną planetą/innymi planetami nieharmonijnym/ymi aspektem/ami, wówczas często zdarza się, że człowiek musi w swoim życiu zmagać się z depresją, i dopiero terapia nastawiona na wyjaśnienie okoliczności okołoporodowych pomaga mu w wyjściu z traumy. Saturn będący w koniunkcji z Ascendentem, czy to z pierwszego, czy z dwunastego domu, może również być wskazówką dla jakiejś chronicznej choroby fizycznej.
 
Pamiętajmy o tym, że:
a.) cały pierwszy dom (którego Ascendent jest początkiem) reprezentuje wejście człowieka w świat i jego sposób samoprezentacji - styl pokazywania siebie innym i sposób, w jaki pragnie zdobyć świat,
b.) władca pierwszego domu (władca Ascendentu, często utożsamiany z władcą całego urodzeniowego horoskopu) jest podstawową substancją, z którą człowiek zaczyna swoją podróż i mówi o tym, jaką kosmiczną zasadę człowiek będzie w swym życiu wcielał (na przykład władcą mojego 1 domu jest Jowisz, a więc ucieleśniam zasadę rozwoju, ekspansji, obfitości, optymizmu itd.), ma też ogromny wpływ na życie zawodowe człowieka (naturalnie najważniejsze w przypadku kwestii zawodowych są dwa domy: 10 i 6, władcy tychże domów, jak też planety posadowione w tych domach). Chcę tu podkreślić, że bez urzeczywistniania zasad, jakie wiążą się z władcą Ascendentu, nie ma mowy o właściwym ukorzenieniu się w życiu.
c.) Natomiast tranzyty bieżących planet przez Ascendent zawsze naznaczają jakiś nowy początek w życiu człowieka, start do nowego cyklu, impuls do rozpoczęcia czegoś.
Dodam jeszcze d.) Skoro Ascendent jest "bramą" do "JA", jest "wrotami" przez które przedostaliśmy się do naszego ciała, to punkt leżący naprzeciwko, a więc Descendent, jest "bramą" do "TY", jest "wrotami" do naszego partnerstwa.

(Niżej są zdjęcia z książkami, których autorki patrzą na tematy astrologiczne z punktu widzenia karmy, jak też fotka, którą niechcący sama sobie zrobiłam :-). Zostawiam ją jednak, gdyż symbolicznie pasuje do 12 domu, z ciemności którego wyłania się człowiek, przechodząc przez Ascendent i ukazując się światu)
 
Przejście do kolejnego rozdziału Ceres w astrologii KLIK
 

Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce