ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

Czym zajmuje się astrologia?


Astrologia zajmuje się wpływem Gwiazdy Słońca, satelity Ziemi Księżyca i pozostałych planet (tudzież planetek) Układu Słonecznego (Merkury, Wenus, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton, oraz m. in. Ceres i Eris - Prozerpina/Kora) na Ziemię i jej mieszkańców. Z racji przyjętego przed wiekami uproszczenia, astrologia traktuje symbolicznie Słońce i Księżyc jak planety, a Ziemię - miejsce, w którym się urodziliśmy i mieszkamy do końca swych dni - jako centrum Wszechświata, naszego własnego ludzkiego Wszechświata.
Stąd dla wygody przyjmuje się, że 10 (czy też 12, jeśli wliczamy Ceres i Eris - Prozerpinę/Korę) planet krąży wokół Ziemi. Każda z wymienionych planet ma pewien określony wpływ na nasze życie, modeluje nasze wnętrze, wyposaża w różne możliwości sprawcze, których wyzwolenie zależne jest w dużej mierze od nas samych - czasem zdających sobie sprawę z drzemiących w nas możliwości, a czasem nie uświadamiających sobie własnych predyspozycji.

Zarówno ja (w różnych miejscach mojej witryny), jak i inni astrologowie
dość często używamy enigmatycznego określenia wpływ planet,
jednak proszę nie traktować tego zbyt dosłownie.
Wysławiając się bardziej fachowo można powiedzieć,
że horoskop urodzeniowy człowieka obrazuje jakość czasu
czyli jakość momentu, w którym dany człowiek się urodził.
Faktyczne wpływy planet niechaj badają naukowcy,
którzy dysponują (lub w przyszłości będą dysponowali) stosowną technologią.
Astrolog zajmuje się tylko interpretacją symboli astrologicznych
.


Dzisiaj astrologia pozwala lepiej poznać własny charakter i osobowość. Znając swoje wady i potencjalne złe strony (słabe strony, brzydkie skłonności) człowiek może bardziej świadomie kreować swoje życie. Wiedząc np., że szybko (o wiele szybciej niż przeciętnie, na co m.in. wskazują nieharmonijne aspekty Księżyca i Saturna istniejące w Twoim horoskopie urodzeniowym) ulegasz frustracjom, zaczniesz - o ile zechcesz, masz wszak wolną wolę! - świadomie pracować nad tym, aby stać się osobą spokojniejszą, bardziej wyrozumiałą dla siebie i innych, lepiej panującą nad swoimi złymi humorami. Mając pełną świadomość swojej większej niż przeciętnie porywczości (na co wskazują np. nieharmonijne aspekty pomiędzy Twoim Księżycem, Merkurym, a Marsem), będziesz starał/a się temperować swe zbyt gwałtowne reakcje, gdyż bardzo często mogą one przynieść więcej szkody niż pożytku.


"Astrologia w koncepcji procesów świadomych (astrologii poznawczej) wiąże się przede wszystkim z podłożem naszego rozwoju osobistego. Wkracza ona tu w sferę, która w popularnym założeniu należy do psychologii, lecz astrologia nie tylko wyprzedza na stulecia powstanie tej gałęzi nauki, ale rozszerza znacznie jej zasięg.
Traktując człowieka jako nierozerwalną cząstkę układu społecznego, astrologia będzie się odnosić do psychologii zbiorowej i typowej reakcji mas. Taka też była astrologia średniowiecza, a przede wszystkim astrologia starożytna.
W odniesieniu do pojedynczego człowieka, astrologia sugeruje potrzebę rozwoju indywidualnego, na co tylko nieliczni w czasach starożytnych mogli sobie pozwolić. Indywidualność musi być również poparta świadomością, jak i samoświadomością, zdolnością do samooceny. Bez tego możemy być najwyżej uważanymi za kogoś, kto jest nazywany oryginałem czy dziwakiem.
"
- Jan Star Skąpski

"Astrologia może odmienić Twoje życie, tak jak odmieniła moje. Astrologia oświetla ciemne zakamarki duszy, daje Ci klucz do zrozumienia innych ludzi, dostarcza doskonałych metod analizowania układów międzyludzkich, a także pozwala zerknąć w przyszłość. Poza tym, jak każda wielka nauka, astrologia ma moc zmieniania percepcji. Gdy poznasz ją, choćby w niewielkim stopniu, nigdy już nie będziesz patrzeć na świat tymi samymi oczyma. Astrologia rozszerzy Twoje zrozumienie zachowań i motywacji, ale przede wszystkim zwiększy Twoją wrażliwość."
- Rae Orion

"Astrologia nie zajmuje się przepowiedniami. Żaden poważny astrolog nie będzie wygłaszał przepowiedni w sensie wróżenia. Po prostu tego nie potrafi. W ogóle niczego nie może przewidzieć precyzyjnie. Jest zdolny rozpoznać tendencje, jakie wyłaniają się z podstawowego charakteru i na które wskazuje wewnętrzny zegar kosmiczny. Tendencje te klient astrologa powinien dopasować do swoich planów, zadań, do terminów czy do potrzeb dnia.
Astrologowie mogą wskazywać na pewne niebezpieczne punkty wynikające np. z przeceniania siebie, mogą też wskazywać na możliwości, których sam właściciel horoskopu nie rozpoznaje, albowiem często najtrudniej jest rozpoznać szanse i niebezpieczeństwa, które są nam najbliższe, jako że żyją one w nas".

- Bernd A. Mertz

"Jednym z powodów, dla których ludzie studiują astrologię, jest to, że pozwala ona uporządkować rozmaite odmiany ludzkich charakterów.
[...] Astrologia ma wiele do zaoferowania ludziom, którzy kierują pracownikami, zawodowo inwestują i ryzykują - czyli zawodowo robią (i tracą!) pieniądze. Dla mnie i dla moich kolegów po fachu jest rzeczą najzupełniej oczywistą, że sukcesami i porażkami w biznesie rządzą cykle planetarne.
[...] Czy można przewidywać przyszłość przy pomocy metod astrologii - to znaczy z ruchów planet? Bardzo bym chciał odpowiedzieć na to pytanie: tak, można. Ostatecznie sam jestem praktykującym astrologiem i powinno mi zależeć na sławie mojej dziedziny wiedzy. Ale jednoznacznie odpowiedzieć się nie da. Można przewidzieć przyszłość - i nie można; trochę tak, trochę nie."
- Wojciech Jóźwiak
Przejście do następnej strony (Jak działa astrologia?) - klik.
 
 
Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce