ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

Zodiak-fazy rozwoju.

 
ZNAKI ZODIAKU JAKO FAZY ROZWOJU.

 
Znaki Zodiaku - fazy rozwoju procesów według Ramaza R. Zachariana.
 
1 - Baran - Pierwsza faza charakteryzuje się impulsem i początkiem działania, przewagą zachowań instynktownych. To jest to, co w przyrodzie nazywa się kiełkowaniem. Władcą tej fazy jest Mars.
 
2 - Byk - Druga faza jest poświęcona poszukiwaniom formy, która przyjmie w siebie pierwotny impuls pierwszej fazy. W odniesieniu do analogii botanicznej jest to ten moment, gdy kiełek zaczyna wypuszczać korzenie. On wzmacnia się i chce ugruntować się w materii oraz znaleźć własną formę istnienia. Tą fazą włada Wenus i/lub Prozerpina.
 
3 - Bliźnięta - W trzeciej fazie, którą włada Merkury, zaczyna się zwiększać liczba powiązań i relacji, w tym również informacyjnych. W przyrodzie jest to ten moment, kiedy roślina zaczyna powiększać liczbę gałązek i listków. Pojawia się pragnienie rozwoju w poziomie poprzez zdobycie maksymalnej ilości powiązań z otoczeniem. 
 
4 - Rak - Czwarta faza; jest w niej napięcie, konflikt między ideą, która pojawiła się w fazie pierwszej i tym, co pojawia się w miarę tego, jak żywy organizm chce otoczyć się bliską mu przestrzenią. Przyrodniczą analogią tej fazy jest moment zapłodnienia, to znaczy: roślina jest gotowa do tego, żeby nastąpił moment zapylenia. Władcą tej fazy jest Księżyc.
 
5 - Lew - Piąta faza - pojawiają się rezultaty zapłodnienia, czyli płody. Moment ten można odbierać jako akt twórczy - roślina wydała owoce. Tak samo wygląda to u człowieka. Podczas piątej fazy w życiu człowieka pojawiają się dzieci. Faza ta wiąże się też z uzyskaniem zadowolenia z rezultatów jakiegokolwiek procesu. Wiąże się ona ze zwracaniem na siebie uwagi i koncentrowaniem wokół siebie przestrzeni. Władcą tej fazy jest Słońce.
 
6 - Panna - Szósta faza - wiąże się z nią wprowadzenie ładu i porządku w powiązaniach poziomych, czyli rezultaty twórczości trzeba doprowadzić do porządku. Przyroda ofiarowała dojrzałe płody, a teraz trzeba je zerwać i posortować. Władcą tej fazy jest Merkury i/lub Ceres.
 
7 - Waga - Siódma faza to poszukiwanie niezbędnych rezerw, których nam nie wystarcza. Poszukiwanie tych wzorów, których jako jednostka nie posiadamy. Chodzi tutaj o to, żeby zrekompensować to, czego nam brakuje, stąd poszukiwania partnera. Władca siódmej fazy - Wenus.
 
8 - Skorpion - Ósma faza, której głównym władcą jest Pluton, związana jest z koniecznością nabycia nowych doświadczeń. Każdy proces zawiera w sobie stadium obumierania, z tym, że z reguły obumiera to, co nie jest potrzebne. Proces, podczas którego obumierają czynniki osobiste, prowadzi do transformacji typowej dla Skorpionów.
 
9 - Strzelec - W dziewiątej fazie to, co pozostało po procesie sublimacji, po przepracowaniu trafia pod władanie Jowisza, czyli wszystko pracuje na rozszerzenie granic i świadomości po to, żeby więcej kategorii duchowych mogło być przejawionych w świecie materii.
 
10 - Koziorożec - Dziesiąta faza wiąże się z Saturnem i oznacza osiągnięcie celu, który został wyznaczony podczas pierwszego impulsu. Oznacza także wykorzystanie struktury, która pomoże osiągnięty cel umocnić.
 
11 - Wodnik - Podczas jedenastej fazy będącej pod władaniem Urana, dowolny proces dąży do znalezienia jak najbardziej oryginalnych i niestandardowych rozwiązań oraz chce wykorzystać cały swój potencjał, który zgromadził podczas dziesiątej fazy, do realizacji zbiorowych interesów. Jest on zorientowany na przyszłość.
 
12 - Ryby - Dwunasta faza, którą włada Neptun prowadzi do rozpłynięcia się, utraty dążeń osobistych. Jest to faza oczekiwania - człowiek czeka na to, jaki w jego przypadku zapadnie wyrok. Wnioski zostały wyciągnięte, pojawia się pewnego rodzaju informacja, że rozpoczyna się nowy cykl, ale pozostaje wyłącznie oczekiwanie i przyswajanie zebranych doświadczeń.
 
Każda z planet przemieszcza się przez naturalny, opisany wyżej krąg faz i wchodząc do określonej fazy będzie częściowo przejmować na siebie przejawienia tej fazy, ale również będzie zachowywać własne cechy i funkcje.
 
 
Znaki Zodiaku - fazy rozwoju człowieka według Leszka Weresa.
 
Każdy ze znaków Zodiaku symbolizuje odmienną fazę rozwoju człowieka, a zarazem odmienny sposób asymilacji doświadczeń zdobywanych w trakcie egzystencji.
- Sześć pierwszych znaków - od Barana po Pannę - związanych jest z pewnym zespołem kategorii i potrzeb wspólnych wszystkim ludziom, lecz w fazach cyklu rozwijanych na planie działań i doświadczeń indywidualnych.
- Następne sześć znaków - od Wagi do Ryb - związanych jest z planem doświadczeń społecznych.
 
1 faza - faza Barana - akcentuje kategorię istnienia, a wraz z nią potrzebę bycia sobą, oraz ekstrawertycznego manifestowania swej odrębności.
 
2 faza - faza Byka - uaktywnia sferę posiadania, wyraża potrzebę aktywnego stosunku do własności i zabezpieczenia swej egzystencji w świecie konkretnych wartości materialnych.
 
3 faza - faza Bliźniąt - to kategoria informacji rozumiana jako potrzeba rozpoznawania środowiska oraz komunikowania o rezultatach swej działalności.
 
4 faza - faza Raka - kategoria, a zarazem potrzeba bezpieczeństwa, przynależności (korzeni) oraz utrzymania stanu posiadania.
 
5 faza - faza Lwa - związana jest z ideami rozwoju i potrzebą indywidualnej kreacji.
 
6 faza - faza Panny - wiąże się z potrzebą lepszego przystosowania do warunków życia.
 
Tak więc sześć pierwszych faz, sześć pierwszych znaków Zodiaku opisanych formułą: istnieć - posiadać - informować - zabezpieczać - rozwijać (kreować) - dostosowywać (transformować), dotyczy rozwoju indywidualnego.
Następne sześć faz, też opisanych tą samą formułą, dotyczy doświadczeń na planie społecznym.
 
7 faza - faza Wagi - kategoria "istnieć" u Wagi wyraża się w potrzebie utrzymywania kontaktów z innymi przedstawicielami gatunku. Słowo "ja" typowe dla Barana, zostaje zastąpione słowem "my".
 
8 faza - faza Skorpiona - kategoria "posiadać" wyrażona jest tu w potrzebie wspólnej organizacji stanu posiadania (co stanowi postęp w stosunku do indywidualnej chęci posiadania Byka).
 
9 faza - faza Strzelca - kategoria "informować" manifestuje się tu w potrzebie głębszego rozumienia wyższej hierarchii wartości. Chodzi więc - w przeciwieństwie do penetrujących najbliższe otoczenie Bliźniąt - o szersze i wyższe poznanie, o rozwój wyższej świadomości (filozofia, religie).
 
10 faza - faza Koziorożca - kategoria "zabezpieczać" u Raka polegała na poszukiwaniu swoich korzeni (symboliczny ruch w dół), natomiast u Koziorożca polega na szukaniu celu w świecie zewnętrznym (symboliczny ruch w górę) i organizowaniu funkcjonalnych struktur społecznych.
 
11 faza - faza Wodnika - kategoria "rozwijać/kreować" u Wodnika dotyczy zaspokajania ambicji życiowych poprzez użyteczność społeczną.
 
12 faza - faza Ryb - kategoria "dostosować i transformować" związana jest tu z przekraczaniem codziennej rzeczywistości i transformacją duchową.
 
Teraz Baran może rozpocząć nową fazę, w nowym cyklu przybiegającym już na wyższym poziomie świadomości.
 
Każdego człowieka dotyczą wszystkie fazy powyżej opisanego cyklu, bez wyjątku. Każdy z nas przez nie kolejno przechodzi, choćby w trakcie roku, który rozpoczyna się w marcu od wejścia Słońca do znaku Barana. Tak więc co roku mamy szanse asymilacji nowych doświadczeń charakterystycznych dla każdej fazy, dla każdego znaku Zodiaku.
 
 
Znaki Zodiaku i rozwój różnych specyficznych ludzkich możliwości.
 
1 - Faza Barana panuje nad każdym nowym doświadczeniem życiowym. Dotyczyć to będzie zarówno początku nowego dnia, jak i zakładania własnego biznesu. Życie niesie w tej fazie wciąż nowe wyzwania, którym trzeba podołać.
 
2 - Faza Byka zapewnia stabilność, realizm, wytrwałość. W fazie Byka musimy spokojnie rozpatrzyć się w każdej nowej sytuacji.
 
3 - Faza Bliźniąt zapewnia jasność umysłu i oferuje człowiekowi możliwość wymiany informacji, zdań.
 
4 - Faza Raka zapewnia emocjonalne zaangażowanie w kręgu rodziny, przyjaciół, osób nam bliskich.
 
5 - Faza Lwa daje świadomość własnego wkładu w życie, daje okazję do prezentacji siebie i naszych kreatywnych działań.
 
6 - Faza Panny daje okazję do zaprowadzenia ładu i porządku w naszym życiu i otoczeniu, oraz uświadamia praktyczne możliwości, jakie oferuje życie do wykorzystania na ogólny pożytek.
 
7 - Faza Wagi daje zainteresowanie dla tego, co inni mogą wnieść w życie, daje możliwość porozumienia i współpracy z innymi.
 
8 - Faza Skorpiona daje najintensywniejsze z możliwych zaangażowanie we wszystko, co się czyni, oraz możliwość odrzucenia z naszego życia tego, co już jest niepotrzebne.
 
9 - Faza Strzelca każe człowiekowi dążyć do ideałów społecznego współżycia, zapewnia jasność widzenia i chęć poszerzania naszych horyzontów.
 
10 - Faza Koziorożca daje człowiekowi poczucie odpowiedzialność i ambicję.
 
11 - Faza Wodnika daje łatwość kontaktu z ludźmi oraz innowacyjne pomysły.
 
12 - Faza Ryb daje zainteresowanie duchowością, mistyką i sztuką.
 
Wykorzystujmy (w sposób właściwy dla danej fazy) pobyt różnych planet w poszczególnych fazach/znakach Zodiaku; śledźmy tranzyty planet :-).
 
Przejście do kolejnego rozdziału: Znaki Zodiaku - wstęp KLIK

 
[Pow. obrazek: Kuroshitsuji Zodiac http://scented-tea.deviantart.com/]
Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce