ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

TRANZYTY PLANET

 
TRANZYTY PLANET - uwagi wstępne część 2.

Jestem astrolożką, która - przygotowując horoskopy prognostyczne - skupia się przede wszystkim na tranzytach, jak to czyni np. Donna Cunningham, autorka (m. in.) książki "Przewodnik ku samoświadomości".
"Niektórzy poważani astrolodzy korzystają wyłącznie z progresji, uzyskując dzięki nim dobre rezultaty, osobiście jednak uważam, iż tranzyty są bardziej znaczące i dlatego posługuję się tylko nimi. Chcąc bowiem osiągnąć głębię w jakiejkolwiek dziedzinie astrologii, musimy się raczej skupiać, a nie rozpraszać w całym zodiaku.- D. Cunningham

Tranzyty to jedna z najbardziej popularnych i skutecznych technik prognostycznych w astrologii.

Poniżej jest rysunek horoskopu Michaela Douglasa (ur. 25.IX.1944 o godz. 10.30 w USA - New Brunswick, NJ). Na szerokim zewnętrznym pierścieniu zaznaczone są tranzytujące planety około połowy marca 2015 roku.Tranzyty planet to bieżące przejścia planet nad ich urodzeniowymi pozycjami
(jak też nad innymi elementami w horoskopie urodzeniowym np.
nad osiami Asc, Dsc, MC, IC, Węzłami Księżycowymi, punktami arabskimi).

"Tranzytem nazywamy przejście przesuwającej się (w danej chwili) planety nad stanowiskiem innej planety lub nad jej aspektem w radixie. W czasie swego oddziaływania zabarwiają one przeżycia, reakcje i sposób zachowania właściciela horoskopu zgodnie ze swą specyficzną naturą." - Alexander von Pronay

Tranzyty planet wskazują na okresy korzystne lub niekorzystne dla określonych działań, a więc dzięki tranzytom dowiadujemy się kiedy możemy zastosować i/lub rozwinąć nasze urodzeniowe potencjały oraz chwycić pojawiające się szanse dotyczące konkretnej dziedziny życia. Tranzyty planet dają informację o okresach prosperity, jak też o okresach przyhamowań i kłopotów w pewnych sferach życia czy też odnośnie pewnych tematów.

"Współcześnie uważa się, że tranzyty same w sobie nie wywołują ani dobrych, ani złych wydarzeń, mają charakter neutralny, natomiast wskazują na okresy w życiu osoby, w których będzie zmuszona zetknąć się twarzą w twarz z określonymi problemami.
Gdy osoba jest dobrze zorientowana w charakterze nadchodzącego tranzytu i w efekcie jaki może przynieść jego działanie, jest w stanie odpowiednio się przygotować do czekającego ją problemu i pokierować nim tak, aby ewentualnie zminimalizować jego skutki czy też obrać inny kierunek działania
." - Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz

Współcześni astrologowie nie sporządzają prognoz opartych na tranzytach na wiele lat do przodu (teoretycznie mogą, ale po co? Poza tym cena takiej usługi byłaby bardzo wysoka, a czas wykonania bardzo długi), sporządzają ją na określony przedział czasowy - zwykle na rok, czasem dwa, lub parę lat do przodu. Oczywiście można także na miesiąc, dwa, trzy, albo na pół roku.

Do prognozowania astrologicznego opartego na tranzytach, przede wszystkim bierze się pod uwagę planety biegnące wolno i poruszające się zewnętrznie w stosunku do Ziemi, a więc chodzi o następujące planety:
- Jowisz i Saturn (planety społeczne),
- Uran, Neptun i Pluton (planety pokoleniowe).

Wpływy planet zewnętrznych - wolniej poruszających się - trwają dłużej (działają dłużej na poszczególne sfery życia człowieka; od około tygodnia w przypadku Jowisza, do około kilku miesięcy, a nawet dłużej w przypadku Neptuna i Plutona), w związku z tym są najważniejsze, bo nadają główne trendy, główne kierunki w życiu człowieka.
[Moim Klientkom/Klientom oferuję interpretację tranzytów planet zewnętrznych, wolno poruszających się, w opcji horoskopu prognostycznego na najbliższe 6 lub 12 miesięcy za cenę 140 lub 280 złotych (dla starych Klientek/Klientów) i 150 lub 300 złotych (dla nowych Klientek/Klientów): Moja oferta - horoskop prognostyczny - klik.]

Dla pełnego obrazu tranzytów można interpretować także tranzyty planety osobistej zewnętrznej - Marsa i planet osobistych wewnętrznych - Merkurego, Wenus i oczywiście Słońca. Są to planety biegnące szybko.
Na tle głównych trendów w życiu człowieka, a wskazanych przez tranzyty planet zewnętrznych wolno poruszających się (Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton), rozgrywają się - nieomal codziennie - różnorodne wydarzenia dotyczące poszczególnych sfer życia (symbolizowanych przez konkretne domy/sektory horoskopu), a wskazywane one są przez tranzyty planet osobistych - Słońca, Merkurego, Wenus i Marsa. Planety te poruszają się bardzo szybko i dlatego tworzą w ciągu każdego roku setki aspektów o krótkim okresie działania (1-3 dni)
[Moim Klientkom/Klientom oferuję interpretację tranzytów szybko poruszających się planet osobistych, w opcjach horoskopu prognostycznego na okres 1 miesiąca lub 2 miesięcy, za cenę od 90 lub 180 złotych dla starych Klientek/Klientów i 100 lub 200 złotych dla nowych Klientek/Klientów: Moja oferta - horoskop prognostyczny - klik.]

Osoby, które zaczynają swój kontakt z astrologią czy też z astrolożką/astrologiem od horoskopu prognostycznego, potem jednak wracają i zamawiają interpretację horoskopu urodzeniowego, gdyż rozbudzona w nich zostaje potrzeba astrologicznego poznania siebie.
"Ogólnie przyjęta żelazna reguła mówi, że przystąpić do interpretacji jakiegokolwiek horoskopu o charakterze predykcyjnym, można dopiero po uprzednim wnikliwym przebadaniu horoskopu natalnego." - Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz

Na kolejnych podstronach (dostępnych dla zalogowanych Czytelników)
prezentuję niezbędne informacje dotyczące tranzytów planet, a przed wszystkim zasad ich interpretacji.

Przejście do kolejnego rozdziału: Jowisz w Wadze  - klik.

Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce