ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

Hemisfery - półkule.


Hemisfery, czyli półkule.
 
Patrząc na rysunek horoskopu widzimy, że koło horoskopowe podzielone jest wyraźniejszymi liniami zarówno w poziomie, jak i w pionie. I tak:
pozioma oś Ascendent - Descendent (czyli symboliczny rzut linii horyzontu na Ziemi) dzieli horoskop na dwie połówki: górną i dolną.
Natomiast pionowa oś Medium Coeli - Immum Coeli (czyli symboliczny rzut południka niebieskiego na Ziemi) dzieli horoskop na dwie inne połówki: lewą i prawą.
 
 


Analiza rozmieszczenia planet w poszczególnych hemisferach
jest jednym z początkowych kroków podczas interpretacji horoskopów urodzeniowych.
 
1. Górna i dolna półkula horoskopu.
 
Połowa GÓRNA to półkula (lub inaczej hemisfera/półsfera) południowa, dzienna - STREFA DNIA.
Połowa DOLNA to półkula (lub inaczej hemisfera/półsfera) północna, nocna - STREFA NOCY.
 
Wszystkie planety, które znajdują się w górnej/południowej półkuli, to PLANETY DZIENNE.
Wszystkie planety, które znajdują się w dolnej/północnej półkuli, to PLANETY NOCNE.
 
W naturalnym porządku w połówce górnej, dziennej znajdują się następujące znaki (licząc od Descendentu do Ascendentu, czyli od znaku Wagi):
Waga,
Skorpion,
Strzelec,
Koziorożec,
Wodnik
i Ryby,
a w połówce dolnej, nocnej (licząc od Ascendentu do Descendentu, czyli od znaku Barana):
Baran,
Byk,
Bliźnięta,
Rak,
Lew
i Panna.
 
[Na kole horoskopowym rysujemy wszystko w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara.
W astrologii domy są ponumerowane w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.] 
 
Cechy człowieka z przewagą planet na górze horoskopu, w hemisferze górnej:
- otwarcie na świat zewnętrzny
- ekstrawertyzm
- obiektywizm
- świadome postrzeganie
- świadome przeżywanie
- świadoma analiza
- świadoma postawa
- świadome planowanie
- świadome przewidywanie
- świadome podejmowanie decyzji
- świadome korzystanie z wolnej woli
- świadome kontrolowanie reakcji
- widzenie swej pozycji w świecie
- zajęcie się sprawami publicznymi, działanie dla społeczeństwa
- wysoka samoświadomość
 
Cechy człowieka z przewagą planet na dole horoskopu, w hemisferze dolnej:
- zwrócenie się do wnętrza
- introwertyzm
- subiektywizm
- podświadome postrzeganie
- nieświadome/podświadome przeżywanie
- refleksja, introspekcja
- podświadoma/nieświadoma, automatyczna postawa
- niejasność planowania
- podświadome przewidywanie
- instynktowne podejmowanie decyzji
- życie podległe nieuświadamianym mechanizmom
- brak kontroli nad własnymi instynktami i popędami
- obawa przed pójściem własną drogą w świat
- zaabsorbowanie sprawami osobistymi
- obniżona samoświadomość

 
 

"Oś MC - IC przypomina rosnące drzewo. Obszar przy Immum Coeli to sięgające głęboko (także w przeszłość) korzenie. Choć niejednokrotnie bardziej rozłożyste niż gałęzie korony, to ukryte przed okiem obserwatora. Okolice Medium Coeli to potężna, sięgająca ambitnie coraz to wyżej i wyżej, zwracająca z daleka uwagę, imponująca korona drzewa. IC to bogate, choć ukryte wnętrze. MC to pozycja społeczna wyeksponowana na widok publiczny kariera. Jeżeli jego korzenie rosną płytko (brak oparcia w silnym wnętrzu) - to nie utrzymają ciężaru korony (rangi i odpowiedzialności społecznego sukcesu). Łatwiej ściąć drzewo o największej nawet koronie, niż wykopać jego korzenie. Gdy korona już nie rośnie, to korzenie nadal mogą. Słabo zintegrowana oś MC - IC to przykładowy obraz silnego człowieka lub wielkiej cywilizacji, ponoszącej skutkiem presji z zewnątrz klęskę - wtedy, gdy ulega rozkładowi od wewnątrz."
- J.Gronert

"Cały horoskop podzielony jest przez horyzont na dwie połowy, czyli dwuwymiarowe rzuty półkul. Możemy powiedzieć, że połowę pod horyzontem charakteryzuje słowo BYĆ, natomiast połowę nad horyzontem – FUNKCJONOWAĆ.
Świadomość siebie wymaga odkrywania siebie jako „podmiotu” istnienia i stopniowej realizacji swoich potencjałów, uzewnętrznienia ich i na koniec ich powiększenia, zreformowania i przemiany. W rejonie pod horyzontem człowiek myśli, działa i odczuwa w zasadzie subiektywnie, istnieje on w świecie, którego stanowi środek, a w jego podejściu do doświadczeń króluje nastawienie na samorealizację i samoekspresję, a także oczywiście na radzenie sobie z rezultatami takich subiektywnie wartościowanych działań.
W połowie znajdującej się ponad horyzontem najważniejsze są relacje, dlatego kładzie się nacisk na partnerstwo i wyniki współpracy oraz stworzenie wspólnoty. Kluczowym słowem jest udział – udział w procesie, w którym zaangażowane są początkowo dwie, a później o wiele więcej osób. Funkcjonowanie pojawia się wtedy, gdy istnieje świadomość stanowienia części całości – przynależności do danego miejsca w zorganizowanym i uporządkowanym procesie, w znaczeniu biologicznym lub też w aspekcie społeczno-polityczno-kulturowym.
" - Dane Rudhyar
 
 
2. Lewa i prawa półkula horoskopu.
 
Połowa LEWA to półkula (lub inaczej hemisfera/półsfera) wschodnia.
Połowa PRAWA to półkula (lub inaczej hemisfera/półsfera) zachodnia.

Wszystkie planety, które znajdują się w lewej/wschodniej półkuli, to PLANETY WSCHODZĄCE.
Wszystkie planety, które znajdują się w prawej/zachodniej półkuli, to PLANETY ZACHODZĄCE.
 
W naturalnym porządku w połówce lewej, wschodniej znajdują się następujące znaki (licząc od MC, czyli od znaku Koziorożca):
Koziorożec,
Wodnik,
Ryby,
Baran,
Byk
i Bliźnięta,
a w połówce prawej, zachodniej (licząc od IC, czyli od znaku Raka):
Rak,
Lew,
Panna,
Waga,
Skorpion
i Strzelec.
[Na kole horoskopowym rysujemy wszystko w kierunku przeciwnym do kierunku wskazówek zegara.
W astrologii domy są ponumerowane w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.] 
 
Cechy człowieka z przewagą planet po lewej stronie horoskopu, w hemisferze wschodniej:
- samodzielny inicjator
- samodzielnie motywujący się
- wierzy w wolną wolę
- niezależny
- nie zwraca uwagi na opinie innych ludzi
- odpowiedzialny sam za siebie
- nietowarzyski indywidualista
- egocentryk
- introwersja
 
Cechy człowieka z przewagą planet po prawej stronie horoskopu, w hemisferze zachodniej:
- człowiek współpracy i współdziałania
- bardziej receptywny niż samodzielnie zmotywowany
- czuje, że jest w rękach losu
- zależny od innych
- (za) bardzo zwraca uwagę na poglądy innych ludzi
- wmieszany w zewnętrzne okoliczności
- bardzo towarzyski
- altruista
- ekstrawersja

Różnicę pomiędzy człowiekiem "lewo-półkulowym", a "prawo-półkulowym" pięknie wyjaśnia J.Gronert.
"Ludzi, ze względu na ich charakter i predyspozycje, możemy sklasyfikować jako jednostki prowadzące i prowadzone - kierowców i pasażerów. Ci, z obsadzoną lewą stroną horoskopu to prowadzący - kierowcy. Podejmują samodzielnie decyzje i niechętnie uwzględniają sugestie, a tym bardziej krytykę pasażerów. Ci z dominującą prawą stroną to prowadzeni - pasażerowie. Mogą jedynie proponować zmiany stylu lub kierunku wspólnej jazdy. Znakomicie się spełniają w roli doradców - jako wskazujący optymalną trasę rajdu piloci, siedzący obok wyścigowego kierowcy. Ale to nie oni trzymają w ręku kierownicę, nie oni operują dźwignią biegów, wciskaniem gazu i hamulca. Ludzi czynu charakteryzuje z reguły obsadzona planetami lewa strona horoskopu, obserwatorów i doradców - prawa."

[Na następnych stronach - w czterech kolejnych podrozdziałach - bardziej szczegółowo opisuję wszystkie cztery półkule. Jest tam dokładniejsza charakterystyka osób posiadających przewagę planet w poszczególnych hemisferach, wraz z przykładami horoskopów znanych postaci. Wymieniam też minusy posiadania większości planet w poszczególnych hemisferach, oraz sposoby ich konstruktywnego wykorzystania.]
  
Przejście do nast. strony (Kwadranty - ćwiartki horoskopu) - klik.

Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce