ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

Gwiazdy stałe.


Gwiazdozbiory w astronomii i tzw. gwiazdy stałe w astrologii.
 
Nie wszystkie gwiazdozbiory pozostają w sferze zainteresowania astrologów, w kolejnych kilku rozdziałach rozpoczęłam przedstawianie tych gwiazdozbiorów, które nawiązują do znaków Zodiaku.
 
W astrologii żadne gwiazdozbiory nie mają znaczenia, lecz mają znaczenie niektóre poszczególne gwiazdy z rozmaitych gwiazdozbiorów, zwane w astrologii "gwiazdami stałymi". To tradycyjna nazwa dla gwiazd, w odróżnieniu od tak zwanych "gwiazd wędrujących", którym to mianem starożytni określali planety.
 
Gwiazdozbiory są to przestrzenne sektory kosmosu, w których wszystkie gwiazdy, o rozmaitych odległościach od Ziemi, zrzutowane zostały na tzw. sferę niebieską. Gwiazdy z danego gwiazdozbioru niekoniecznie leżą blisko siebie. Mogą być miedzy nimi większe odległości, niż do niektórych gwiazd ze sąsiednich gwiazdozbiorów.
 
Należy pamiętać o tym, że w rzeczywistości nie gwiazdy poruszają się, lecz Ziemia. Pozorne przesuwanie się gwiazdozbiorów na niebie na prawo, odbywa się skutkiem dziennego obrotu kuli ziemskiej wokół swej osi. Ponieważ Ziemia obraca się w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara (z zachodu na wschód), obserwujemy pozorny ruch gwiazdozbiorów zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, ze wschodu na zachód.
W rzeczywistości gwiazdy  nie "wschodzą", lecz przez ruch obrotowy Ziemi obniża się jej wschodnia połowa, czy raczej wschodni horyzont w stosunku do tych gwiazd.
 
Gwiazdy stałe w rzeczywistości poruszają się, lecz dzieje się to bardzo wolno - mniej więcej 1 minuta na 1 rok, a więc w ciągu - szacunkowo - 50 lat przesuwają się o około 1 stopień. Wiedząc, że gwiazdy "przesuwają się" o około 5 minut w ciągu 6 lat, można samodzielnie dokonać obliczeń wstecz i w przód dla każdej gwiazdy.
 
 
Duże znaczenie gwiazdom stałym przypisywali starożytni astrologowie, obecnie wiedza ta nie jest przekazywana podczas podstawowych kursów astrologii, gdyż interpretacja położenia gwiazd stałych w horoskopie urodzeniowym rzadko jest dokonywana. No cóż, gwiazdy wskazują zwykle na bardzo dramatyczne wydarzenia, a obecnie modna jest astrologia humanistyczna, "psychologizująca", w której jak ognia unika się fatalistycznych stwierdzeń, unika się mówienia o nieprzyjemnych sprawach, nie straszy się klientów przepowiedniami o nagłych ruinach, chorobach, wypadkach, kalectwach itp. Jednak życie również - i to często - składa się z bardzo trudnych wydarzeń...
Przyznam, że ja nigdy nie włączam do moich analiz astrologicznych dla klientów informacji o gwiazdach stałych (również nie uznaję straszenia ludzi), a ponadto absolutnie nie polecam osobom początkującym w nauce astrologii (w tym szczególnie osobom młodym) zagłębiania się w tematykę tychże gwiazd. Przede wszystkim proszę rzetelnie opanować podstawy astrologii i przez kilka lat na różnych osobach sprawdzać elementarną teorię astrologiczną, proszę zbierać doświadczenia astrologiczne i osobiste, a wiedza (najczęściej dość katastroficzna i mogąca siać niepotrzebny niepokój) o stałych gwiazdach nie jest Państwu do niczego potrzebna :-).
 
W astrologii bierze się pod uwagę następujące aspekty gwiazd stałych do osi horoskopu (Ascendent, MC, Descendent i IC) oraz planet:
- przede wszystkim koniunkcje (i paralele),
- ewentualnie opozycje i kwadratury,
- trygony i sekstyle wywierają słabszy wpływ (choć według Konaszewskiej-Rymarkiewicz to opozycje do gwiazd są najsłabsze),
 
przy czym orbis/orba (dokładność aspektu) w związku ze stałymi gwiazdami nie może przekraczać 1 stopnia (najlepiej jeśli mniej niż 30 minut),
choć proponowane są też (Vivian Robson 26.V1.1890 - 31.XII.1942) orby w zależności od wielkości gwiazdy i tak: dla gwiazdy I wielkości - 7 stopni 30 minut, dla gwiazdy II wielkości - 5 stopni 30 minut, dla gwiazdy III wielkości - 3 stopnie 30 minut, dla gwiazdy IV wielkości - 1 stopień 30 minut.
Jeszcze inną propozycję orb umieszczono na stronie: http://www.astrolabium.pl - (Wiele wypowiedzi na forum astrolabium.pl na temat gwiazd stałych.). Dla gwiazd najjaśniejszych - pierwszej jasności - orba wynosi 30 minut, z wyjątkiem Syriusza i Tolimana, dla których orba wynosi 40 minut. Dla gwiazd drugiej wielkości orba wynosi 20 minut, a dla trzeciej i czwartej - 10 minut.
Istotne są także rodzaje aspektów gwiazd stałych; najsilniej działa aspekt aplikacyjny, natomiast siła działania aspektu separacyjnego stopniowo zmniejsza się.
 
Oto co niemiecki astrolog nurtu "tradycyjnego" - Johannes Vehlow (1890 - 1958) napisał o gwiazdach stałych w swym dziele "Lehrkursus der wissenschaftlichen Geburts-Astrologie" z 1935 roku (poniżej jest moje opracowanie z jęz.niem. fragmentów obszerniejszego tekstu).
 
Wpływ gwiazd stałych jest szczególnie silny i widoczny tam, gdzie chodzi o sprawy związane z losem, z przeznaczeniem, przy czym chodzi o drastyczne, spektakularne sytuacje;
- albo o zabarwieniu katastrofalnym, zgubnym,
- albo o zabarwieniu korzystnym/szczęśliwym - gdy chodzi o wielki sukces, postęp, wzlot w życiu człowieka (sława, zdobycie pozycji u władzy, nadzwyczajne szczęście).
Wszystko, co wychodzi poza ramy naszych zwykłych, normalnych, codziennych zdarzeń ma powiązanie z gwiazdami stałymi. Gwiazdy stałe mogą wynieść zwykłego śmiertelnika na poziom bliski boskim mocom czy bogom; np. gwiazda Regulus wyniosła zwykłego porucznika artylerii Napoleona Bonaparte do roli imperatora.
Wzloty i ogromne sukcesy człowieka pokazane poprzez gwiazdy stałe, zawsze mają jednak drugą stronę - po okresie sławy przychodzi upadek, klęska, a często gwałtowna śmierć.
W przypadku gwiazd stałych obowiązują następujące zasadnicze reguły:
- Gwiazdy stałe mają tylko wtedy znaczenie, o ile ich wskazanie jest zgodne ze wskazaniami pozostałych konstelacji planet w horoskopie.
- Gwiazdy stałe 1-wszej wielkości są najjaśniejsze i przez to najbardziej znaczące w horoskopie.
- Korzystne lub niekorzystne działanie gwiazdy stałej rozpoznaje się po jej naturze; każda gwiazda ma przyporządkowaną jedną lub dwie planety, które ją charakteryzują. Jeśli jakaś gwiazda ma np. charakter Marsa - Saturna, to znaczy, iż gwiazda ta pokazuje podobne zgubne działanie, jak w przypadku Marsa i Saturna.
- W stosunku do gwiazd stałych obowiązują następujące orby;
dla Słońca, Księżyca, Ascendentu i MC - 2 i 1/2 stopnia,
dla Descendentu, IC, Władcy Urodzenia i dyspozytora Słońca - od 1 i 1/2 stopnia do 2 stopni,
dla planet, punktów sensytywnych (gł. Punkt Szczęścia i Punkt Śmierci) i środkowej części domów - od 1 stopnia do 1 i 1/2 stopnia,
czyli obszar działania gwiazd wynosi od 2 do 5 stopni, gdyż chodzi o położenie zarówno przed planetą czy osią, jak i poza nimi.
Przy większych orbach oczekujemy zbyt dużego wpływu gwiazd, które one już nie wykazują.
Gwiazdom mniejszym, o słabszej jasności, a więc o słabszym oddziaływaniu, można przyznać orbis maksymalnie do 1 stopnia, a najlepiej jeszcze mniejszy.
- Zdecydowanie najważniejszym aspektem w przypadku gwiazd stałych są koniunkcje, jak też paralele, lecz należy zwracać uwagę również na kwadratury, trygony i opozycje.
 
Poniżej jest trochę informacji dot. ogólnych zasad interpretacji gwiazd stałych z www.logonia.org .
 
"GWIAZDY STAŁE w horoskopie radix. Redaktor: VIVIAN ROBSON. Rozdział z książki Fixed Stars and Constellations in Astrology, London 1923.

Wpływ gwiazd stałych tym się różni od wpływu planet, że jest bardziej dramatyczny, niespodziewany i pojawia się z większą gwałtownością. Z reguły efekty planetarne rozwijają się stopniowo i są stosunkowo powolne, można niemal powiedzieć - delikatne, podczas gdy gwiazdy stałe zdają się wywierać swój wpływ w formie nagłych, silnych i gwałtownych erupcji, które w krótkich odcinkach czasu wywierają nadzwyczajne skutki. Po tym, gdy wyniosły urodzonego na najwyższy szczyt, powodują jego nagły upadek i troszczą się na dodatek o cały szereg dramatycznych i nieoczekiwanych, nieszczęśliwych wypadków. Innymi słowy, gwiazdy stałe mogą wynieść człowieka z dna nędzy na najwyższy punkt dobrobytu i bogactwa, lub odwrotnie, podczas gdy planety nigdy nie działają w ten sposób.

Można przyjąć za dość pewną regułę to, że gwiazdy stałe nigdy nie wywierają same swoich wpływów (za wyjątkiem tych przypadków kiedy leżą na osiach głównych) i że główny efekt jest przenoszony przez planety. Wydaje się jak gdyby tworzyły one pewien rodzaj fundamentu czy bazy, na której zbudowany jest horoskop. Jeśli planeta posadowiona jest razem z gwiazdą, to działanie planety w znacznym stopniu się wzmaga. Gwiazda daje planecie w życiu urodzonego znaczenie, które nie mogłoby być uzasadnione samą pozycją i aspektami w horoskopie. Wszystkim astrologom znane są przypadki, w których określone planety w horoskopie z nieznanego powodu dochodzą do niezwykłego znaczenia tak, że w dramatyczny sposób są zauważalne przez całe życie. W podobnym przypadku w tle znajduje się zazwyczaj gwiazda stała, która w ten sposób ukazuje swoje działanie przez odnośną planetę.

Duży skutek jest wywierany wtedy, gdy gwiazda i planeta mają tą samą naturę. W takich wypadkach działanie planety wznosi się do szczytu (kulminacji), a równocześnie ujemny wpływ gwiazdy zostaje zmniejszony. 
Jeśli więc planeta Mars pojawia się w horoskopie z gwiazdą, która odpowiada jej naturze, to jej siła wzmaga się, jeśli zaś przypada ona na gwiazdę o naturze Jowisza lub Wenus, to jej siła zostaje zmniejszona. Jeśli chodzi o gwiazdę natury saturnicznej, to siła planety jest w jeszcze większej mierze zmieniona. Innymi słowy, jeśli planeta znajduje się w tym samym punkcie co gwiazda takiej samej natury jak ona, to planeta taka jest silniejsza w swoim działaniu. Natomiast jeśli gwiazda trafia na planetę, która sprzeciwia się jej naturze, to wpływ jest umiarkowany lub zupełnie spaczony, co charakterowi całości może nadać ociężały lub otępiały aspekt.

Rezultat wpływu gwiazdy na planetę zależy dalece od tego jak silna lub jak słaba jest odnośna planeta w horoskopie. Tak więc, w horoskopie, który wskazuje na duże uzdolnienia i wysokie stanowisko osiągnięte z pomocą gwiazdy, sukces będzie bardziej trwały, niż w horoskopie, w którym nie ma takich możliwości. Ponadto, gwiazdy stałe nie sprzeciwiają się wpływowi (oddziaływaniu) planet. Człowiek nie stanie się złodziejem, mordercą lub oszustem jedynie przez wpływ jednej gwiazdy. Aby do tego doszło, ogólna natura horoskopu musi zgadzać się z podobnym wskazaniem. Główna funkcja gwiazd polega raczej na tym, że podkreślają one jakości, niż ich udzielają. Ich dokładna natura i działanie dają się określić poprzez ogólnie przyjęte reguły astrologii." 

[Dalszy ciąg artykułu p.t. "Gwiazdy stałe w horoskopie radix" znajduje się pod linkiem  http://www.logonia.org/content/view/79/2/]
 
Gwiazdy pokazują wyraźny wpływ karmiczny, obciążenie idące z Galaktyki, a nie z Ziemi. - Andrzej Wesołowski

[Wykład Andrzeja Wesołowskiego na temat gwiazd stałych znajduje się po linkiem http://astrolog.pl/astrologiaklasyczna/wyklady/andrzej-wesolowski/astrologia-wyklad-15-gwiazdy-stale/.
A. Wesołowski absolutnie nie jest moim astrologicznym idolem :-),
co nie znaczy, że odrzucam wszystkie jego teksty/wypowiedzi.]

Ponadto mogę polecić kilka sympatycznych artykułów dotyczących gwiazd stałych napisanych przez astrolożkę i tarocistkę J. Jagodzińską:
- Korzeń gwiazd stałych wg Agrippy von Nettesheima 
- Najjaśniejsze gwiazdy stałe
- Królewskie gwiazdy stałe

Podstawowe informacje o gwiazdach stałych są pod tym linkiem: Gwiazdy stałe - Encyklopedia Gutenberga online .
 

Oto lista gwiazd stałych, które prezentuję w kolejnych rozdziałach; wiele z nich bardzo szeroko opisuję korzystając m.in. z niemieckojęzycznych źródeł, które tłumaczę (lista sukcesywnie zwiększa się, jestem w trakcie tłumaczeń, choć trwa to bardzo wolno, ponieważ w pierwszym rzędzie na bieżąco obsługuję klientów).

Kolejność gwiazd (w zdecydowanej większości przypadków) ułożyłam stosując jako kryterium ich długość ekliptyczną.
Przypominam, że gwiazdozbiór (pojęcie z astronomii), nie jest tożsamy ze znakiem Zodiaku (pojęcie z astrologii); na skutek precesji gwiazdy z gwiazdozbioru Barana są już w znaku zodiakalnego Byka, gwiazdy z gwiazdozbioru Byka znajdują się zwykle w znaku zodiakalnych Bliźniąt, gwiazdy z gwiazdozbioru Bliźniąt leżą w znaku zodiakalnego Raka itd.

gwiazdy znajdujące się w GWIAZDOZBIORZE BARANA
- Sheratan - beta Arietis
- Hamal- alfa Arietis
- Mesartim
- Bharani
- Botein - Delta Arietis

gwiazdy znajdujące się w GWIAZDOZBIORZE BYKA
- Alcyone/Alkione oraz Plejady (w tym - Electra, Celaeno, Taygeta, Maia, Merope, Atlas, Pleione, oraz Asterope i Sterope II)
- Hiady/Hyady (w tym - Prima Hyadum - gamma Tauri, Hyadum II/Eudora, Phaeo, Phaesula/Phaesyla, Cleeia/Kleeia)
- Północne Oko Byka /Ain- epsilon Tauri
- Aldebaran - Alfa Tauri
- El-Nat - Beta Tauri

gwiazdy znajdujące się w GWIAZDOZBIORZE BLIŹNIĄT
- Tejat Prior/Propus - eta Geminorum
- Tejat Posterior/Dirah - mi Geminorum
- Alhena - Gamma Geminorum
- Wasat - delta Geminorum
- Kastor/Castor - Alfa Geminorum
- Polluks/Pollux - Beta Geminorum
- Mebsuta - Epsilon Geminorum
- Alzirr - Ksi Geminorum
- Mekbuda - Dzeta Geminorum/Zeta Geminorum
- Propus - Jota Geminorum

gwiazdy znajdujące się w GWIAZDOZBIORZE RAKA
- Al Tarf - beta Cancri
- Decapoda - jota Cancri
- gromada gwiazd Praesepe - Messier 44 (Żłóbek)
- Północny Asellus - gamma Cancri - Asellus Borealis (Osioł Północny)
- Południowy Asellus - delta Cancri - Asellus Australis (Osioł Południowy)
- Akubens/Acubens - alfa Cancri

Opisy poszczególnych gwiazd stałych, które zamieszczam na kolejnych stronach/w kolejnych rozdziałach, pochodzą z prac następujących astrologów:

- grecki astronom i astrolog Klaudiusz Ptolemeusz (90 rok n.e. - 160 rok n.e.)
- amerykański astrolog Alvidas (1828 - 1919)
- niemiecka astrolożka Elsbeth Ebertin (14.V.1880 godz. 6.22 Gorlitz - 1944)
- angielski astrolog Vivian Erwood Robson (26.V.1890 godz. 12.04 Birmingham - 31.XII.1942)
- niemiecki astrolog Johannes Vehlow (21.IX.1890 godz. 18.12 Rugenwalde - 1958)
- hrabia Siergiej A. Wronski (25.III.1915 godz. 6.28 Ryga - 1998)
- polska astrolożka Krystyna Konaszewska-Rymarkiewicz
- polski astrolog Rafał T. Prinke (18.I.1955 Poznań?, godz. 16.08 Warszawa?)

[Teksty m.in. Ebertin, Robsona i Vehlowa są moim tłumaczeniem z języka niemieckiego.]


Proszę Państwa, zdaję sobie sprawę, że większość opisów dotyczących wpływu gwiazd stałych może niejednokrotnie sprawiać wrażenie wykluczających się nawzajem; z jednej strony sukcesy, osiągnięcia, bogactwo, a z drugiej klęski, choroby, rany, ślepota, nieomal cała gama katastrof. Jednak tak właśnie działają gwiazdy. Mogą obdarzyć wielką łaską, a przy tym jednocześnie i chorobą czy jakimś rodzajem nieszczęścia.

W życiu nie dzieje się tak, że tylko piękni i zdrowi osiągają sukcesy. Obiektywnie zły stan zdrowia tudzież kalectwo, nie przekreślają odnoszenia sukcesów w życiu!
Ludzie niewidomi (w tym bardzo często na jedno oko) czy w inny sposób chronicznie chorzy bardzo często są aktywni zawodowo, zyskują powodzenie i odnoszą sukces. Osoba, która nie ma ręki może być kierowcą, mechanikiem i założyć własną firmę, a przy tym czuje się szczęśliwa! [Osobiście znam taki przypadek, a tego typu przykładów mogłabym podać naprawdę bardzo wiele.]
Jeśli Pani/Pan jest osobą młodą, piękną i zdrową, to lektura przypadłości, jakie przytrafiają się pod wpływem gwiazd może brzmieć dla Was jak bajka lub przesada. Warto jednak uświadomić sobie, że - po pierwsze: nie wszystko w naszym życiu możemy mieć pod kontrolą, - a po drugie i najważniejsze: uroda, zdrowie, sprawność i pomyślność nie są wartościami od narodzin do końca życia na stałe przypisanymi człowiekowi. Dopóki osobiście człowieka nie spotka jakieś nieszczęście, to wydaje mu się, że to, co złe, jego nie dotyczy.


Przejście do następnych rozdziałów: Gwiazdozbiór Barana (i gwiazdy stałe w nim się znajdujace). - klik

Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce