ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

Żyj zgodnie z fazami Księżyca.


ŻYCIE W ZGODZIE Z FAZAMI KSIĘŻYCA.

Zgodnie z tradycją i wielowiekowym doświadczeniem uważa się, iż najkorzystniej jest rozpoczynać nowe sprawy, idee i projekty w okresie rosnącego Księżyca (najlepiej od razu po nowiu), a kończyć sprawy powinno się podczas ubywania Księżyca, jak najbliżej nowiu, aby wraz z jego nadejściem sprawy były już zamknięte.
 
W okresie rosnącego Księżyca człowiek staje się bardziej aktywny, energiczny i sprawny w działaniu, dlatego na ten okres warto planować najistotniejsze sprawy, w tym planować ważne spotkania, wysyłać listy itp. Gdy Księżyc przybywa, to „rozsiewa” swoje światło. Jest to okres instynktownego i spontanicznego działania. Jeśli prowadzi ono do impasu, wówczas działania mogą zostać przerwane w czasie pełni.
Ponadto, gdy Księżyc wzrasta/rośnie/powiększa się, wówczas należy wykonywać działania związane z wszelakim wzrostem, otrzymaniem, zdobyciem, powiększeniem stanu.
"Faza Księżyca rosnącego jest korzystna dla wszystkiego, co jest związane ze wzrostem i rozwojem. Jeżeli więc nie chcemy, by włosy szybko odrastały, to w tej fazie lepiej nie chodzić do fryzjera. W czasie rosnącego Księżyca lepiej także nie poddawać się operacjom chirurgicznym, jeżeli nie jest to konieczne, ponieważ ryzyko wystąpienia stanów zapalnych i krwawień jest wtedy większe. Natomiast diety wzmacniające i przyjmowanie lekarstw w trakcie tej fazy Księżyca przyniesie lepsze efekty." - Erik van Slooten
 
Faza Księżyca rosnącego:
planuje, rozwija, dostarcza, buduje, wchłania, absorbuje, wdycha, magazynuje energię, kumuluje siły, skłania też do wypoczynku. 
 
W okresie ubywającego Księżyca witalność organizmu obniża się, człowiek robi się mniej aktywny, szybciej się męczy, reakcje stają się wolniejsze i dlatego w okresie malejącego Księżyca należy zajmować się sprawami nie wymagającymi dużego wysiłku, w tym sprawami przyjemniejszymi.
Ponadto, gdy Księżyc maleje/ubywa można wykonywać działania związane ze zniszczeniem/usunięciem czegoś z naszego życia, wyeliminowaniem i pozbyciem się wszystkiego tego, co nas ogranicza.
"Faza Księżyca ubywającego to czas skupienia i zabezpieczenia tego, co udało się zdobyć. Dlatego nie jest to najlepszy czas na rozpoczynanie nowych przedsięwzięć." - Erik van Slooten
 
Faza Księżyca malejącego:
wypłukuje, wydycha, schnie, skłania do aktywności i eksploatowania energii, kieruje naszą energię na sprawy zewnętrzne, skłania do dzielenia się z innymi.
 

______________________________

Poniżej dokładniej opisuję zachowania człowieka podczas poszczególnych faz i podfaz Księżyca.

 
W okresie od nowiu do pierwszej kwadry przebiega skryty proces kształtowania, dlatego w tym czasie należy planować, rozważać, obliczać rezerwy, ale jeszcze nie rozpoczynać praktycznego wcielania w życie planów.
 
W tym czasie proszę zwrócić uwagę na rosnący Sierp Księżyca, a więc okres, gdy Księżyc jest w stosunku do Słońca pod kątem 45 stopni (półkwadratura). W czasie tej ludzie lubią dyskutować na temat nowych idei i pomysłów, jak również kłócić się, a punktem skupienia stają się kontakty i życie towarzyskie.
 
Od tej fazy (od rosnącego Sierpu Księżyca) aż do pierwszej kwadry należy doprowadzić do konstruktywnych rozwiązań, szczególnie należy zwrócić uwagę na dzień, w którym odległość kątowa Księżyca i Słońca wynosi 60 stopni (aspekt harmonijnego sekstylu) - ma on duży pozytywny potencjał wzrostu i warto z powodzeniem wykorzystać go dla swych potrzeb.
 
 
W pierwszej kwadrze, gdy - zaraz po zachodzie Słońca - Księżyc jest widoczny w kształcie półokręgu i znajduje się w odległości 90 stopni od Słońca. Faza ta podkreśla potrzebę zmiany. W tym czasie u ludzi szybko zmienia się nastrój, zaostrzają się sprzeczności wewnętrzne, nasila walka z sobą. Mogą pojawić się różnego rodzaju napięcia, przeszkody i pokusy, brak stabilizacji emocjonalnej (w tym wybuchy emocji) i brak cierpliwości. Ludzie stają się bardziej przewrażliwieni, podatni na zranienia, gniewni, bardziej konfliktowi, skłonni do kłótni, choć jednocześnie mają podwyższoną aktywność oraz chęci do natychmiastowego działania i zmian. W tym czasie mogą nasilić się objawy chorób przewlekłych. 
Należy podkreślić, że jeśli podczas pierwszej kwadry pojawią się jakieś wzory, to będą się one rozwijać podczas całego lunarnego cyklu, aż do końca danego cyklu Księżyca.
"Kwadratura Księżyca ze Słońcem jest niekorzystna dla nowych przedsięwzięć, podróży i kontaktów z ważnymi osobami." - Erik van Slooten
 

W okresie od pierwszej kwadry do pełni procesy dotyczące Księżyca stają się widoczne, energia wzrasta i dlatego w tym okresie warto zaczynać praktyczną realizację swoich planów. Im wcześniej (im bliżej momentu 1 kwadry) zaczynają się działania, tym więcej szans na sukces. To dobry czas na wyjazdy, początek podróży, przeprowadzki i zmiany miejsca pracy, szczególnie jeśli zmiany będą odbywały się w czasie przemieszczania się Księżyca przez jeden ze znaków zmiennych, a szczególnie przez znak Bliźniąt, Strzelca czy Ryb. Reklamę i wystąpienia publiczne lepiej rozpoczynać bliżej pełni, a będą one szczególnie udane, jeśli Księżyc będzie wówczas w znaku Raka, Strzelca lub Ryb.
 
[Po minięciu wpływu 1 kwadry proszę wykorzystać dzień, w którym odległość kątowa Księżyca i Słońca wynosi 120 stopni (aspekt harmonijnego trygonu) - niesie on z sobą duże ułatwienia dla realizacji rozmaitych planów.
"Dobrze, gdy podczas trygonu/sekstylu Księżyca ze Słońcem staramy się o względy wpływowej osoby; korzystne dla krótkich podróży i kontaktów z ważnymi osobami." - Erik van Slooten]
 

W czasie rosnącego Księżyca należy zwrócić uwagę, że gdy Księżyc w stosunku do Słońca jest pod kątem 135 stopni (półtora kwadratura), a więc na niebie jest rosnący garb Księżyca, wówczas może nastąpić czas pewnego rozleniwienia lub wymuszonych wysiłków.
Od tej fazy aż do pełni warto przeanalizować sprawy, aby znaleźć właściwą drogę.
 

Należy pamiętać o tym, że faza pełni dopełnia wszystkie sprawy rozpoczęte podczas nowiu i pokazuje wszystkie dotąd ukrywane sprawy w pełnym blasku i w całej ostrości. Jeśli w czasie nowiu rozwinęły się pozytywne wzorce zachowań i działań, to pełnia może przynieść pozytywne spełnienie.
 
W okresie pełni właściwości Księżyca wyrażają się maksymalnie. W astrologii Księżyc sygnifikuje m.in. emocje i odczuwanie, a czasie pełni Księżyca emocje ludzkie maksymalnie „wzbierają” i ludzie bardzo często znajdują nie najlepsze dla nich ujście. Podobnie, jak w przypadku wód, Księżyc powoduje również przypływy i odpływy naszych nastrojów i emocji; wszak nasze ciała składają się z około 80% z wody. Podczas pełni ludzie są bardzo ożywieni, pobudzeni i postępują często w sposób nademocjonalne i nieadekwatny.
Wiele nowych planów, pomysłów i marzeń, które pojawią się w czasie pełni, może niestety po kilku dniach zgasnąć, nawet bez próby wcielenia ich w życie.
Procesy fizjologiczne zachodzące w organizmie podczas pełni osiągają swój szczytowy moment, płyny gromadzą się w tkankach, występują większe kłopoty związane z podwyższonymi ciśnieniem i problemy żołądkowe. W tym czasie nie powinno się pić zbyt dużej ilości płynów, a tym bardziej pić alkoholu.
Pełnia szczególnie mocno działa na dwa dni przed i dwa dni po ścisłej dacie pełni.
Okres ten jest korzystny dla reklamy, prezentacji, publicznych wystąpień i wszystkiego, co związane jest ze zwróceniem się do szerszej publiczności. To korzystny czas na wszelkie wyprzedaże, promocje i targi. Są to dobre dni dla ludzi sztuki i w ogóle twórców, gdyż w tym czasie można najpełniej wyrazić siebie w dziełach i w swych dokonaniach - pełnia to kulminacja i spełnienie.
"Opozycja/pełnia Księżyca jest niesprzyjająca dla interesów, nowych przedsięwzięć, poważnych zmian, kontaktów z zamożnymi ludźmi, jednak według Ramseya opozycja jest korzystna dla kontaktów z arystokratami i szlachetnie urodzonymi." - Erik van Slooten
 
Wpływ nowiu i pełni wzrasta podczas zaćmień. Zaćmienia słoneczne (a więc występujące podczas nowiu) mocniej oddziałują na fizyczny stan człowieka, a zaćmienia księżycowe (a więc występujące podczas pełni) – na stan psychiczny.
 
 
 
W okresie od pełni do ostatniej kwadry procesy związane z Księżycem wchodzą w końcowy etap. Punkt maksimum został przekroczony, teraz tylko trzeba do końca wykorzystać zapasy i zakończyć sprawy. Zaczynać można tylko te, które można zrealizować do nowiu, pozostałe należy odłożyć do kolejnego cyklu.
 
Gdy minie wpływ pełni, Księżyca ubywa i ma miejsce okres wpływu malejącego garbu Księżyca (ponowna półtorakwadratura, kąt między Księżycem a Słońcem wynosi 135 stopni), ludzkie emocje wahają się od emocji do silnego przygnębienia, a wiele spraw wymaga omówienia.
 
Ostatnia kwadra to czas, kiedy na niebie (przed wschodem Słońca) znów widzimy półokrąg Księżyca – tym razem jego drugą, lewą połowę. Księżyc ponownie jest pod kątem 90 stopni w stosunku do Słońca.
Kwadra ta w swym oddziaływaniu na człowieka jest podobna do pierwszej kwadry. Różnica jest taka, że – jak pisze S. A. Wronski – podczas pierwszej kwadry ludzie idą na jarmark, a podczas ostatniej kwadry ludzie z niego wracają. Jest to czas, gdy pojawiają się napięcia, ludzie stają się drażliwi, zaczepni, niechętni, zmęczeni. Możliwe są jakieś rozczarowania czy też żal. Wiele osób targają wewnętrzne sprzeczności, podobnie jak w pierwszej kwadrze, choć podstawy tych odczuć teraz są inne. Proszę nie zmarnować tego czasu tylko na narzekania, lecz jeśli będzie taka potrzeba – na nowo zweryfikować pewne sprawy.
Najsilniejszy wpływ mają kwadry Księżyca na jedną dobę przed i jedną dobę po ścisłej dacie kwadry.
 
W okresie od ostatniej kwadry do nowiu procesy związane z Księżycem znów wchodzą w fazę utajoną, wewnętrzną, dlatego nadmierna aktywność w tym czasie prowadzi do wyczerpania sił, a zaczęcie nowej sprawy grozi tym, iż nie zostanie ona doprowadzona do końca. To czas doprowadzania spraw do porządku i kończenia ich, czas podsumowań i wyciągania wniosków. Nowe spraw można rozpoczynać jedynie wtedy, kiedy jest się pewnym, że zostaną pomyślnie zakończone do nowiu. Jeśli się to nie uda, grozi to ich przeciąganiem się w nieokreślenie długim czasie. Ten okres najlepiej służy pracy wewnętrznej, autoanalizie, a także działaniom związanym z różnego rodzaju papierami, załatwianiem zaświadczeń, poszukiwaniem różnych informacji oraz remontowi mieszkania.
 
Gdy mamy do czynienia z malejącym sierpem starego Księżyca (półkwadratura, kąt pomiędzy Księżycem i Słońcem wynosi 45 stopni), następuje czas Ciemnego Księżyca, czas tajemnic oraz subtelności. Sprzyja on usuwaniu z własnego życia negatywnych elementów.
Od tej fazy aż do nowiu można tez dzielić się z innymi swoimi uzdolnieniami lub dobrami, warto przybrać altruistyczną postawę.
 

Podczas nowiu
 - nów to koniunkcja Księżyca ze Słońcem - (mniej więcej dwa dni przed i dwa dni po ścisłej dacie nowiu) spada ciśnienie płynów w organizmie i ma to znaczenie dla ludzi cierpiących na dolegliwości ciśnieniowe. U osób ze skłonnościami depresyjnymi mogą one nasilić się w tym czasie.
Podobno w czasie nowiu zaobserwowano większą ilość wylewów, zawałów i ataków epilepsji u mężczyzn. Generalnie w czasie nowiu mężczyźni stają się bardziej spięci czy nerwowi czy też zahamowani emocjonalnie i lepiej w tym czasie nie zwracać się do nich z prośbami.
Ludzie podczas nowiu są często bardziej osłabieni i wyciszeni. W okresie nowiu nie należy zajmować się pracą fizyczną i wszelkie obciążenia winny być minimalne. Nie należy w tym czasie podejmować aktywnych działań mających na celu realizację planów, nie powinno się podejmować ostatecznych decyzji i dawać odpowiedzi na poważne propozycje.
W czasie nowiu warto natomiast skoncentrować się na pracy umysłowej, twórczej, zbierać i opracowywać informacje oraz planować. Wszystko, co nie zostało zakończone na poprzednim etapie, należy kontynuować. To bardzo ważna faza, gdyż właśnie podczas nowiu następuje kształtowanie się nowych postaw mentalnych.
Okres nowiu można też poświęcić na wewnętrzne oczyszczenie, odnowienie sił życiowych, odrodzenie i podróż w głąb siebie, oraz na podejmowanie wewnętrznych decyzji, a następnie planowanie.
Uwaga! Jeśli nów trafi na urodzeniową pozycję Jowisza, jest to dobry zwiastun na kolejny miesiąc. Można oczekiwać sukcesów w dziedzinie, która odpowiada domowi, w którym miał miejsce nów w koniunkcji z urodzeniową pozycją Jowisza.
"Aplikacyjna koniunkcja jest niekorzystna dla rozpoczynania wszelkich przedsięwzięć, ponieważ Księżyc w tej fazie najpierw wchodzi pod promienie Słońca, a potem ulega spaleniu. Faza nowiu trwa około trzech dni. Lepiej wstrzymać się z działaniem do chwili, gdy Księżyc ponownie wyjdzie spod promieni Słońca. Według Ramseya koniunkcja Księżyc/Słońce jest korzystna wyłącznie dla działań w sferze prywatnej, które wymagają dyskrecji." - Erik van Slooten
 
Przejście do następnego rozdziału - Prawdziwe kolory Księżyca KLIK.
 

Cytaty, które w pow. tekście zaprezentowałam,
pochodzą z książki jak niżej na zdjęciu.


Poniżej jest bardzo sympatyczna lektura (nie tylko dla Pań) -
"Księżyc jest kobietą" - Hanna Heinrich.


Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce