ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

Saturn - część 1.


ASTRONOMICZNE FAKTY O SATURNIE,
z lekkim astrologicznym muśnięciem.
 
[Źródło dla tego rozdziału mojej strony:
http://solarsystem.nasa.gov/ KLIK,
jak też film dokumentalny z 2007 roku
wyprodukowany dla The History Channel pt.
"The Universe. SATURN LORD OF THE RINGS"
("Kosmos. Tajemnice Wszechświata. SATURN WŁADCA PIERŚCIENI").]
 
Spis treści tego rozdziału:
- Wstęp.
- Wielkość Saturna.
- Czas obiegu i obrotu Saturna.
- Temperatura Saturna.
- Atmosfera Saturna.
- Budowa Saturna.
- Atmosfera Saturna.

 
Wstęp.
 
Jeśli któraś planeta oddaje majestat, tajemniczość i powab Wszechświata, to właśnie Saturn. Wzbudza emocje nawet u naukowców, którzy szukają kosmicznej harmonii. To główny showman Układu Słonecznego, kusi blaskiem swoich wielbicieli. Planeta wygląda na spokojną i senną ale to pozory. Jej uroda kryje okrutne oblicze, a pod warstwą makijażu kryje się potężny mechanizm.
Saturn to lodowata kraina, to wielka zmrożona kula gazu. Saturn jest bąblem wodoru i helu, zdeformowanym przez ruch wirowy. Planeta zachowuje się jak ciasto na pizzę, którym kucharz kręci nad głową by je rozciągnąć. Saturn jest rozdęty, masa gazu zajmuje tak dużą objętość, że gęstość planety nie przekracza kilograma na litr. Choć Saturn jest wielki, to jego grawitacja jest o 10% mniejsza niż na Ziemi. To wynik większej średnicy i małej gęstości Saturna.

Jak powstał Saturn? Saturn istnieje od 4 i pół miliarda lat. Zbity węglowy pył utworzył sztywne jądro kilkakrotnie większe od Ziemi. Rdzeń przyciągnął wodór, hel i inne gazy, które zgromadziły się pod wpływem grawitacji. Gdy gaz zaczął się koncentrować, chmura zwiększyła ciśnienie i prędkość wirowania. Tylko wzdłuż osi obrotu materia opadała swobodnie. To przejaw zasady zachowania momentu pędu. Można ją zaobserwować na lodowisku. Gdy łyżwiarz w piruecie rozkłada ręce, wówczas obniża prędkość wirowania. Składając ramiona, koncentruje masę przy osi i zwiększa obroty. Analogicznie zachowuje się kurcząca się planeta. Wirujący Saturn powstał z zapadającego się dysku.


Choć szóstej w kolejności od Słońca planecie - Saturnowi, symbolicznie przyporządkowuje się kolory ciemne i ponure, to planeta Saturn, ze swoją ciekawą, jasną powierzchnią i szerokimi, barwnymi pierścieniami, jest bodaj najbardziej widowiskową planetą w całym Układzie Słonecznym!
Saturn jest ostatnią planetą spośród tych, które można obserwować gołym okiem. Za czasów kopernikańskich uważano, że poza nim rozciąga się już tylko sfera gwiazd. Choć planeta Saturn jest znana od czasów starożytnych, to po raz pierwszy przez lunetę (czy też prosty teleskop), obserwował ją włoski astronom, astrolog, matematyk, fizyk i filozof - Galileo Galilei (Galileusz) w 1610 roku.
 
Planeta otrzymała swą nazwę od rzymskiego boga zasiewów i rolnictwa, Saturna (jego greckim odpowiednikiem był bóg czasu Kronos-Cronus, ojciec Zeusa/Jowisza), który często był przedstawiany z sierpem w dłoni, albo z kosą - patrz rysunki poniżej. (Jak wiadomo - obrzędy poświęconych bogu Saturnowi - Saturnaliów, znajdujemy dziś w zwyczajach bożonarodzeniowych.)
Rolnik i ogrodnik - aby uzyskać obfity plon - musi najpierw przygotować glebę, zasiać ziarno, pielęgnować młode rośliny, chronić je, podlewać, nawozić i cierpliwie czekać na efekty swojej ciężkiej pracy. Podobnie jest z dziedziną życia, na którą wskazuje miejsce posadowienia (czyli tak zwany dom) planety Saturn w horoskopie urodzeniowym człowieka. Sfera życia wskazana w horoskopie przez Saturna musi być szczególnie uważnie traktowana oraz pielęgnowana i w sferze tej nie należy oczekiwać zbyt szybko korzystnych rezultatów, lecz trzeba wykazać się cierpliwością, a przy tym solidnie napracować się. Saturn sprzyja niespieszności, wytrwałości, doświadczeniu i poważnym planom.
 
Poniższy rysunek pokazuje
w jaki sposób można rysować astrologiczny symbol Saturna.

 
Poniżej są grafiki przedstawiające boga rolnictwa Saturna. Prawy rysunek pochodzi z 1277 roku z astrologicznego dzieła "Liber Astronomiae" Guido Bonatti-ego; w kółeczkach są symbole Koziorożca i Wodnika, gdyż w astrologii Saturn jest władcą tych dwóch znaków Zodiaku (współcześnie Saturn jest w zasadzie tylko współwładcą, ewentualnie drugim lub starym władcą Wodnika, gdyż po odkryciu Urana ta właśnie planeta została uznana za nowego i głównego władcę Wodnika).
 

Poniżej są kolejne wizerunki boga Saturna - Chronosa, który zwykle jest ukazywany jako ascetyczny starzec. Symbolika Saturna jest szersza niż ja tu przedstawiam (wszak mityczny Kronos połykał swoje dzieci, lecz one nie umierały - beztroskie dzieci muszą dojrzeć do swego uwolnienia), lecz na ten temat więcej piszę w części astrologicznej mojej strony.
 
 
Niżej jest kolejny rysunek przedstawiający surowego żniwiarza - Saturna; to rycina autorstwa Bernard Picart-a (1673-1733). Pan Czas, Losu czy też Karmy jakim jest Saturn, symbolicznie mówi nam, iż zbierzemy to, co zasiejemy.

Dom w horoskopie urodzeniowym, w którym znajduje się Saturn,
jest niejako miejscem egzaminu.
Złe rozumienie siebie zwykle powoduje kłopoty związane z domem,
w którym znajduje się Saturn, lub z domem, którym Saturn rządzi.

Jeśli człowiek coś robi w życiu nieprawidłowo,
nieprzyjemności zawsze będą dotyczyły tego domu horoskopu,
w którym znajduje się Saturn, lub którym Saturn rządzi.

 
_______________________________
 
Wielkość Saturna.
 
Należący do gazowych olbrzymów Saturn, to druga pod względem wielkości planeta w Układzie Słonecznym, a moja najbardziej - tu pozwalam sobie na użycie eufemizmu - ulubiona planeta, a nawet tak się złożyło, iż w moim urodzeniowym horoskopie jest to najsilniejsza planeta pod względem esencjalnym i akcydentalnym (drugie miejsce "na podium" zajmują ex aequo "moja urodzeniowa" Wenus i "moje urodzeniowe" Słońce, a trzecie - "mój" Merkury, "poza podium" w moim horoskopie znajduje się Jowisz, który jednak jest moją drugą ulubioną planetą, jak też władcą całego horoskopu :-D).
 
Niżej - Saturn, moja ulubiona planeta. 
[źródło - NASA, JPL]

 
Saturn znajduje się dwa razy dalej od Słońca niż Jowisz,
średnia odległość Saturna od Słońca wynosi około 1 427 000 000 km.
 
Średnica Saturna wynosi około 117 tysięcy kilometrów
- jest to około 9,41 x średnica Ziemi.
 
Poniżej jest porównanie wielkości Saturna i Ziemi.


 
Masa Saturna jest dwa razy mniejsza od masy Jowisza, wynosi 95 x masa Ziemi. Saturn jest jednak osiem razy mniej gęsty od Ziemi; gdyby znaleźć dostateczne wielkie jezioro, Saturn unosiłby się na wodzie! Saturn jest jedyną planetą Układu Słonecznego, która jest lżejsza od wody. Mimo, że rdzeń Saturna jest znacznie gęstszy niż woda, to średnia gęstość planety jest niewielka ze względu na atmosferę gazową.
 
W astrologii Saturna często określa się jako "ciężką" planetę i mówi się o "ciężkich" saturnowych aspektach. A tu proszę jaki on leciutki! Gdyby nie uprzedzać się do Saturna w horoskopach, to byłoby nam lżej i łatwiej żyć (bez lęku!), choć jest oczywiście "saturnowy" warunek: do wielu spraw życiu nie można podchodzić powierzchownie, beztrosko, roszczeniowo i nie należy liczyć na łatwy oraz szybki zysk czy sukces.
"Saturn to szkoła cierpliwości i twardości. To wyższa szkoła mądrości wypływająca ze zgromadzonych w poprzednich wcieleniach doświadczeń zebranych na planie fizycznym i w wyniku różnego rodzaju prób. Ta planeta zawiera w sobie kosmiczną energię, którą trzeba przekształcać i wyciągać z niej esencję." - Siegriej A. Wronski
 
Poniżej: piękny widok na Saturna i jego pierścienie;
zdjęcie wykonała 12 sierpnia 2009 roku sonda NASA - Cassini.
Zdjęcie zostało uzyskane w odległości około 847 000 km od Saturna.

 
_______________________________
 
Czas obiegu i obrotu Saturna.
 
Okres obiegu Saturna wokół Słońca wynosi 29,5 roku, co oznacza, iż rok na Saturnie trwa 29 i pół ziemskiego roku.
 
Okres obrotu osiowego Saturna wynosi od około10 godzin 14 minut, do około10 godzin 47 minut, czyli na swój jeden pełny obrót Saturn potrzebuje około 10 i pół godziny, a inaczej - dzień na Saturnie trwa około 10 i pół godziny. Tak więc - podobnie jak ma to miejsce w przypadku Jowisza - Saturn dość szybko kręci się wokół swej własnej osi, i z tego względu przybrał dość spłaszczony kształt. Można powiedzieć, że Saturn wygląda jak spłaszczona elipsoida, to znaczy, że jest spłaszczony na biegunach a wypukły na równiku. Jego równikowe i polarne średnice różnią się o prawie 10%  (120 536 km - 108 728 km).
Okres rotacji Saturna wykazuje pewne wahania, mianowicie okres obrotu obszarów równikowych jest krótszy niż okres obrotu obszarów okołobiegunowych, stąd nie można jednoznacznie określić długości dnia na Saturnie.
 
Poniżej - rzadkie ujęcie; na jednym zdjęciu widać ciemny cień Saturna wraz z jego pierścieniami oraz Ziemię, która wygląda jak niebieska kropka (po prawej stronie, na dole). Patrząc z pozycji Saturna faktycznie widać Ziemię jako błękitną planetę. Fotografię zrobiła sonda Cassini 19 lipca 2013 roku. Był to trzeci w historii, kiedy Ziemia została sfotografowana z zewnętrznej części Układu Słonecznego.
 
[źródło - NASA
Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute]

 
_______________________________
 
Temperatura Saturna.
 
Temperatura na widocznej części Saturna wynosi minus 184 stopnie Celsjusza, jest bliska temperaturze zamarzania metanu, z którego stwardniałych części składa się - najprawdopodobniej - warstwa obłoków tej planety.
Saturn ma bardzo gorące wnętrze; temperatura w centrum osiąga 11 700 °C. Promieniuje on w przestrzeń kosmiczną 2,5 razy więcej energii, niż otrzymuje od Słońca (Jowisz również wypromieniowuje więcej energii niż otrzymuje od Słońca). Zasadniczy mechanizm wytwarzania we wnętrzu Saturna ciepła nie jest jeszcze znany, jednak dodatkowym mechanizmem Saturna generującym ciepło, może być spadanie kropli helu w głębokim wnętrzu planety, które to kropelki uwalniają ciepło w wyniku tarcia podczas spadania przez lżejszy wodór. 
Wewnętrzne źrodło energii i szybki ruch wirowy Saturna ma wpływ na to, co dzieje się na jego powierzchni, a dzieje się dużo i gwałtownie - obserwuje się wielkie zawirowania, olbrzymie pasma chmur, cyklony jak też błyskawice.
 
Poniższe zdjęcie wykonała sonda Cassini w 2008 roku -
w sztucznych kolorach pokazano emisję ciepła przez Saturna;
jak widać najgorętszy jest region południowego bieguna planety.
[źródło - NASA
Credit: NASA/JPL/ASI/University of Arizona]

 
______________________________

Budowa Saturna.
 
Jako gigant gazowy, Saturn nie posiada stałej powierzchni. Uważa się, że wnętrze Saturna jest podobne do wnętrza Jowisza. Gdyby można było przeciąć na pół Saturna, zapewne zobaczylibyśmy małe, skaliste jądro, otoczone cienką warstewką najpierw metalicznego a potem płynnego wodoru, a następnie grubą warstwą wodoru w postaci gazowej. Warstwa ciekła w sposób ciągły przechodzi w atmosferę. Zewnętrzna warstwa planety zawiera, oprócz wodoru, hel oraz małe ilości innych gazów.


 
______________________________

Atmosfera Saturna.

Podobnie jak inne gazowe olbrzymy, Saturn jest ogromną kulą zbudowaną z wodoru i helu; atmosfera Saturna składa się głównie z wodoru (H2) i helu (He). Według Wikipedii: Zewnętrzne warstwy atmosfery Saturna składają się w 96,3% wodoru i 3,25% helu. Wykryto śladowe ilości amoniaku, acetylenu, etanu, fosforowodoru i metanu oraz wody. Górna warstwa chmur na Saturnie składa się z kryształów amoniaku, podczas gdy niższa wydaje się mieć w składzie albo kwaśny siarczek amonu (NH4SH), albo wodę.

Wiatry w górnej części atmosfery Saturna osiągają 500 metrów na sekundę w rejonie równikowym; dla porównania - najsilniejsze huraganowe wiatry na Ziemi mają prędkość około 110 metrów na sekundę. Te super-szybkie wiatry, w połączeniu z ciepłem z wnętrza planety, powodują żółte i złote pasy widoczne w atmosferze.
Jak podaje Wikipedia: Zewnętrzna warstwa atmosfery Saturna wydaje się na ogół spokojna, choć mogą się na niej utrzymywać długotrwałe układy burzowe. Na Saturnie wieją wiatry o prędkości ok. 1800 km/h; są one silniejsze niż na Jowiszu.
 
Poniżej - burzowy region na
północnym biegunie Saturna.
Zdjęcie z sondy Cassini
z dnia 23 listopada 2013 roku.
[źródło - NASA
Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute]

 
Niżej jest zdjęcie północnego bieguna Saturna
wykonane przez sondę Cassini
z odległoścci 419 000 km od Saturna.
Psychodeliczne kolory nie są naturalnymi barwami planety.
Widać "złe oko" gigantycznego huraganu.
[źródło - NASA
Credit: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute]______________________________
 
Przejście do następnego rozdziału: Saturn - część 2. KLIK
 
Poniżej jest 6-minutowy film (jęz. pl) o Saturnie.


 
Amerykańska sonda Cassini 17.X.2004 roku
wykonała piękne zdjęcie Saturna - jak niżej.
Słońce znalazło się za Saturnem
i od tyłu oświetliło jego lodowe pierścienie.


Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce