ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

Planety w astrologii,
podział planet WSTĘP.


Znaczenie i podział planet w astrologii
- wstępne informacje.
 
Jeśli zna Pani/Pan opisy np. typowej Panny i stwierdza, że choć jest Panną, to opis nie bardzo pasuje do Pani/Pana, wówczas jest to dla astrolożki/astrologa zrozumiałe i oczywiste. Pani/Pana charakterystykę określa bowiem nie tylko znak, w którym było Słońce w czasie Pani/Pana urodzin, i które odpowiada na pytanie laików - spod jakiego znaku jest Pani/Pan? Astrolożki/astrologowie opisują każdego człowieka interpretując specyficzne położenie Ascendentu [patrz - rozdział Ascendent KLIK] oraz Księżyca i wszystkich planet Układu Słonecznego (Merkurego, Wenus, Marsa, Jowisza, Saturna, Urana, Neptuna i Plutona), jakie miało miejsce w danej minucie, godzinie, dniu, miesiącu i roku Pani/Pana narodzin. Każdy człowiek nosi w sobie energie Słońca, Księżyca i wszystkich planet; w każdym człowieku krążą różnorodne energie planetarne i jest on mieszanką różnorodnych cech typowych najczęściej dla kilku znaków Zodiaku, przy czym położenie Słońca jest tylko jednym z wielu elementów układanki.
 
W interpretacjach nie bierze się pod uwagę planety Ziemi, ponieważ uprawia się astrologię geocentryczną, a nie heliocentryczną, to znaczy patrzymy z punktu widzenia Ziemi, a więc tak, jakby Ziemia była centrum Układu Słonecznego i wszystko wokół niej krążyło.

Bruno i Louise Huber: Środek koła horoskopu - centrum.
"Gdy przyjrzymy się horoskopowi, zobaczymy w punkcie centralnym rysunku, w środku koła - właściwe centrum. To tu drzemie człowiek jako potencja. To "centrum" nosi wiele nazw. Niektórzy nazywają je duszą, psyche, anima, atman. Inni zaś duchem, wyższą jaźnią lub monadą. W filozofii hinduskiej nazywa się to życiodajne centrum człowieka "boską iskrą" lub fohat. W kulturze greckiej i chrześcijańskiej mówi się o entelechii. W rzeczywistości nie można zrozumieć i zdefiniować w zadowalający sposób tego jądra ludzkiej istoty. Dlatego pozostawiamy środek koła w kosmogramie zawsze wolny i nie zaznaczamy w nim aspektów. Jest on "opisany" przez cały horoskop.
Gdy rodzi się człowiek, to centrum właśnie rozpoczyna - patrząc symbolicznie - wypromieniowywać energię radialnie we wszystkich kierunkach, tak jak to jest widoczne na rysunku. Z tego to środka człowiek wychodząc wrasta w swój świat, by stawać się i działać."

 
Po wielokroć astrolożki/astrologowie mawiają, że rysunek horoskopu jest obrazem nieba widzianym z Ziemi, z miejscowości Pani/Pana narodzin, a więc kółeczko w środku mandali horoskopowej jest symbolicznym usytuowaniem Pani/Pana w miejscu Pani/Pana ziemskiego urodzenia. Pani/Pan jest centrum swojego Wszechświata. Wokół Pani/Pana krążą gwiazdy, planety i ich księżyce :-D.
 

Na poniższej ilustracji widać, jak - w dniu 16 lutego 1979 roku o godz. 18.20 - wyglądało niebo we Włoszech, nad miejscowością narodzin włoskiego motocyklisty, wielokrotnego mistrza świata MotoGP - Valentino Rossiego ("The Doctor-a").
[Z horoskopu Vale Rossiego wynika, iż dominującym znakiem Zodiaku jest dla niego znak metodycznej i nastawionej na perfekcjonizm oraz aptekarską precyzję Panny, a najważniejszym domem horoskopu - dom szósty, dom codziennej rutyny i pracy. Najważniejszymi planetami w horoskopie Rossiego są elastyczny Merkury i pracowity Saturn, położone na osiach horoskopu, w zmiennych znakach.]
 

Wracając do tematu - oczywiście każdy wie jak wygląda nasz Układ Słoneczny - patrz ilustracja poniżej. Jak wspominałam, w astrologii interpretujemy położenie Słońca, Księżyca i wszystkich planet. Na początku nauki astrologii należy nauczyć się rozpoznawać i rysować symbole wszystkich tych obiektów - patrz: rozdział Od czego zacząć naukę astrologii KLIK.

Istnieje następujący wierszyk pomagający w zapamiętaniu kolejności planet:
Merkury pierwszy, Wenus jest druga.
Ziemia kolejna, Księżycem mruga.
Mars jest następny w tej kolejności,
cały czerwony - pewnie się złości.
tuż za nim Jowisz - olbrzymi, syty,
dumnie rozpiera swe gabaryty.
Saturn wyłania się zza Jowisza
i ma pierścienie - każdy to słyszał.
Uran i Neptun, i to niestety,
wszystkie w słonecznym szyku planety.

A ja od siebie dodam:
Astrolożki i astrolodzy pamietają o Plutonie,
ponieważ jest on nadal w astrologicznym kanonie.


 
I GRUPA PLANET
 
Słońce i Księżyc nazywane są w astrologii "światłami" i dla uproszczenia także planetami. Oprócz Ascendentu są to dwa najważniejsze dla Pani/Pana obiekty, które stanowią trzon Pani/Pana horoskopu urodzeniowego i podają one najistotniejsze informacje o Pani/Pana osobowości i charakterze.
- Słońce: "strona dnia", Yang, symbolizuje samoświadomość, samointegrację, samoekspresję i Pani/Pana świadome potrzeby.
SŁOŃCE JEST WŁADCĄ ZNAKU LWA i podlega mu 5 dom horoskopu.
- Księżyc: "strona nocy", Yin, symbolizuje różne rodzaje emocji, odczucia, zdolność przeżywania psyche, opiekę, rodzinę i matkę, oraz Pani/Pana podświadome potrzeby.
KSIĘŻYC JEST WŁADCĄ ZNAKU RAKA i podlega mu 4 dom horoskopu.
 
Merkury, Wenus i Mars, a więc planety z najkrótszymi orbitami, nazywane są w astrologii planetami personalnymi to znaczy osobowymi lub osobistymi, ewentualnie osobowościowymi, jeszcze inaczej - indywidualnymi. Odnoszą się one bezpośrednio do Pani/Pana cech charakteru, do Pani/Pana osobowości. (Naturalnie Słońce i Księżyc - jak wspomniałam - w pierwszym rzędzie określają Pani/Pana osobowość - też należą do planet indywidualnych.)
- Merkury: (mit. grecki Hermes, boski posłaniec); symbolizuje intelekt, obserwację, zrozumienie, komunikowanie i transmisję, a więc kontakty i pośredniczenie, jak też dualność (Yang + Yin).
MERKURY JEST WŁADCĄ ZNAKU BLIŹNIĄT i podlega mu 3 dom horoskopu.
JEST TEŻ STARYM WŁADCĄ ZANKU PANNY,  a więc podlega mu też 6 dom horoskopu (za nową władczynię znaku Panny coraz częściej zaczyna się uważać Ceres - zobaczymy czy to przyporządkowanie przetrwa próbę czasu).
- Wenus: (mit. grecka Afrodyta, bogini miłości); symbolizuje przywiązanie, miłość, urok osobisty, przyjemności, finanse oraz piękno i sztukę tudzież kobietę i kobiecość (Yin).
WENUS JEST WŁADCĄ czy też raczej WŁADCZYNIĄ ZNAKU WAGI i podlega jej 7 dom horoskopu
JEST TEŻ STARYM WŁADCĄ/WŁADCZYNIĄ ZNAKU BYKA, a więc podlega jej także 2 dom horoskopu (dość często zaczyna się uważać Prozerpinę za nową władczynię znaku Byka - zobaczymy czy to przyporządkowanie przetrwa próbę czasu).
- Mars: (mit. rzymski Ares, bóg wojny); symbolizuje siłę i energię fizyczną, oraz zrywanie więzów i zdobywanie tudzież mężczyznę i męskość (Yang).
MARS JEST WŁADCĄ ZNAKU BARANA i podlega mu 1 dom horoskopu.
JEST TEŻ STARYM WŁADCĄ ZNAKU SKORPIONA, a więc podlega mu 8 dom horoskopu.
W interpretacji horoskopu urodzeniowego, zarówno Marsa, jak i Plutona, traktuje się w zasadzie jako równorzednych władców Skorpiona.


 
II GRUPA PLANET
 
Wraz ze zwiększaniem się odległości od Słońca, rośnie też długość orbit planet i ich dystans od Ziemi. Kolejne planety - Jowisz i Saturn, zwane są w astrologii planetami społecznymi (czasem przejściowymi, ew. półosobistymi). Te dwie planety określają możliwości człowieka w zbiorowości, w społecznosci, określają motywacje człowieka do działania w społeczeństwie i symbolizują stosunki towarzysko-społeczne człowieka.
- Jowisz: (mit. grecki Zeus - władca wszystkich bogów na Olimpie); symbolizuje ruch do góry, rozmach oraz każdy rodzaj rozwoju, rozrostu i ekspansji.
JOWISZ JEST WŁADCĄ ZNAKU STRZELCA, podlega mu 9 dom horoskopu.
JEST TEŻ STARYM WŁADCĄ ZNAKU RYB, podlega mu więc 12 dom horoskopu.
- Saturn: (mit. grecki Kronos); symbolizuje ruch do dołu oraz kontrolę, dyscyplinę i ograniczenia.
SATURN JEST WŁADCĄ ZNAKU KOZIOROŻCA, podlega mu 10 dom horoskopu.
JEST TEŻ STARYM WŁADCĄ ZNAKU WODNIKA, podlega mu więc 11 dom horoskopu.


 
III GRUPA PLANET
 
"Ambasadorowie galaktyki" - najdalsze planety Układu Słonecznego - Uran, Neptun i Pluton, zwane są w astrologii planetami uniwersalnymi lub pokoleniowymi, ew. kolektywnymi albo zbiorowymi (rzadziej - ponadosobowymi lub nieosobistymi) i mają mniejszy wpływ na poszczególne osoby. Oddziaływują one na całe pokolenia, generacje i społeczeństwa czy wielkie zbiorowości ludzkie. Wywierają wpływ na wydarzenia historyczne, które mają miejsce na Ziemi. Uran, Neptun i Pluton symbolizują wartości i emocje kolektywne, nieświadomość zbiorową, oraz ogólnie - nieświadome lub duchowe wpływy, którym dana osoba ulega. W pojedynczym człowieku mówią one o tym, co łączy jego mikrokosmos (świat wewnętrzny) z makrokosmosem i jakie są drogi do osiągnięcia jedności obu tych światów. Te trzy planety nigdy nie przebiegają całego Zodiaku w czasie życia jednej osoby.
Uran, Neptun i Pluton mają szczególne znaczenie dla ludzi, którzy w swych horoskopach mają te planety np. w domach narożnych (kątowych), w koniunkcji (złączeniu) z osiami, lub te pokoleniowe planety tworzą silne, ścisłe aspekty do planet indywidualnych.
- Uran: (mit. władca kosmicznych przestrzeni); symbolizuje rewolucję, wolność, niezależność, wszelką nietypowość, oryginalność oraz postęp i nowoczesność.
URAN JEST WŁADCĄ ZNAKU WODNIKA, podlega mu 11 dom horoskopu.
- Neptun: (mit. grecki Posejdon - bóg mórz i oceanów); symbolizuje morze nieświadomości i fantazji oraz najsubtelniejsze energie związane z duchowością, mistyką, sztuką i miłością.
NEPTUN JEST WŁADCĄ ZNAKU RYB, podlega mu 12 dom horoskopu.
- Pluton: (mit. grecki Hades - bogaty władca podziemi); symbolizuje moc wpływania na innych oraz potężne wewnętrzne energie zdolne niszczyć ale i transformować.
PLUTON JEST WŁADCĄ ZNAKU SKORPIONA, podlega mu 8 dom horoskopu. W interpretacji horoskopu urodzeniowego zarówno Plutona, jak i Marsa, traktuje się jako równorzędnych władców Skorpiona.


 
NOWE PLANETY
 
Coraz częściej i chętniej do znanych już 10 planet - jak wyżej, astrologia dokłada dwie nowe planety. W astronomii są to tak zwane planety karłowate - Ceres i (136199) Eris, którą część astrologów nazywa Prozerpiną. (Pluton też - od 2006 roku - został zdegradowany do rangi planety karłowatej, lecz jego wpływ i znaczenie w astrologii jest przecież wciąż takie same.)
 
 

- Ceres: (rzymska bogini wegetacji i urodzajów, utożsamiana z grecką boginią urodzaju, płodności, rolnictwa i zbóż - Demeter); największa z pasa planetoid pomiędzy Marsem, a Jowiszem jest swego rodzaju łącznikiem pomiędzy planetami indywidualnymi, a społecznymi. Symbolizuje m.in. wsparcie, opiekę, opiekuńczość, matkę i matkowanie oraz wszystko to, co związane jest z gospodarnością, użytecznością, drobiazgowością i szczegółami.
http://jolanta-golebiewska.pl.tl/Ceres-_-planeta-kar%26%23322%3Bowata-.-.htm KLIK
CERES JEST UWAŻANA ZA NOWĄ WŁADCZYNIĘ ZNAKU PANNY, a więc podlega jej 6 dom horoskopu.
 
- 2003 UB313 ErisProzerpina (starorzymska bogini kiełkującego zboża, utożsamiana z grecką Persefoną/Korą, władczynią świata podziemnego); planetka trochę większa od Plutona, leżąca daleko na obrzeżach Układu Słonecznego, należy oczywiście do planet pokoleniowych (kolektywnych, uniwersalnych).
ERIS - PROZERPINA - przez część astrologów UWAŻANA JEST ZA NOWĄ WŁADCZYNIĘ ZNAKU BYKA, a więc podlega jej 2 dom horoskopu. Prozerpina w astrologii symbolizuje m.in. bogactwo, płodność, urodzajność, rolnictwo.
Według innych opinii ERIS NALEŻAŁOBY UZNAĆ ZA CIEMNĄ STRONĘ WENUS I TRAKTOWAĆ JAKO DRUGĄ WŁADCZYNIĘ ZNAKU WAGI, której przyporządkowany jest 7 dom partnerstwa, związków i umów. Mitologiczna bogini Eris symbolizuje niezgodę, niepokój, chaos, podżeganie do waśni.
http://jolanta-golebiewska.pl.tl/Eris%2C-czyli-Prozerpina-.-.htm KLIK


Astrolożki powinne, a astrologowie powinni posiadać elementarną choćby wiedzę astronomiczną!
Niżej jest astronomiczna kropelka wiedzy o powstawaniu planet.
 
Planety są produktami ubocznymi procesu tworzenia się gwiazd.
Wokół rodzącej się gwiazdy powstaje dysk z pyłów i gazów,
z którego powstają planety.


Tak oto wygląda proces formowania się gwiazd i planet
(w olbrzymim skrócie).

   Gwiazdy powstają z materii zawartej w przypominających chmury "kolebkach gwiazd" - mgławicach. Składają się one głównie z gazu i pyłu. Mgławice są usiane zapadającymi się dyskami protoplanetarnymi (wir gazu i pyłu, z którego z czasem mogą powstać planety, nazwano dyskiem protoplanetarnym). Pośrodku każdego dysku rośnie olbrzymia bryła. W temperaturach sięgających dziesięciu milionów stopni Celsjusza, rozpoczyna się proces fuzji jądrowej. Ten sam, który stanowi paliwo naszego Słońca. Rodzi się gwiazda. Promieniowanie gwiazdy wytwarza wiatr słoneczny odpychający resztki pyłów i gazów. Część pyłu pozostaje na orbicie nowo utworzonej gwiazdy. Przez miliony lat pył łączy się ze sobą, tworząc zbitki, które rosną do rozmiarów asteroid (planetoid), a następnie planet. Owe planety przemieszczają się w dysku, aż do chwili znalezienia stabilnej orbity.
   Wiedzę o tworzeniu się gwiazd i planet czerpiemy z obserwacji dokonywanych przez poruszające się po orbicie okołoziemskiej teleskopy kosmiczne, na przykład pracujący od 1990 roku Kosmiczny Teleskop Hubble'a - ang. Hubble Space Telescope, HST (odkrył on dyski protoplanetarne w mającej średnicę 12 lat świetlnych Wielkiej Mgławicy w Orionie - ang. Orion Nebula) i pracujący od 2009 roku Kosmiczny Teleskop Keplera - ang. Kepler Space Telescope.

   Na zdjęciu poniżej: Jedna z najlepiej poznanych "kosmicznych kolebek gwiazd" - Mgławica Oriona, która jest malutką częścią miecza myśliwego w gwiazdozbiorze Oriona. Mgławica ta rozprzestrzenia się na tak wielkim obszarze, że może być widoczna z Ziemi gołym okiem.


 
Przejście do następnego rozdziału Inne elementy horoskopu. KLIK
Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce