ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

JOWISZ W WADZE


Przez rok planeta szczęścia i dobrych okazji – Jupiter, wędrował przez znak Panny, a więc przez sferę związaną z życiem codziennym, pracą i zdrowiem. Kładł przy tym duży nacisk na kwestie drobne i przyziemne; Panna to znak żywiołu ziemi - realiów, konkretów, namacalności, drobiazgowości i codziennej rutyny. Ekspansywny i optymistyczny Jowisz niezbyt dobrze czuł się w tym ograniczającym go i nadkrytycznym znaku, stąd Pannę uznaje się w astrologii za znak wygnania dla Jowisza (inaczej - Jowisz w Pannie jest w detrymencie).


Od 9 września 2016 roku fortuna maior – Jowisz, wkroczył w znak rządzonej przez Wenus Wagi,
i będzie przemieszczał się przez ten znak aż do 10 października 2017 roku.

 Warto pamiętać o tym, że podczas tranzytowania znaku Wagi Jowisz będzie retrogradował (czyli „szedł do tyłu", oczywiście pozornie) od 7 lutego do 9 czerwca 2017 roku, na odcinku pomiędzy 23 stopniem 8 minutą 26 sekundą, a 13 stopniem 12 minutą 59 sekundą tego znaku (ponownie 23 stopień 9 minutę Wagi, Jowisz osiągnie 7 września 2017 roku). Ruch wsteczny planety zawsze jest okolicznością ją osłabiającą, a więc sytuacją niezbyt niekorzystną. Pamiętaj, że retrogradacja Jowisza nie sprzyja dynamicznej ekspansji i rozszerzaniu wpływów.
- "Podczas ruchu wstecznego Jowisza dobroczynne aspekty planety są w jakiś sposób wyciszone." - Jenni Kosarin.
- "Wsteczny Jowisz też nie jest taki zły! Główne znaczenie tej planety to ekspansja, czyli powiększanie wpływów, rozmach i zdobywanie rozgłosu. Kiedy urodzeniowy Jowisz jest w retrogradacji, ludzie nim obdarzeni, owszem, robią karierę, lecz są przy tym krytyczni, wybredni i to, co znajdą, łatwo ich nie zadowala. Często w końcu zyskują sławę lub nawet wielkość, ale w jakiejś rzadkiej i niespotykanej dziedzinie." - Wojciech Jóźwiak
Generalnie jednak nie nastawiaj się na dynamiczniejszy rozwój, rozpoczynanie wielkich, nowych spraw czy rozszerzanie swej działalności w czasie cofania się Jowisza (czyń to w czasie prostego ruchu tej planety).

Znak Wagi dotyczy sfery wyważonych kontaktów i związków międzyludzkich. Tak więc w czasie tranzytu Jowisza przez ten znak - do końca pierwszej dekady października 2017 roku - ważności nabiorą kwestie uczuciowego zaangażowania się w relacje, sprawy miłości i małżeństwa. Wiele osób może w tym czasie zrobić kolejny krok w związku, jak też można będzie odnieść większe korzyści ze współpracy (zarówno prywatnej, jak i biznesowej) z innymi oraz z umów, które podpiszemy, a nawet zyskać większą niż dotychczas popularność.
Planeta wielkiego szczęścia – Jowisz, poleca ponadto, aby przez najbliższy rok uczyć się kompromisów i patrzenia na dwie strony medalu, aby postawić na dogadywanie się z innymi, na spokój i harmonię. Przez najbliższy rok, bardziej niż zazwyczaj, ludzie powinni aktywniej dążyć do równości, sprawiedliwości i uczciwości.

Ostatnio Jowisz - wielki benefik, który lubi hojność, ekstrawagancję i dostatek, chętnie zsyła szczęśliwe okazje i powodzenie, jak też przesadę i wygodnictwo - przebywał w Wadze od września 2004 roku do października 2005 roku. Przypomnij więc sobie tamten okres i wydarzenia z nim związane, aby zorientować się co do sensu tego, co może przynieść Ci aktualny pobyt Jowisza w - małżeńskim, partnerskim, dyplomatycznym, rozważnym, a przy tym eleganckim i ceniącym piękno oraz sztukę, jak też sprawy intelektualne - powietrznym znaku Wagi.


Planeta Jowisz jest w znaku Wagi obcym (obojętnym) wędrowcem; wędrując przez znak Wagi jest pielgrzymem - peregrynem. Nie jest to wymarzone dla Jowisza położenie, choć lepsze od znaku wygnania (Bliźnięta, Panna) czy upadku (Koziorożec).

Tranzytując Wagę szlachetny Jowisz zyskuje na godności wówczas, gdy znajduje się między 14 stopniem a 20 stopniem 59 minutą tego znaku - jest wtedy władcą swej termy (inaczej - granicy lub okresu), według systemu egipskiego. Będzie miało to miejsce w następujących terminach:
- od 16 listopada do 30 grudnia 2016 roku,
- od 17 marca do 17 maja 2017 roku (niestety retrogradacja Jowisza będzie wówczas czynnikiem osłabiającym),
- i od 3 lipca do 26 sierpnia 2017 roku.
Natomiast według Ptolemeusza Jowisz w Wadze włada termą w obrębie od 19 stopnia do 23 stopnia 59 minuty tego znaku, co nastąpi w okresach:
- od 15 grudnia 2016 roku do 2 kwietnia 2017 roku
- i od 15 sierpnia do 11 września 2017 roku (jednak pamiętaj o tym, że od 6 lutego do 9 czerwca 2017 roku Jowisz cofa się, co nie sprzyja Jowiszowej ekspansji).

Ponadto będąc pomiędzy 20 stopniem a 29 stopniem 59 minutą znaku Wagi, Jowisz również posiada pewną – co prawda niewielką - wzmacniającą go godność, ponieważ jest wtedy władcą swego dekanatu (inaczej - oblicza lub facji); chodzi oczywiście o dekanaty zgodne z porządkiem chaldejskim. Będzie to miało miejsce:
- pomiędzy 23 dniem grudnia 2016 roku a 25 dniem marca 2017 roku (pamiętaj o niesprzyjającym ruchu wstecznym Jowisza od 6 lutego do 9 czerwca 2017 roku!),
- i między 21 dniem sierpnia a 10 dniem października 2017 roku.

Termy i oblicza, a więc odcinki znaku Zodiaku korzystne dla planet w nich przebywających, należą do tak zwanych godności podstawowych (esencjonalnych/esencjalnych) mniejszych, przy czym godność poprzez termę jest istotniejsza niż poprzez oblicze. Są to godności o wiele słabsze niż domicyl lub wywyższenie, ale również warto brać je pod uwagę, gdyż mimo wszystko dodają planecie godności, a więc siły do działania.

Zwrócę jeszcze uwagę na fakt, że sytuacja, w której Jowisz jest w Wadze, a Saturn znajduje się w Strzelcu - aż do końca pobytu Jowisza w Wadze (do końca pierwszej dekady października 2017 roku) - jest bardzo pozytywną okolicznością, ponieważ mamy do czynienia z wzajemną recepcją mieszaną. Waga przyjmuje u siebie - w swoim "niebieskim domu" (czyli znaku Zodiaku) Zeusa/Jowisza, który jest władcą znaku Strzelca, a Strzelec przyjmuje w swoim "niebieskim domu" Kronosa/Saturna, który jest wywyższony w znaku Wagi. Jowisz i Saturn mogą w tyych okolicznościach działać z wzajemną dla obydwu znaków (Wagi i Strzelca) korzyścią, a przynajmniej bez szkodzenia sobie.

Chciałam teraz przedstawić trudny układ T-kwadratu (inaczej - półkrzyża), jaki utworzy się podczas przemieszczania się Jowisza przez znak Wagi. W jego skład wchodzą/wejdą trzy planety: oprócz Jowisza w Wadze - Uran w Baranie (leżący naprzeciwko Jowisza) oraz Pluton w Koziorożcu (będący w kwadraturze do Jowisza i w luźnej kwadraturze do Urana) - jak niżej na obrazku.


Układ ten ma/będzie miał więc miejsce w znakach kardynalnych, które dotyczą szybkiej akcji, dużej aktywności, bezkompromisowej inicjatywy, odważnych działań. Znak leżący naprzeciwko nieobsadzonego planetą znaku kwadratu - Rak, wskazuje na to, czego brak jest/będzie w tym układzie: ciepłych i serdecznych emocji, troski wewnątrz rodziny, solidnych wewnętrznych fundamentów. Są/będą to elementy potrzebne do rozwiązana konfliktu, jaki będzie niósł ze sobą napięciowy i niosący gwałtowne zmiany kardynalny półkrzyż Wagowo-Baranowo-Koziorożcowy. Nastąpi zbyt silne skierowanie uwagi na sprawy zewnętrzne, a zbyt mały nacisk położony zostanie na sprawy wewnętrzne.

Energia opisanego wyżej konfliktowego i konfrontacyjnego T-kwadratu - półkrzyża będzie miała najsilniejszy wpływ w następujących okresach:
- w ostatnim tygodniu listopada 2016 roku (24 listopada jest dokładna kwadratura Jowisza z Plutonem),
- w ostatnim tygodniu grudnia 2016 roku (26 grudnia uściśla się opozycja Jowisza do Urana),
- w pierwszych dniach marca 2017 roku (2/3 marca 2017 roku uściśla się opozycja retrogradującego Jowisza do Urana),
- w ostatnich dniach marca 2017 roku (30 marca jest dokładna kwadratura retrogradującego Jowisza z Plutonem),
- w pierwszym tygodniu sierpnia 2017 roku (4 sierpnia ponownie jest ścisły aspekt kwadratury Jowisza, który będzie już w ruchu prostym, z Plutonem),
- w ostatnich dniach września 2017 roku (27/28 września ponownie uściśla się opozycja Jowisza, który tym razem biegnie już ruchem prostym, do Urana).

Efekty przedstawionej konfiguracji najmocniej odczują te osoby, które mają jakiś element swojego urodzeniowego horoskopu:
- pomiędzy 15 a 16 stopniem znaku Wagi i/lub znaku Koziorożca (uwaga na ostatni tydzień listopada 2016 roku),
- pomiędzy 17 a 18 stopniem znaku Wagi i/lub znaku Koziorożca (uwaga na pierwszy tydzień sierpnia 2017 roku),
- pomiędzy 19 a 20 stopniem znaku Wagi i/lub znaku Koziorożca (uwaga na ostatnie dni marca 2017 roku),
- pomiędzy 20 a 21 stopniem znaku Wagi i/lub znaku Barana (uwaga na ostatni tydzień grudnia 2016 roku),
- pomiędzy 22 a 23 stopniem znaku Wagi i/lub znaku Barana (uwaga na pierwsze dni marca 2017 roku),
- pomiędzy 27 a 28 stopniem  i/lub znaku Barana (uwaga na ostatnie dni września 2017 roku).

Jak widać napięciowa konfiguracja Jowisza, Urana i Plutona może w jakiś sposób dotknąć (pomiędzy końcem listopada 2016 roku a końcem września 2017 roku) każdego, kto posiada jakąś planetę pomiędzy 15 a 28 stopniem znaku Wagi, Barana czy Koziorożca. Na ten okres czasu polecam naukę używania hamulców, pamiętanie o wewnętrznej dyscyplinie, liczenie się z własnymi ograniczeniami i świadomą analizę swoich impulsów do czynu, w tym do szybkich (a zbyt pochopnych) zmian.

Oto krótkie wyjaśnienie wymienionych wyżej
trudnych, napięciowych aspektów Jowisza,
jakie będą miały miejsce w czasie tranzytu Jowisza przez znak Wagi.

Jowisz w kwadraturze z Plutonem = Wielkie walczy z Olbrzymim, władca niebios, ziemi i ludzi - Zeus kłóci się z władcą podziemi - Hadesem. Siła korzystnych, Jowiszowych sposobności kłóci się z silą wielkiej, Plutonowej transformacji. Kwadratura Jowisza z Plutonem wyzwala bezwzględność, dogmatyzm, brak tolerancji, wzajemne podrywanie autorytetu oraz związana jest z użyciem olbrzymiej siły.
Pamiętaj, że wszystko, co wiąże się z Plutonem jest władcze, dominujące, siłowe i może dotyczyć wielkich transformacyjnych przemian, jak również - często koniecznej - destrukcji. (Przypominam orientacyjne terminy wpływu tego aspektu: ostatni tydzień listopada 2016 roku, ostatnie dni marca 2017 roku i pierwszy tydzień sierpnia 2017 roku.)

Jowisz w opozycji do Urana = Wielkie sprzeciwia się Potężnemu i Nagłemu, Zeus otwarcie występuje przeciw swemu ojcu - Uranosowi. Przed Jowiszem pojawia się wielkie, niespodziewane wyzwanie, co może prowadzić do złamania zasad, buntu, rewolty, rewolucji, nagłego przewrotu, pospiesznych i nieroztropnych działań, ekstrawaganckich poczynań, nieoczekiwanych decyzji oraz zaskakujących wyborów.
Pamiętaj, że wszystko, co wiąże się z Uranem jest nieoczekiwane, ale może być też postępowe i nowoczesne. (Przypominam orientacyjne terminy wpływu tego aspektu: ostatni tydzień grudnia 2016 roku, pierwsze dni marca 2017 roku i ostatni tydzień września 2017 roku.)


Pobytowi planety szczęścia ale i przesady oraz nadmiaru - Jowisza, w szukającym idealnego wyważenia, pokojowym i sprawiedliwym znaku Wagi, towarzyszyć będą bardzo niespokojne układy innych planet (w tym tradycyjnie należy szczególnie uważać podczas okresów retrogradacji Merkurego, jak też retrogradacji Wenus - wiosną 2017 roku). Stąd wielu osobom - w najbliższych 12 miesiącach - może sprawiać kłopot podejmowanie ważnych i zrównoważonych decyzji oraz dość trudno będzie odnaleźć równowagę, harmonię i pokój.

Warto nauczyć się korzystania z efemeryd i aktywnie korzystać z rozmaitych sprzyjających, harmonijnych tranzytów, szczególnie podczas przemieszczania się Jowisza ruchem prostym (nie wstecznym) przez te odcinki znaku Wagi, które mu sprzyjają (gdy jest władcą termy lub dekanatu). Mądre, konstruktywne działania w czasie tranzytu Jowisza zostaną nagrodzone.


Przejście do kolejnego rozdziału: Horoskopy VIP-ów - klik.
Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce