ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

Kto zna mity, ten zna ludzi.


Ten króciutki rozdział (oczywiście obowiązkowo z fotami) ma na celu podkreślić
ważność zaznajamiania się z antyczną mitologią podczas nauki astrologii.

Ludzie stworzyli baśnie, legendy i mity po to, aby zrozumieć różne sytuacje oraz poradzić sobie z trudnymi i niebezpiecznymi okolicznościami, jakie mają miejsce w życiu każdego człowieka. Wydarzenia i przygody znane z bajek i mitów dotyczą ponadczasowych zasad, które rządzą ludzkością, a legendarne i mitologiczne postacie są kluczem do archetypów, czyli pierwotnych wyobrażeń tkwiących w świadomości zbiorowej.

MITY ZAWIERAJĄ PRAFORMY LUDZKICH POSTAW, ZACHOWAŃ I DOŚWIADCZEŃ.

ZNAJOMOŚĆ ARCHETYPÓW ORAZ SYMBOLI JEST NIEZBĘDNA ASTROLOGOM
- SĄ ONI ICH TŁUMACZAMI.


Zachęcam osoby uczące się astrologii do studiowania mitologii, a przede wszystkim do czytania mitologii klasycznej - mitów starożytnych Greków i Rzymian opowiadających najdziwniejsze historie o bogach i herosach. Proszę szukać podobieństw, analogii, skojarzeń i asocjacji między mitycznymi opowieściami a astrologicznymi symbolami, i odnosić je do własnego życia, do własnych doświadczeń, emocji, odczuć, okoliczności i sytuacji życiowych oraz zdarzeń (tudzież tych osób, które są nam bliskie i dobrze je znamy).

ASTROLOGIA NIE JEST TAJEMNĄ DOKTRYNĄ
- JEST JĘZYKIEM SYMBOLI, KTÓRY MOŻNA NAUCZYĆ SIĘ ODCZYTYWAĆ.

NAUKA ASTROLOGII JEST (MIĘDZY INNYMI)
NAUKĄ MYŚLENIA METAFORYCZNO-SYMBOLICZNEGO.

Klientkom/Klientom też przydaje się umiejętność myślenia metaforami, symbolami, analogiami i paralelami, dzięki którym lepiej mogą zrozumieć astrologiczne interpretacje operujące specyficznym językiem i opierające się na symbolicznym znaczeniu planet.


"Dziwne są losy bogów i herosów; chociaż nigdy nie istnieli naprawdę, przeżyli wiele historycznych postaci, które były prawdziwymi bohaterami albo uważały się za bogów. Zrodziła je ludowa wyobraźnia Greków i Rzymian (częściowo też innych narodów) w czasach przed wynalezieniem żelaznego pługa, i większość z nich dożyła ery atomowej. Spotykamy się z nimi w przysłowiach i w lliteraturze, w nazwach rakiet kosmicznych i w atlasach astronomicznych, w dziełach rzeźbiarzy i malarzy, w utworach dramatycznych i muzycznych, w codziennej rozmowie i w wystąpieniach mężów stanu. Wielu z nich będzie żyć w ludzkiej świadomości tak długo, jak długo będzie istnieć sama ludzkość." - Voytech Zamarovsky "Bogowie i herosi mitologii greckiej i rzymskiej".


"Opowieści o bogach są różnorakie i niemal nie do ogarnięcia, toteż zasługa astrologii polega na tym, że wyłuskała z nich jądro. I tak, znaczenie ma dla nas dziesięć planet z ich symbolicznymi nazwami bogów oraz dwanaście odcinków Zodiaku. A ta pozornie niewielka liczba umożliwia nam przecież stworzenie wnikliwego, indywidualnego obrazu duszy każdego człwieka, albowiem w każdym z nas żyje tych dziesięć zasad planetarnych, a także rozbrzmiwa dwanaście odcinków Zodiaku: niektóre z nich znajdują silniejszy, inne słabszy wyraz, uwypuklony pozycją planet." - Bernd A. Merz "Astrologia"


Nazwy planet noszą boskie imiona, jednak planety w astrologii nie są tożsame z bogami. Proszę pamiętać także o tym, że astrologia czerpie całymi garściami z mitologii, lecz na niej nie bazuje; wykorzystuje tylko niektóre jej elementy (pewne aspekty mitologii greckiej). Charakterystyka mitycznych bogów (ich wad, zalet, czynów oraz losów) nie zawsze w pełni odnosi się do charakterystyki planet z nimi powiązanych.

- gwiazda Słońce; czytaj mity o greckim Heliosie, rzymskim Solu, oraz o greckim Apollinie, jak też o Dionzosie (Bachusie)
- satelita Ziemi Księżyc - czytaj mity o greckiej Selene, rzymskiej Lunie, o greckiej Artemidzie (Artemis) i rzymskiej Dianie, jak też o Hekate
- planeta Merkury - czytaj mity o greckim Hermesie, rzymskim Merkurym
- planeta Wenus - czytaj mity o greckiej Afrodycie, rzymskiej Wenus (Wenerze), jak też o bóstwach Fosforos i Hesperos
- planeta Mars - czytaj mity o greckim Aresie, rzymskim Marsie
- planeta Jowisz - czytaj mity o greckim Zeusie (Dzeusie), rzymskim Jowiszu
- planeta Saturn - czytaj mity o greckim Kronosie, rzymskim Saturnie
- planeta Uran - czytaj mity o greckim Uranosie, jak również o Prometeuszu
- planeta Neptun - czytaj mity o greckim Posejdonie, rzymskim Neptunie, jak też Okeanosie i Tetydzie
- planeta karłowata Pluton - czytaj mity o greckim Hadesie - Plutonie

Ponadto:
- planeta karłowata Ceres - czytaj mity o greckiej Demeter, rzymskiej Ceres (Cererze)
- planeta karłowata Eris (136199) często zwana Prozerpiną - czytaj mity o greckiej Persofonie (Korze), rzymskiej Prozerpinie oraz o greckiej Eris, rzymskiej Dyskordii
- centaur Chiron - czytaj mity o greckim Chejronie
- planetoidy Pallas, Westa i Juno - czytaj mity o greckiej Atenie, Hestii i Herze, rzymskiej Minerwie, Weście i Junonie

Ambitniejsze osoby mogą zapoznawać się z bóstwami znanymi z innych mitologii, np. egipskiej, celtyckiej czy słowiańskiej, jednak dla astrolożek i astrologów podstawą są mity przekazywane przez - bliższą nam niż jakakolwiek inna - starożytną grecką tradycję.


Starożytni astrologowie operowali zestawem siedmiu planet - Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus, Mars, Jowisz i Saturn, jednak w okresie kształtowania się astrologii klasycznej (co najmniej od V wieku przed naszą erą) planety nosiły imiona greckich bóstw. Takowe znajdujemy w "Czteroksięgu" Ptolemeusza, który powstał w II wieku przed naszą erą; Słońce było planetą Heliosa, Księżyc - Selene, Merkury - Hermesa, Wenus - Afrodyty, Mars - Aresa, Jowisz - Dzeusa, a Saturn - Kornosa.
Ciekawostką jest, iż w okresie hellenistycznym nie obyło się bez małego zamieszania, i tak były na przykład propozycje, aby Wenus uznać za personifikację bogini Hery, Saturna oddać pod patronat Heliosa, Mekurego przyznać Apollinowi, a planetę Marsa - Herkulesowi. Jednak w czasach Ptolemeusza stosowano już greckie imiona bóstw, które są odpowiednikami obecnie używanych rzymskich nazw.Oto spis książek o mitologii greckiej i rzymskiej, które są w moim posiadaniu.

- Robert Graves, "Mity greckie",
- Pierre Grimal, "Słownik mitologii greckiej i rzymskiej", OSSOLINEUM, Wrocław, 1987
- Nathaniel, Hawthorne, "Opowieści z zaczarowanego lasu", Tower Press, Gdańsk, 2000
- Kolekcja Wydawnictwa Gallimard, "Książka o mitologii Greków i Rzymian", Wyd. RTW, Warszawa, 1995
- Aleksander Krawczuk, "Mitologia starożytnej Italii", Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1984
- Krystyna, Kreyser, "Cztery pory roku w mitach Greków i Rzymian", Ostoja, Warszawa, 1990
- Krystyna Kreyser, "Śladami mitów starożytnej Grecji i Rzymu",
- Zygmunt Kubiak, "Mitologia Greków i Rzymian", Świat Książki, Warszawa, 1998
- Barbara Ludwiczak, "Mitologia Greków i Rzymian", Wydawnictwo Greg, Kraków, 2010
- Wanda Markowska, "Mity Greków i Rzymian", ISKRY, Warszawa, 1979
- Jacek, Mikołajczyk, " Bogowie i herosi. Mity greckie w obrazach wielkich mistrzów", wyd. Od Nowa, Bielsko Biała, 2013
- Jan Parandowski, "Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian", Wydawnictwo Puls, Londyn, 1992
- Jan Parandowski, "Dysk olimpijski", ISKRY, Warszawa, 1987
- Michał Pietrzykowski, "Mitologia starożytnej Grecji", Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa, 1985
- Maria Romanowska, "Słowniczek mitologii greckiej", Wydawnictwo Benkowski, Białystok, 1999
- Joel Schmidt, "Słownik mitologii greckiej i rzymskiej", Wydawnictwo Książnica, Katowice, 1992
- Stanisław, Srokowski, "Mity greckie. Lektura", Izba Wydawnicza Światowid, Wrocław, 1993
- Stanisław Stabryła, "Mitologia dla dorosłych. Bogowie Herosi Ludzie", Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków, 1995
- Lucyna, Stankiewicz, "Ilustrowany słownik mitologii greckiej i rzymskiej", Ossolineum, 2008
- Voytech, Zamarovsky, "Bogowie i herosi mitologii greckiej i rzymskiej", Świat Książki, Videograf II, Katowice, 2003
- Tadeusz, Zieliński, "Starożytność bajeczna", Oficyna Wyd. Viator, Warszawa, 1995


Piękno nocnego nieba inspirowało ludzi od tysięcy lat.
Myśliciele i uczeni czasów starożytnych,
którzy uznawali kosmos za wyraz boskiego porządku,
przelali swoje inspiracje w pełne mądrości mityczne opowieści.
Dzięki licznym książkom możemy i dziś
czerpać z wiedzy i mądrości starożytnych.
Czytajmy mity, gdyż: kto zna mity, ten zna ludzi!

Przejście do nast. rozdziału:

Na powierzchni komety klik

 

Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce