ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

Moja książka

Szczerze zachęcam Państwa
do zakupu astrologicznej książki mojego autorstwa -
Podręcznik astrologii praktycznej.
Znaczenie planet w horoskopie urodzeniowym
.
 
Dzięki wydawnictwu Studio Astropsychologii
ujrzała ona światło dzienne w drugiej połowie stycznia 2018 roku.


Książkę możecie Państwo kupić w każdej dobrej księgarni stacjonarnej
oraz oczywiście w bardzo wielu księgarniach internetowych.
Została ona wydana zarówno w tradycyjnej formie papierowej,
jak i nowoczesnej formie elektronicznej (ebook).

Książka składa się z: Przedmowy, dwunastu obszernych Rozdziałów, Zakończenia,
Odpowiedzi na pytania zadane Czytelnikom w książce oraz Bibliografii.

Uwaga! Spis treści książki podaję na samym dole tej strony, pod fotografiami.
Zapraszam do zapoznania się z nim, i zapewniam,
że będziecie Państwo pozytywnie zaskoczeni
treścią napisanego przeze mnie podręcznika
.

Dodam, że nie ma w polskiej literaturze astrologicznej
tak wyczerpującego potraktowania tematyki
esencjalnych godności i słabości planet w urodzeniowym horoskopie.
 
Na poniższych fotografiach 
prezentuję moje dzieło w jednej z księgarń
(jest to salon Empik w Atrium Copernicus w Toruniu).
Cofnijmy się troszkę do przeszłości...
Poniżej prezentuję Państwu spis treści mojej książki
Podręcznik astrologii praktycznej.
Znaczenie planet w horoskopie urodzeniowym
.
Myślę, iż będziecie mile zaskoczeni, ponieważ
bynajmniej nie jest to jeszcze jedna książka astrologiczna opisująca planety!
Napisany przeze mnie podręcznik proponuję
zarówno początkującym w nauce astrologii, jak i zaawansowanym.
Podkreślam także, że lektura stosowna jest
dla osób nakierowanych na nurt astropsychologiczny,
ale również dla zwolenników astrologii klasycznej - tradycyjnej.

PRZEDMOWA ... str. 19

ROZDZIAŁ I
WSTĘPNE INFORMACJE
o esencjalnych godnościach planet
1. Astrologiczne ABC ... str. 23
- Słowa kluczowe dla znaków Zodiaku
- Słowa kluczowe dla trygonów żywiołów (triady lub trójni żywiołów)
- Słowa kluczowe dla jakości (krzyży)
- Słowa kluczowe dla polaryzacji (biegunowości)
- Znaki Zodiaku i pory roku
- Słowa kluczowe dla domów horoskopowych
- Słowa kluczowe dla planet w urodzeniowym horoskopie
- Naturalne przyporządkowania dom – znak – planeta jako władczyni/władca
2. Różne poziomy esencjalnych godności planet ... str. 34
- Ogólne znaczenie esencjalnych godności planet
- Pięć sposobów posiadania przez planetę godności esencjalnej
- Duże i mniejsze godności esencjalne planet
- Do czego przydaje się znajomość godności planet w horoskopie?

[Fragment mojej książki zawierający Przedmowę oraz ROZDZIAŁ I WSTĘPNE INFORMACJE o esencjalnych godnościach planet można pobrać ze strony Wydawnictwa Studio Astropsychologii, pod następującym linkiem: https://studioastro.pl/wp-content/uploads/2017/01/podręcznik-astrologii-praktycznej-.pdf]

ROZDZIAŁ II
PLANETY WE WŁADZTWIE W ZNAKACH
czyli domicyl
1. Informacje wstępne dotyczące domicylu ... str. 43
- Maternus o urodzeniowych horoskopach z planetami w domicylu
- Urodzeniowe horoskopy z trzema, czterema i pięcioma planetami w domicylu
- Szukanie w tranzytach planet przemieszczających się przez swoje domicyle
2. Domicyle planet antycznych i nowych ... str. 51
- Klasyczne i nowoczesne planety w domicylu
- Domicyl Ceres, Eris – Prozerpiny i Chirona
- Domicyl Węzłów Księżycowych
3. Znaki Zodiaku jako domy planetarne ... str. 60
4. Horoskopy dzienne i nocne oraz planety dzienne i nocne ... str. 54
5. Natura planet i znaków ... str. 66
- Natura planet według Ptolemeusza
- Natura planet zgodnie ze współczesnym spojrzeniem na astrologią klasyczną
- Natura znaków Zodiaku
- Pokrewieństwo natury planet i znaków
6. Objaśnienie domicylu planet
(wraz z przykładami) ... str. 73
7. Kluczowe pojęcia dla siedmiu planet klasycznych w domicylach ... str. 80
- Słońce jako władca znaku Lwa
- Księżyc jako władca znaku Raka
- Merkury w znakach swych domicyli (w Bliźniętach i Pannie)
- Wenus w znakach swych domicyli (w Byku i Wadze)
- Mars w znakach swych domicyli (w Baranie i Skorpionie)
- Jowisz w znakach swych domicyli (w Strzelcu i Rybach)
- Saturn w znakach swych domicyli (w Koziorożcu i Wodniku)

ROZDZIAŁ III
PLANETY W WYWYŻSZENIU W ZNAKACH
czyli egzaltacja
1. Informacje wstępne dotyczące egzaltacji ... str. 85
2. Egzaltacja planet antycznych i nowych ... str. 86
- Powody wywyższenia planet w znakach Zodiaku
- Wywyższenia planet złoczynnych i dobroczynnych
- Wywyższenia planet dziennych i nocnych
3. Stopnie egzaltacji planet ... str. 96
4. Objaśnienie egzaltacji planet
(wraz z przykładami) ... str. 96
5. Kluczowe pojęcia dla siedmiu planet klasycznych w wywyższeniu ... str. 109
- Słońce wyniesione w znaku Barana
- Księżyc wyniesiony w znaku Byka
- Wodnik jako znak wyniesienia Merkurego
- Wenus wyniesiona w znaku Ryb
- Mars wyniesiony w znaku Koziorożca
- Jowisz wyniesiony w znaku Raka
- Saturn wyniesiony w znaku Wagi
6. Planeta w wywyższeniu jako dyspozytor domu horoskopowego ... str. 112

ROZDZIAŁ IV
PLANETY W SWYCH TROISTOŚCIACH
czyli władcy żywiołów
1. Informacje wstępne dotyczące troistości ... str. 117
2. System troistości według Williama Lilly'ego ... str. 122
- Przykłady odnajdywania władców troistości w systemie Williama Lilly'ego
- Zadanie dla Ciebie dotyczące troistości według Williama Lilly'ego
3. System troistości według Dariotusa ... str. 130
- Przykład odnajdywania władców troistości w systemie Dariotusa
- Zadanie dla Ciebie dotyczące troistości według Dariotusa
4. System troistości według Dorotheusa ... str. 135
5. Objaśnienie troistości planet ... str. 141
6. Pojęcia kluczowe dla planet będących władcami troistości ... str. 143
- Słońce jako dzienny władca troistości ognia
- Jowisz jako nocny władca troistości ognia
- Wenus jako dzienna władczyni troistości ziemi
- Księżyc jako nocny władca troistości ziemi
- Saturn jako dzienny władca troistości powietrza
- Merkury jako nocny władca troistości powietrza
- Mars jako władca troistości wody
- Planety będące dodatkowymi władcami troistości

ROZDZIAŁ V
PLANETY W SWOICH TERMACH
czyli okresy lub granice
1. Informacje wstępne dotyczące term ... str. 153
2. Objaśnienie term planet
(wraz z przykładami) ... str. 155
- Merkury będący we własnej termie
- Wenus będąca we własnej termie
- Mars będący we własnej termie
- Jowisz będący we własnej termie
- Saturn będący we własnej termie
3. Wykorzystanie term w czasie śledzenia bieżących tranzytów planet ... str. 159
4. Dodatkowe znaczenie term ... str. 161
5. Termy egipskie ... str. 162
6. Interpretacja term egipskich podana przez Vettiusa Valensa w Anthology ... str. 171
- Termy Barana
- Termy Byka
- Termy Bliźniąt
- Termy Raka
- Termy Lwa
- Termy Panny
- Termy Wagi
- Termy Skorpiona
- Termy Strzelca
- Termy Koziorożca
- Termy Wodnika
- Termy Ryb
7. Termy ptolemejskie podane w Christian Astrology ... str. 185
8. Termy Ptolemeusza podane w Tetrabiblos ... str. 192
9. Termy Maternusa podane w Mathesis ... str. 199
10. Opis Ascendentu i planet leżących w poszczególnych termach podany przez Maternusa w Mathesis ... str. 203
- Ascendent i planety w granicach Saturna
- Ascendent i planety w granicach Jowisza
- Ascendent i planety w granicach Marsa
- Ascendent i planety w granicach Wenus
- Ascendent i planety w granicach Merkurego
11. Zadanie dla Ciebie dotyczące term ... str. 212

ROZDZIAŁ VI
PLANETY W SWOICH FACJACH
czyli oblicza lub dekanaty
1. Informacje wstępne dotyczące dekanatów ... str. 215
2. Historia dekanatów ... str. 217
3. Chaldejski porządek planet ... str. 219
4. Władcy godzin planetarnych ... str. 220
- Jak samodzielnie obliczyć godziny planetarne?
- Planetarna godzina Słońca
- Planetarna godzina Wenus
- Planetarna godzina Merkurego
- Planetarna godzina Księżyca
- Planetarna godzina Saturna
- Planetarna godzina Jowisza
- Planetarna godzina Marsa
5. Dekanaty w systemie chaldejskim ... str. 236
6. Objaśnienie znaczenia godności planet poprzez dekanat (fację - oblicze) ... str. 239
- Słońce będące we własnej facji
- Księżyc będący we własnej facji
- Merkury będący we własnej facji
- Wenus będąca we własnej facji
- Mars będący we własnej facji
- Jowisz będący we własnej facji
- Saturn będący we własnej facji
7. Opis dekanatów systemu chaldejskiego według księgi Picatrix ... str. 244
- Dekany znaku Barana
- Dekany znaku Byka
- Dekany znaku Bliźniąt
- Dekany znaku Raka
- Dekany znaku Lwa
- Dekany znaku Panny
- Dekany znaku Wagi
- Dekany znaku Skorpiona
- Dekany znaku Strzelca
- Dekany znaku Koziorożca
- Dekany znaku Wodnika
- Dekany znaku Ryb
8. Puste i pełne stopnie w dekanatach według Maternusa ... str. 257
9. Męskie i żeńskie stopnie według Maternusa ... str. 266
10. Dawne nazwy dekanatów ... str. 268
11. Dekanaty w systemie orientalnym ... str. 272
12. Dekanaty systemu orientalnego
w astrologii humanistycznej ... str. 277
- Indyjskie dekanaty znaku Barana
- Indyjskie dekanaty znaku Byka
- Indyjskie dekanaty znaku Bliźniąt
- Indyjskie dekanaty znaku Raka
- Indyjskie dekanaty znaku Lwa
- Indyjskie dekanaty znaku Panny
- Indyjskie dekanaty znaku Wagi
- Indyjskie dekanaty znaku Skorpiona
- Indyjskie dekanaty znaku Strzelca
- Indyjskie dekanaty znaku Koziorożca
- Indyjskie dekanaty znaku Wodnika
- Indyjskie dekanaty znaku Ryb
13. Starodawny opis dekanatów systemu orientalnego
(według księgi Picatrix) ... str. 296
- Dekanaty znaku Barana
- Dekanaty znaku Byka
- Dekanaty znaku Bliźniąt
- Dekanaty znaku Raka
- Dekanaty znaku Lwa
- Dekanaty znaku Panny
- Dekanaty znaku Wagi
- Dekanaty znaku Skorpiona
- Dekanaty znaku Strzelca
- Dekanaty znaku Koziorożca
- Dekanaty znaku Wodnika
- Dekanaty znaku Ryb
14. Dekanaty w systemie Maniliusa ... str. 302
15. Ogólne zasady dotyczące władców dekanatów w każdym systemie ... str. 304
16. Zadanie dla Ciebie dotyczące dekanatów ... str. 305

ROZDZIAŁ VII
PLANETY NA WYGNANIU W ZNAKACH
czyli detryment lub exil
1. Informacje wstępne dotyczące wygnania ... str. 309
2. Wygnanie planet antycznych i nowych ... str. 310
3. Planety wygnane jako przeciwieństwa planet w domicylu ... str. 313
- Saturn jako naturalny przeciwnik Słońca i Księżyca
- Wenus i Mars – rywale czy siły przyciągające się?
- Merkury i Jowisz jako naturalni rywale
- Merkury w Strzelcu jako wygnany anioł
4. Objaśnienie wygnania planet
(wraz z przykładami) ... str. 317
5. Kluczowe pojęcia dla siedmiu planet klasycznych na wygnaniu ... str. 332
- Słońce wygnane do znaku Wodnika
- Księżyc wygnany do znaku Koziorożca
- Merkury wygnany do znaku Strzelca
- Merkury wygnany do znaku Ryb
- Wenus wygnana do znaku Skorpiona
- Wenus wygnana do znaku Barana
- Mars wygnany do znaku Wagi
- Mars wygnany do znaku Byka
- Jowisz wygnany do znaku Bliźniąt
- Jowisz wygnany do znaku Panny
- Saturn wygnany do znaku Raka
- Saturn wygnany do znaku Lwa

ROZDZIAŁ VIII
PLANETY W UPADKU W ZNAKACH
czyli fall
1. Informacje wstępne dotyczące upadku ... str. 337
2. Upadek planet antycznych i nowych ... str. 338
3. Merkury w Rybach jako upadły anioł ... str. 341
4. Stopnie debilitacji ... str. 343
5. Objaśnienie upadku planet
(wraz z przykładami) ... str. 350
6. Kluczowe pojęcia dla planet w upadku ... str. 359
- Słońce w upadku w znaku Wagi
- Księżyc w upadku w znaku Skorpiona
- Merkury w upadku w znaku Ryb
- Wenus w upadku w znaku Panny
- Mars w upadku w znaku Raka
- Jowisz w upadku w znaku Koziorożca
- Saturn w upadku w znaku Barana

ROZDZIAŁ IX
PEREGRYNI
czyli planety – pielgrzymi
1. Informacje wstępne dotyczące peregrynacji ... str. 365
2. Pierwsza definicja peregrynacji
(wraz z przykładami) ... str. 366
3. Druga definicja peregrynacji
(wraz z przykładami) ... str. 370
4. Objaśnienie peregrynacji
(wraz z przykładami) ... str. 372

ROZDZIAŁ X
WZAJEMNA RECEPCJA PLANET W ZNAKACH
czyli zamiana znaków
1. Informacje wstępne dotyczące recepcji ... str. 381
2. Rodzaje wzajemnych zodiakalnych recepcji planet ... str. 382
3. Wzajemna recepcja planet w znakach domicylu
(wraz z przykładami)
4. Wzajemna recepcja planet w znakach wywyższenia
(wraz z przykładami)
5. Wzajemna recepcja planet w znakach troistości
(wraz z przykładami)
6. Wzajemna recepcja planet poprzez termy
(wraz z przykładem)
7. Wzajemna recepcja planet poprzez dekanaty
(wraz z przykładem)
8. Wzajemne mieszane recepcje planet
(wraz z przykładami)
9. Objaśnienie wzajemnej recepcji planet w znakach Zodiaku ... str. 409
10. Zadanie dla Ciebie dotyczące wzajemnych recepcji planet w znakach ... str. 412
11. Pożytek wynikający ze wzajemnej zodiakalnej recepcji planet ... str. 414

ROZDZIAŁ XI
ZASADY OBLICZANIA ESENCJALNYCH GODNOŚCI PLANET
w czasie analizy urodzeniowego horoskopu
1. Informacje wstępne dotyczące obliczania esencjalnej siły planet ... str. 417
2. Punkty dla esencjalnych godności i słabości planet według Williama Lilly'ego ... str. 420
3. Mój system przyznawania i odejmowania punktów za esencjalne godności i słabości planet ... str. 421
- Moja propozycja dodawania punktów za esencjalne godności planet - wyjaśnienie ... str. 422
- Moja propozycja odejmowania punktów za esencjalne słabości planet - wyjaśnienie ... str. 424
- Szukanie wspólnych cech planety i znaku Zodiaku, w którym ona przebywa
(wraz z przykładami) ... str. 425
4. Informacje końcowe dotyczące
mojego systemu obliczania esencjalnej siły planet ... str. 429
5. Słowa kluczowe dla planet esencjalnie silnych i słabych ... str. 431
6. Zestawienia pomocne
przy obliczaniu esencjalnej siły planet ... str. 437
- Znaki władztwa, wywyższenia, wygnania i upadku planet
- Uproszczona lista władców troistości
- Władcy dekanatów w systemie chaldejskim
- Władcy dekanatów w systemie orientalnym
- Cechy i płeć znaków Zodiaku
- Cechy i płeć planet

ROZDZIAŁ XII
PRZYKŁADY OBLICZANIA POTENCJALNEJ SIŁY PLANET
W RÓŻNYCH HOROSKOPACH
poprzez ocenę ich esencjalnych godności i słabości
- Pierwszy przykład – mój horoskop urodzeniowy ... str. 446
- Drugi przykład – Stephen King ... str. 460
- Trzeci przykład – Bram Stoker (wraz z biografią) ... str. 467
- Czwarty przykład – Valentino Rossi ... str. 485
- Piąty przykład – Sébastien Loeb ... str. 491
- Szósty przykład – Tom Cruise ... str. 500
- Uwaga końcowa ... str. 507

ZAKOŃCZENIE ... str. 509

ODPOWIEDZI NA
ZADANE CZYTELNIKOM W KSIĄŻCE
Rozwiązanie zadania z rozdziału III ... str. 523
Rozwiązanie zadań z rozdziału IV
Rozwiązanie zadania z rozdziału V
Rozwiązanie zadania z rozdziału VI
Rozwiązanie zadań z rozdziału X ... str. 530

Bibliografia ... str. 533
Źródła Internetowe ... str. 537
 
Przejście do kolejnej strony (Moja druga książka) - klik.


Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce