ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

Kwadranty horoskopu.


Rozmieszczenie planet w poszczególnych ćwiartkach, czyli kwadrantach horoskopu.
 
Sukces, kariera, publiczne uznanie, talent do robienia pieniędzy, siła przebicia, pewność siebie, kreatywność, umiejętność komunikowania się z innymi i otwarcie na świat zewnętrzny - to wszystko "widać" na pierwszy rzut oka w horoskopie.
Astrologowi łatwo jest ocenić, które z powyższych właściwości mają/będą miały miejsce w życiu i w charakterze danego człowieka, ponieważ wyciąga wnioski z analizy rozmieszczenia planet w poszczególnych ćwiartkach, czyli kwadrantach horoskopu urodzeniowego człowieka.
 
Astrolog interpretując rozmieszczenie planet w kwadrantach - ćwiartkach horoskopu, pamięta o generalnych zasadach:
- tym mocniejsze efekty będą dawały planety w poszczególnych ćwiartkach horoskopu, im bliżej będą osi (Asc, IC, Dsc i MC),
- zawsze ważniejsze są te miejsca w horoskopie, w których znajdują się planety indywidualne; przede wszystkim światła - Słońce, a potem Księżyc, w dalszej kolejności: Merkury, Wenus i Mars - tam człowiek angażuje się bezpośrednio.
 
"Badanie rozmieszczenia planet na rysunku horoskopu to świetna zabawa, która na dodatek dostarcza wielu informacji. Odrobina praktyki wystarczy, by na pierwszy rzut oka określić wzorzec z jakim mamy do czynienia i wyciągnąć z tego wnioski." - J.M.Woolfolk
 
"Analiza obsadzenia półkul kosmogramu określa ogólną orientację życia człowieka [ten temat opracowałam w rozdziale p.t. "Hemisfery - półkule" i w czterech jego obszernych podrozdziałach], natomiast wprowadzenie czterech kwadrantów służy precyzyjnemu zdefiniowaniu obszarów, na których koncentruje się jego uwaga. Każdy kwadrant, zawierający trzy domy, jest jedynym w swoim rodzaju stopem dwóch półkul, z których jedna opiera się o horyzont, a druga o południk." - B.Tierney
 
"Kwadranty to obszary zagadnień, które określają wyraźnie naszą orientację. Są horoskopy, w których wszystkie planety gromadzą się w jednym kwadrancie. Od razu rozpoznajemy, że główne zainteresowania tego człowieka, jak i jego największe możliwości znajdują się w tym obszarze życia. Tu funkcjonuje on i reaguje najmocniej. Nie oznacza to, że nie funkcjonuje na innych obszarach, ale czyni to przede wszystkim tam, gdzie zebrały się planety. To tu uczy się najłatwiej, potrafi zrobić coś najlepiej, w konkretnej sytuacji spożytkuje swoje siły odnosząc sukces. Funkcjonowanie człowieka jest w każdym kwadrancie inne.
Ten podział na cztery części jest niezwykle sugestywny. Nawet doświadczony astrolog powinien dokładnie przyjrzeć się horoskopowi pod tym kątem, a nie rozpoczynać interpretacji od pozycji planet. Przede wszystkim należy zawsze popatrzeć na podział planet, ich położenie w dolnej lub górnej połowie, na prawej lub lewej stronie, a następnie w poszczególnych częściach horoskopu. Z tego wynikać powinien dopiero główny kierunek oceny.
Kto uwzględnia tylko pozycje poszczególnych znaków czy planet w horoskopie, zgubi się w detalach nie wiedząc, czy to szczegół mniej lub bardziej ważny, korzystny czy niekorzystny. Należy najpierw zorientować się dokładnie w zachodzących proporcjach, a to można uczynić obserwując rozmieszczenie planet w kwadrantach." - B. i L.Huber 
 
 
Osie horoskopu (czyli linia Ascendent - Descendent i linia Medium Coeli - Immum Coeli) dzielą koło horoskopowe na 4 ćwiartki, które nazywają się w astrologii kwadrantami. Analiza obsadzenia planetami tychże kwadrantów, przybliża charakterystyczne cechy osobowości danego człowieka, motywacje jego poczynań w życiu i - można stwierdzić, iż - ogólnie mówi o losie człowieka.
(Chcę zwrócić uwagę na fakt, że w horoskopach rzadko zdarza się, aby planety rozmieszczone były idealnie równomiernie, bardzo często pewne strefy - ćwiartki są przeładowane, a pewne puste.)
 
Kwadranty powstają z mieszanki/kombinacji dwóch półkul, a inaczej: 
jeżeli półkule nałożymy jedna na drugą, to otrzymamy kwadranty.
 
Poniżej osi Ascendent - Descendent znajduje się ćwiartka 1 i 2 (kwadrant 1 i 2),
a więc planety tam znajdujące się związane są ze sprawami ukrytymi dla świata zewnętrznego.
(Dół horoskopu, czyli hemisfera nocna to skrytość, zwracanie się ku swemu wnętrzu, nie upublicznianie.)
 
Powyżej osi Ascendent - Descendent znajduje się ćwiartka 3 i 4 (kwadrant 3 i 4),
a więc planety tam znajdujące się kładą nacisk na zewnętrzną manifestację człowieka.
(Góra horoskopu, czyli hemisfera dzienna, wydobywa wszystko na zewnątrz, na światło dzienne, związana jest z otwartością i sprawami publicznymi.)
 
Po lewej stronie osi Medium Coeli - Immum Coeli znajduje się ćwiartka 1 i 4 (kwadrant 1 i 4),
a więc planety tam znajdujące się związane są z JA człowieka, z egoizmem, z indywidualizacją, z izolacją od innych.
 
Po prawej stronie osi Medium Coeli - Immum Coeli znajduje się ćwiartka 2 i 3 (kwadrant 2 i 3),
a więc planety tam znajdujące się związane są z TY człowieka, z innymi ludźmi, z zaangażowaniem się w sprawy innych ludzi.
 
 
Jak wiadomo:
półkula górna to dobrze wyostrzona świadomość
półkula dolna to dobrze rozwinięta podświadomość
półkula lewa to nastawienie na życie wewnętrzne
półkula prawa to nastawienie na życie zewnętrzne
 
Dlatego:
1 kwadrant to mieszanka półkuli dolnej i półkuli lewej = podświadomość wpływa na życie wewnętrzne człowieka
2 kwadrant to mieszanka półkuli dolnej i półkuli prawej =  podświadomość wpływa na życie zewnętrzne człowieka
3 kwadrant to mieszanka półkuli prawej i półkuli górnej = świadomość wpływa na życie zewnętrzne człowieka
4 kwadrant to mieszanka półkuli górnej i półkuli lewej = świadomość wpływa na życie wewnętrzne człowieka,
 
oraz:
kwadrant I (obejmujący domy 1, 2, 3) = osobista tożsamość
kwadrant II (obejmujący domy 4, 5, 6) = osobista ekspresja
kwadrant III (obejmujący domy 7, 8, 9) = tożsamość socjalna
kwadrant IV (obejmujący domy 10, 11, 12) = ekspresja socjalna.
 
 
Poniżej proponuję inne jeszcze
słowa - hasła, przyporządkowania i skojarzenia związane z kwadrantami:
 
1 kwadrant:
- wiosna
- młody człowiek
- ciało fizyczne
- siła napędowa, wrodzone instynkty i impulsy, osobiste umiejętności i cechy, fizyczność, cechy fiz. (i talenty) odziedziczone
- uczenie się poprzez doświadczenie
- Karma: inicjacja
 2 kwadrant:
- lato
- świadomy człowiek
- ciało emocjonalne (dusza)
- emocje i reakcje na uczucia, dom i życie rodzinne, rodzice i rodzina, poszerzenie osobistego kręgu i samorealizacja
- uczenie się poprzez osobistą odpowiedzialność
- Karma: identyfikacja
 3 kwadrant:
- jesień
- dojrzały człowiek
- ciało mentalne (umysł)
- świadomość, myślenie i rozumienie, postrzeganie środowiska, relacje z innymi ludźmi, dopasowanie się do nich
- uczenie się poprzez samo-przezwyciężenie się
- Karma: redukcja, zmniejszenie
 4 kwadrant:
- zima
- stary człowiek (stary i mądry mężczyzna z długą białą brodą, który żyje na wysokiej górze w surowej jaskini)
- ciało przyczynowe/kauzalne (los, przeznaczenie)
- realizacja zadań w świecie zewn., indywidualność, indywiduacja, rozpuszczenie - tranascendencja osobowości
- uczenie się poprzez kolektywne zaangażowanie się
- Karma: ponad-indywidualna karma.

1 kwadrant to kwadrant fizyczny/cielesny i materialny; w nim znajdują się potencjały używane do odkrywania (1 dom), zabezpieczania/ochrony (2 dom) i dalszego rozwoju (3 dom) naszego fizycznego ciała i świata materialnego.
2 kwadrant to kwadrant duszy/psyche; potencjały tego kwadrantu umożliwiają odkrywanie, zabezpieczenie/ochronę i dalszy rozwój naszej duchowej natury, naszego wewnętrznego jestestwa.
3 kwadrant to kwadrant, w którym manifestują się potencjały do odkrywania, zabezpieczania/ochrony/umacniania i rozwoju naszych mentalnych, intelektualnych cech. Jest to też kwadrant innych osób, które spotykamy w naszym życiu, stąd potencjały tego kwadrantu mogą być doświadczane poprzez inne osoby w naszym życiu. Ponadto w kwadrancie tym rzutujemy (projektujemy) nasze własne cechy osobowości na innych (przeglądamy się w innych, jak w lustrze).
4 kwadrant to kwadrant losu i kwadrant Super-Ego, w którym są potencjały do odkrywania (10 dom), zabezpieczania/umacniania (11 dom) i dalszego rozwoju (12 dom) naszych własnych norm, praw, miar, przykazań nakazów i zakazów. Jest to też kwadrant duszy innych osób w naszym życiu; 2 kwadrant dotyczy naszej własnej duszy, a 4 kwadrant duszy innych osób, stąd potencjały 4 kwadrantu mogą wyrażać się w duszy innych osób.  
 
 [Na następnych stronach, w czterech kolejnych podrozdziałach szczegółowo opisuję wszystkie 4 kwadranty. Jest tam dokładniejsza charakterystyka osób z mocnym obsadzeniem planetami poszczególnych kwadrantów horoskopu (wraz z przykładami horoskopów znanych postaci). Wymieniam też ujemne i pozytywne strony posiadania wielu planet w każdym z kwadrantów.]
 
Przejście do następnej strony (Domy w horoskopie - wstęp.) - klik.


Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce