ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

Horoskop Wallensteina.


Jednym z historycznych horoskopów, który został udokumentowany (a przepowiednia astrologa, który go sporządził - sprawdzona), jest słynny horoskop Albrechta von Wallensteina. Horoskop ten obliczył oraz zinterpretował znakomity niemiecki matematyk, astronom i astrolog Johannes Kepler (1571-1630). http://pl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler KLIK 

 
Tak oto historię związaną z tym horoskopem
opisuje hr. Siergiej A. Wronski w 1 tomie "Astrologii klasycznej".
 
"W 1608 roku w Pradze żył i praktykował znany w owych czasach doktor Sztromajer. Do niego właśnie zwrócił się Wallenstein z prośbą o zorganizowanie mu spotkania z Keplerem. Tak też się stało. Wallenstein co prawda incognito, ale spotkał się z Keplerem i poprosił o zrobienie mu horoskopu. 
Kepler, nie domyślając się, kim jest jego klient, wziął jego dokładne dane na temat czasu i miejsca urodzenia. Obliczył horoskop w dwóch wariantach - radix na miejsce urodzenia oraz relokację na miejsce zamieszkania z ascendentem odpowiednio w 10° i 17° Wodnika. I dopiero na podstawie horoskopu Kepler domyślił się, że ów tajemniczy mężczyzna to sam Albrecht von Wallenstein. 
Prognozy Keplera były wyjątkowo dokładne i prawdziwe. Obliczywszy w horoskopie dokładną opozycję pomiędzy Merkurym a Jowiszem, zapisał w swoim dzienniku, że: "Merkury znajduje się w dokładnej opozycji do Jowisza, daje mi podstawy do twierdzenia, że ten mężczyzna jest bardzo przesądny, choć ma władzę nad wieloma ludźmi ... i to nieprostymi ludźmi, a zbrojnymi, z tego powodu jego własna osoba trafia w straszny zamęt i wywołuje ogromne zamieszanie".
Kepler dokładnie przepowiedział dalsze losy Wallensteina i kres jego życia i to w dodatku bez względu na to, że wówczas nie był jeszcze odkryty Uran, który znajduje się w pobliżu ascendentu, ani Neptun, ani Pluton.
Wallenstein prosił o sprecyzowanie i obliczenie możliwie najdokładniejszego czasu owego "strasznego zamętu", na co Kepler dał mu następującą odpowiedź: „W miesiącu marcu 1634 roku Saturn i Jowisz znajdą się w opozycji do konstelacji Słońca, Merkurego i Wenus, tworząc jakiś dziwny krzyż ... ". Prognoza ta została zrobiona z dużą dokładnością, ponieważ 25 lutego 1634 roku o godz. 22.30 Wallenstein został zamordowany przez zwolenników Rudolfa II. 
Jak wiadomo, Wallenstein miał swego osobistego astrologa w osobie Senii z Padwy, urodzonego w 1600 roku, ale dworzanie go przekupili, żeby nie uprzedził i nie ostrzegł swego pana, lecz odwrotnie - skierował go na fałszywy trop. Proroctwa Keplera zostały opisane przez Schillera w dramacie "Śmierć Wallensteina". 
Nie odkryty jeszcze wówczas Uran znajdował się w 24° Wodnika, to znaczy w pierwszym domu horoskopu, gdzie symbolizuje niespokojne otoczenie, wzburzenia duchowe, a także nagłe zmiany losu. Położenie Marsa w VIII domu, nazywanym domem śmierci, w tym czasie, kiedy Merkury zostaje uszkodzony przez opozycję ze strony Jowisza, wskazuje na oszustwo, oszczerstwa, brak taktu ze strony wysoko postawionych osób, zaś Jowisz wskazuje na podstępną, wiarołomną, zdradziecką i gwałtowną śmierć, w tym przypadku zainspirowaną przez dwór cesarski."
 
Albrecht von Wallenstein był czeskim szlachcicem, politykiem i głównodowodzącym armii cesarskiej w Wojnie Trzydziestoletniej (1618-1648). Został zabity przez zwolenników cesarza Rudolfa II Habsburga w dniu 25 stycznia 1634 roku o godzinie 22.30. http://pl.wikipedia.org/wiki/Albrecht_von_Wallenstein KLIKNiżej są informacje o Wallensteinie,
jakie znalazłam w jednej z książek serii "Astrologus".
 
Albrechta Wallensteina nazywano "wyniesionym przez gwiazdy" i zdradzonym przez nie kondotierem. Ten potomek starego szlacheckiego rodu husyckiego odznaczał się wielkimi ambicjami już od młodych lat. Gruntownie wykształcony - studiował w Bolonii i Padwie - oddał się w służbę cesarza Rudolfa, wybierając karierę wojskową. Ale jako młody oficer (miał wówczas dwadzieścia pięć lat i był mężem niemłodej Lukrecji) zwrócił się przez pośrednika do Jana Keplera z prośbą o horoskop.
Kepler oświadczył, że jego nativita ma wiele wspólnego z układami gwiezdnymi polskiego kanclerza Jana Zamoyskiego i królowej Elżbiety. Obydwoje na początku swej drogi życiowej byli postaciami niewiele znaczącymi, a wznieśli się wysoko dzięki ambicjom, zdobywając zarówno władzę, jak i sławę.
Ambitny oficer stał się bezwzględnym i brutalnym żołdakiem. Stara żona i stryj zmarli wkrótce, a odziedziczone po nich dobra [mocno podkreślony 8 dom w horoskopie, związany m.in. z dobrami dziedziczonymi] uczyniły go jednym z największych bogaczy Czech. Piął się po szczeblach kariery dworskiej i wojskowej. W czasie powstania czeskiego trzymał się cesarza i po klęsce Czechów pod Białą Górą zakupił sześćdziesiąt spośród skonfiskowanych przez niego dóbr buntowników. Otrzymał także tytuł księcia Frydlandu.
Niemal po dwudziestu latach od pierwszej przepowiedni Keplera, w roku 1625, cesarski generalissimus Wallenstein ponownie zamówił horoskop. Z przepowiedni Keplera wynikało, że należy zwrócić baczną uwagę na marzec roku 1634.
Wielkie ambicje i bogactwa wodza, który własnym sumptem wystawiał całe armie, obudziły podejrzliwość cesarza. Zaczął on obawiać się wzrastającej z każdym miesiącem potęgi i pychy Wallensteina.
W latach cesarskiej niełaski Wallenstein wybudował w Pradze wspaniałą rezydencję; trzeba było wyburzyć całą dzielnicę, by móc postawić tak ogromny pałac. Całe noce wówczas spędzał wraz z astrologiem na studiowaniu ruchów ciał niebieskich, pragnąc odczytać swoje losy.
Podobno kondotier cesarski samym wyglądem wzbudzał strach - wysoki, szczupły, o bladej twarzy i rudawych włosach, odznaczał się nieposkromioną dumą i ponurym obliczem. Nie rozstawał się ze swym włoskim astrologiem Senim oraz pierścieniem - talizmanem, ozdobionym ogromnym granatem. Ludzie odwiedzający go w pałacu lub w kwaterach, otrzymywali czasem od niego w upominku właśnie granaty, przypominające krople krwi, której tyle przelewał w kolejnych bitwach i pacyfikacjach zdobytych miast.
Astrolog włoski uspokajał swego mocodawcę, mówiąc, że czeka do dalsza długa i wspaniała droga życiowa, wiodąca być może do tronu cesarskiego. W otoczeniu Wallensteina było jednak sporo przekupionych osób i być może astrolog do nich należał.
Książę Frydlandu został zamordowany przez nasłanych zbirów cesarskich 25 lutego 1834 roku w Chebie.
 
Poniżej widać rysunek horoskopu Wallensteina, sporządzony przez Keplera.

 
Według Keplera, horoskop charakteryzuje Wallensteina jako człowieka o wielkich ambicjach i pragnieniu władzy, który będzie miał wielu niebezpiecznych wrogów, z czego większość pokona. Kepler precyzyjnie przepowiedział Wallensteinowi ciężką chorobę (chodziło o nieuleczalną wówczas chorobę weneryczną), ożenek z niezbyt ładną lecz zamożną kobietą i parę innych niezbyt przyjemnych spraw.
 
Poniżej jest fragment wykonanej przez Keplera interpretacji horoskopu Wallensteina.

 
 
Najsilniejszymi aspektami harmonijnymi w horoskopie Wallensteina są
(patrz - ilustracja na dole):
 
- Merkury w sekstylu z Neptunem - świadczy on o umiejętności dobrego, intuicyjnego podejmowania decyzji oraz czarowania słowem (aspekt korzystny m.in. dla polityków, jak i dla aktorów, literatów czy artystów).
- Jowisz w trygonie z Neptunem  to poczucie misji społecznej (aspekt korzystny zarówno dla podróżników, jak i polityków).
 
Najsilniejszymi aspektami nieharmonijnymi w tym horoskopie są:
 
- Merkury w opozycji do Jowisza, który oznacza przemądrzałość, brak poczucia realizmu i nadmierne obietnice (składane zarówno przez niego, jak i jemu - Merkury jest w 7 domu).
- Uran w koniunkcji z Ascendentem, czyli nagłe wybuchy i działanie pod wpływem nagłego impulsu. (Historia podaje przykłady wybuchowości i gwałtowności Wallensteina.)
- Księżyc w kwadraturze z Plutonem skłaniający do manipulacji i fanatyzmu.
- Słońce w opozycji do Plutona; obydwie planety leżą w domach kątowych, to aspekt bezwzględności i żądzy władzy.
 
8-domowa Wenus w Skorpionie jest częścią wielkiego trygonu wodnego (1-domowe planety Jowisz i Saturn w Rybach, 5-domowy Neptun w Raku), jak też łączy się nieharmonijną kwadraturą z Uranem leżącym na Ascendencie w Wodniku, co wskazuje na wielkie skłonności do licznych, przypadkowych kontaktów seksualnych. Potwierdza to 8-domowy Mars będący w trygonie z Uranem i kwadraturze z Neptunem. Ponadto taki Mars bierze od innych to, co chce, nawet wówczas, gdy mu się to nie należy.
 
Władca jawnych wrogów Wallensteina - Słońce, posiada wyłącznie nieharmonijne aspekty. (Księżyc także posiada tylko kwadratury.)

Jeśli Wallenstein nie zginąłby z rąk wrogów, to zabiłaby go "choroba Wenery". I odwrotnie.
 
Tak oto wygląda rysunek horoskopu Wallensteina, wygenerowany przez program astrologiczny Urania.
http://www.astrologia.pl/urania.html KLIK  Przejście do nast. rozdziału dla zalogowanych: Nicholas Culpeper - astrolog i zielarz. KLIK Przejście do nast. rozdziału dla niezalogowanych: Astrologia w dawnej Polsce KLIK

_________________________

O Keplerze.
 
Tekst i screeny z filmu "Avril i Mars" - "Mars et Avril" (2012).

 
"W 17 wieku niemiecki astronom Kepler proponuje swój kosmologiczny model - Harmonia Świata. Od obserwacji Słońca niemal traci wzrok. Więc nadstawia ucha w kierunku Kosmosu i zwraca się ku muzyce. Według Keplera harmonię Wszechświata determinuje ruch ciał niebieskich.

Na przykład Merkury odpowiada oktawie zwiększonej o tercję.
Wenus w nieskończoność powtarza tę samą nutę.
Ziemia ogranicza się do półtonu.
Mars tworzy kwintę.
Jowisz przechadza się po tercji.
Podobnie jak Saturn.
[...]
Jak wszystkie ważnie archetypy, planeta Mars ma ambiwalentną naturę.
Raz jest miłością, a raz śmiercią.
Raz bywa życiem, a raz wojną. Jest marzeniem i koszmarem."
 

  
Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce