ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

Jak działa astrologia?


W jaki sposób "działa" astrologia?

Nie jest żadnym odkryciem stwierdzenie, że każdy najdrobniejszy element świata działa w powiązaniu i w relacjach z otoczeniem, a więc z Kosmosem. Doskonale znane jest wszystkim powiedzenie: tak, jak na górze, tak jest i na dole. Wynika z tego, iż człowiek jako główny element swoistego Universum - mówiąc dość ogólnie - musi również podlegać wpływom energii płynącej od planet w Kosmosie. Jak w poprzednim artykule zaznaczyłam, proszę od astrologów, czyli tłumaczy symbolicznego języka gwiazd, nie oczekiwać zajmowania się np. astrofizyką czy fizyką kwantową. Oczekujemy, że kiedyś inna nauka (nie astrologia) znajdzie stosowne instrumenty i technologie umożliwiające zrozumienie oddziaływania/wpływu planet, do którego odnoszą się astrologowie.
 
Nasza Ziemia, planeta ludzi, w swoim biegu dookoła Słońca podlega oddziaływaniom różnego rodzaju wpływów energetycznych, takich jak grawitacja, pola elektryczne, magnetyczne czy promieniowanie kosmiczne. W ten wewnętrzny układ oddziaływania planet wpleciony jest człowiek. Astrologia - poprzez MOWĘ SYMBOLI - naświetla i porządkuje związki człowieka z Kosmosem, interpretując jego wpływ na życie i charakter ludzi.
Nikt już nie podważa wpływu Księżyca na życie na Ziemi (przypływy i odpływy, "branie" czy "nie branie ryb", podnoszenie i obniżanie się ilości płynów w organizmie człowieka, większe krwawienia w czasie pełni). Astrologia idzie dalej: objaśnia wpływ wszystkich planet Układu Słonecznego na życie na Ziemi, a więc na życie każdego z nas.
 
Próby bardziej naukowego objaśnienia jak działa astrologia można znaleźć  w niektórych podręcznikach do astrologii (m.in. w następujących książkach: "Kosmiczny dar tożsamości" - Włodzimierz H. Zylbertal, "Astrologiczna analiza wyglądu człowieka" - Vaidotas Peczkys, "Astrologia i psychologia" - Stephen Arroyo).
Astrologowie w zasadzie nie deliberują na tym jak działają planety czy jak działa astrologia - ona po prostu działa! Codziennie od 1998 roku, a więc odkąd "na poważnie" zajęłam się astrologią, doświadczam prawdziwości astrologicznych zasad. Astrologia działa zresztą w życiu każdego człowieka, lecz tylko nieliczni są tego świadomi.


Poniżej jest parę cytatów z astrologicznych książek,
które dotyczą tego, jak funkcjonuje astrologia.

"Istnieją trzy istotne wyjaśnienia tego problemu.
1. Bezpośredni wpływ konstelacji na Ziemię i ludzi.
2. Synchronizacja między makro- i mikrokosmosem.
3. Astrologia jako symboliczna mowa znaków.

Ad. 2.
Szwajcarski psycholog Carl Gustaw Jung rozwinął nową jak na swoje czasy teorię, że wszystkie zdarzenia, które rozgrywają się w tym samym czasie, zostają niejako nacechowane odpowiednią jakością tego czasu.
Stworzył pojęcie synchronizacji czasu, określając nim fenomen wydarzeń, które – rozgrywając się jednocześnie – w niewidoczny sposób mają ze sobą coś wspólnego. Zostają napiętnowane przez dany moment czasu.
Zastosowanie tej teorii oznacza, że nasz horoskop przedstawia obraz jakości czasu, systemu słonecznego i kosmosu w momencie naszych narodzin.
Jakość czasu, cykle planet i rytmy gwiazd przenoszone są w określony punkt, współtworząc sytuację, w której nowo narodzony człowiek rozpoczyna swoje życie na Ziemi.
Jakość czasu makrokosmosu, odnosi się więc do mikrokosmosu ludzkiego i jego podstawowych wartości.
Ad. 3.
Trzecia teoria, którą zaprezentował Dane Rudhyar już w latach trzydziestych, jest jeszcze bardziej rozbudowana i przekonywująca. Rudhyar mówił o tym, że astrologia nie jest niczym innym, jak tylko mową symboli, rodzajem algebry życia.
Szyk symboli służy do tego, aby rozpoznać prawidłowości rządzące wszechświatem i nauczyć się jej stosować także w innych zakresach. Dopóki pozostaje w ramach symboli i dopóki przedstawiają one ogólny obraz przeżywanych zjawisk – choć może nie zawsze pełny – to jednak mają one swoje znaczenie praktyczne i mogą wiele wyjaśnić.
[…]
Symboliczny język symboli astrologicznych, obejmuje przede wszystkim 10 symboli planet, 12 symboli Konstelacji
[znaków Zodiaku], 12 Domów, symbole aspektów (stosunek kątów między planetami), oraz inne dodatkowe elementy. Astrologia przyporządkowuje określone symbole i pojęcia do różnych sytuacji ludzkiego życia."
- Wulfing von Rohr

Astrologia działa poprzez symbole, jakie można znaleźć w mitach. "W boskich mitach, szczególnie wyraźnie przedstawionych w mitologii greckiej, wszystkie doświadczenia ludzkie uległy sublimacji, i przeniesione na płaszczyznę boską, zostały uogólnione, przetransponowane, a następnie przedstawione w formie nauk. Jeszcze dziś można powiedzieć, że grecka mitologia odzwierciedla psychologię starożytności, której nowoczesna psychologia nie może właściwie przeciwstawić niczego o równej wartości.
Dzisiaj wszystkie ludzkie doświadczenia niektórzy chcieliby przełożyć na język liczb i wrzucić do komputera, a ten dokonałby ich rachunkowej, bezdusznej analizy. Ongiś jednak czytano w Księdze Nieba i przetwarzano ludzkie doświadczenia, cierpienia, szczęśliwe przeżycia i tęsknoty w archetypowe wyobrażenia, bóstwa i inne symbole.
Archetypy są praobrazami świata ludzkich doświadczeń i astrologowie pokazują te archetypy każdej jednostce indywidualnie w jej osobistym horoskopie."

- Bernd A. Mertz.

"Dlaczego astrologia działa? Nie wiem na ten temat więcej, niż wiedział sir Isaac Newton, ale mogę Cię zapewnić, że działa. Wzór utworzony przez planety w chwili Twojego przyjścia na świat - czyli Twój horoskop urodzeniowy lub kosmogram - określa skłonności, jakie będziesz przejawiać, Twoje umiejętności, wyzwania, jakie przed Tobą staną, i możliwości, jakimi będziesz dysponować. Nie ustala on jednak ścieżki Twojego losu, chociaż pokazuje te, którymi chętniej będziesz kroczyć. Wierzę, że dokładne ukształtowanie Twojego przeznaczenia zależy wyłącznie od Ciebie."
- Rae Orion

Przejście do następnej strony (Astrologia i naukowcy) - klik.
Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce