ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

Gwiazdozbiór Bliźniąt


Gwiazdozbiór Bliźniąt i tak zwane gwiazdy stałe w nim się znajdujące.

GWIAZDOZBIÓR BLIŹNIĄT (GEMINI)
 
 
 
Gwiazdozbiór Bliźniąt widoczny jest w Polsce od jesieni do wiosny (do marca), głównie w grudniu i styczniu - góruje wtedy około północy. Liczba gwiazd, które można dostrzec gołym okiem - około 70.
Ta znana od starożytności konstelacja, przedstawia parę bliźniąt trzymających się za ręce - herosów Kastora i Polluksa, którzy należeli do załogi statku Argonautów wyruszających po złote runo. W Egipcie dwie najjaśniejsze gwiazdy tego gwiazdozbioru identyfikowano z parą kiełkujących ziaren, natomiast w kulturze fenickiej przypisywano im postać pary kozłów.
Gwiazdozbiór Bliźniąt przypomina swym kształtem nieregularny prostokąt leżący pochyło na ekliptyce. Najjaśniejsze gwiazdy tej konstelacji to wspomniani Kastor i Polluks, które to gwiazdy symbolizują głowy bliźniąt.
Poniżej proponuję parę zgrabnych zdań dotyczących gwiazdozbioru Bliźniąt, w tym pochodzenia jego nazwy; źródło - Jacek Napieralski http://www.astro.traugutt.net/
"Konstelacja Bliźniąt jest gwiazdozbiorem zodiakalnym. Kształtem przypomina prostokąt leżący pochyło na ekliptyce. Najjaśniejsze są gwiazdy Kastor oraz Polluks, symbolizujące głowy bliźniąt. Grecka legenda o sławnych bliźniakach głosi, że byli to Kastor i Polideukes (u Rzymian właśnie Polluks). Obydwaj byli synami królowej Ledy. Ojcem śmiertelnego Kastora był król Sparty Tyndareus. Ojcem "nieśmiertelnego" Polideukesa był sam Zeus. Bracia wyróżniali się siłą, odwagą i braterską miłością. Niestety, podczas jednej ze swoich licznych przygód Kastor został zabity. Nie mogąc umrzeć wraz z bratem, nieśmiertelny Polideukes przeklął swój los. Wówczas Zeus dał mu wybór: żyć w wiecznej młodości na Olimpie, albo wraz z bratem na przemian jeden dzień przebywać w Hadesie i jeden na Olimpie. Oczywiście Polideukes wybrał ten drugi wariant. Odtąd bracia są na przemian jeden dzień martwi i jeden dzień żywi. Zaś gwiazdozbiór Bliźniąt w całej okazałości widzimy zimą i wiosną, podczas gdy latem bracia znikają z naszego nieba "do Hadesu". 
Jasna gwiazda Polluks świeci pięknym żółtym światłem z odległości około 36 lat świetlnych. Kastor jest w rzeczywistości ciekawym układem aż sześciu gwiazd (w sumie trzech gwiazd podwójnych), odległych o około 46 lat świetlnych od nas. Podwójność Kastora możemy dostrzec już przez małą lunetkę. Podwójnych gwiazd jest na naszym niebie wiele, ale to właśnie Kastor nieprzypadkowo symbolizuje odwieczną dwoistość związaną z Bliźniętami. W konstelacji wyróżnia się też piękna niebiesko-biała gwiazda Alhena, oznaczająca stopę jednego z bliźniąt."
 
 
 
Uwaga! Gdy mówimy, że Słońce 21 maja wchodzi w znak zodiakalnych Bliźniąt, nie znaczy to, iż faktycznie Słońce przesuwa się na tle gwiazdozbioru Bliźniąt; w rzeczywistości Słońce przechodzi przez ten gwiazdozbiór w okresie od 21 czerwca do 20 lipca (okres ten astrologicznie odpowiada znakowi Raka; pamiętamy o tym, by nie identyfikować gwiazdozbiorów ze znakami Zodiaku).
 
Meteory związane z gwiazdozbiorem Bliźniąt to Geminidy i epsilon Geminidy. Geminidy to jeden z bogatszych rojów meteorów, którego aktywność trwa od 7 do 19 grudnia, a maksimum natężenia przypada nocą 13-14-15 grudnia (nawet do 160 meteorów na godzinę). Epsilon Geminidy można zaobserwować od 14 do 27 października, lecz maksimum tego roju to tylko 2 meteory na godzinę 18 października.
 
 
 
W astrologii, dla astrologów istotne są następujące gwiazdy z gwiazdozbioru Bliźniąt:
- przede wszystkim dwie najjaśniejsze gwiazdy Kastor (Castor) i Polluks (Pollux). [To jedne z moich ulubionych gwiazd, tworzące trygony do mego Słońca, Księżyca i Wenus, zresztą planety te są w moim horoskopie w dwadasamsie Bliźniąt, a więc choć jestem Skorpionem, to mocno "podszytym" Bliźniętami.]
- Alhena - trzecia co do jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Bliźniąt, jest na stopie Polluksa.
- Tejat Prior (Propus) i Tejat Posterior (Dirah) - gwiazdy na stopie Kastora.
Ponadto:
- Mebsuta i Mekbuda,
- Alzirr - gwiazda na stopie Polluksa,
- Wasat,
- oraz Jota Geminorum (Propus).

Wszystkie te gwiazdy opisuję w niniejszym rozdziale
- troszkę od strony astronomicznej, lecz przede wszystkim astrologicznej;
przedstawiam tu moje tłumaczenia tekstów z jezyka niemieckiego.
 
Niektóre z wymienionych gwiazd wykazują działanie pozytywne, dobroczynne, a niektóre niestety ofiarowują nam cierpienia i klęski.
Jak podaje Ptolemeusz, 
- gwiazdy znajdujące się w stopach bliźniąt mają naturę podobną do Merkurego z lekkim dodatkiem Wenus, a więc wywierają korzystny wpływ,
- jasne gwiazdy w górnej partii nóg mają charakter Saturna, a więc wpływ jest mniej korzystny,
- jedna z gwiazd na głowie (Castor - Apollon) ma naturę Merkurego, a druga (Pollux - Herakles) Marsa.
 
 
_________________________________________________
 
gwiazda TEJAT PRIOR - eta Geminorum
 
Gwiazda na przedniej części stopy Kastora, czyli Tejat Prior - Eta Geminorum (inaczej Praepes, Pish Pai i Propus, która to nazwa oznaczała niegdyś przednią stopę/przód stopy), jest tak zwanym czerwonym olbrzymem odległym od Słońca o około 149 lat świetlnych. Gwiazda ta znajduje się blisko ekliptyki, więc raz na jakiś czas może zostać zasłonięta przez Księżyc lub jakąś planetę; w dniu 11 lipca 1837 została zasłonięta przez Merkurego, a 27 lipca 1910 przez Wenus.
 
Z punktu widzenia astrologii Tejat Prior/Propus znajduje się w znaku zodiakalnego Raka:
w 1950 roku była w 2 stopniu 45 minucie znaku Raka,
w 2000 roku była w 3 stopniu 26 minucie znaku Raka,
a w 2050 roku będzie w 4 stopniu 08 minucie znaku Raka.
 
 
 
Według Ptolemeusza Tejat Prior ma charakter Merkurego z domieszką Wenus.
 
Według Erica Morse Tejat Prior daje inteligencję, a przede wszystkim umiejętność wyrażania myśli w rozsądny, przekonujący i "przyswajalny" sposób.
 
Według Rafała T. Prinke Tejat daje dumę, zbytnią ufność we własne możliwości, bezwstydność, gwałtowność.
 
Według Johannesa Vehlowa Tejat Prior (jak i będąca blisko niej Tejat Posterior) ma korzystny wpływ na sprawy finansowe. W koniunkcji z Księżycem, Punktem Szczęścia i MC lub w 10 domu, daje łatwość zdobycia fortuny, może przynieść prawdziwe bogactwo bez wielkiego wysiłku.
 
[Tejat Prior jest w 10 domu w ścisłej apl. koniunkcji (orba 23 minuty) z Jowiszem, w horoskopie ur. mojego najmłodszego syna.]
 

________________________________________________
 
gwiazda TEJAT POSTERIOR - my Geminorum (Mi Geminorum)
 
Gwiazda na tylnej części stopy Kastora, na jego pięcie - Tejat Posterior, a inaczej: Calx, Ferse, Pish Pay, Dirah, to czerwony olbrzym odległy od nas o 232 lata świetlne. Nazwa Dirah oznacza kiełek/zarodek/zawiązek lub gałązka. Z powodu bliskości ekliptyki, gwiazda ta może raz na jakiś czas zostać zasłonięta przez Księżyc lub planetę (bardzo rzadko).
 
Z punktu widzenia astrologii Tejat Posterior/Dirah znajduje się w znaku zodiakalnego Raka:
w 1950 roku była w 4 stopniu 36 minucie znaku Raka,
w 2000 roku była w 5 stopniu 18 minucie znaku Raka,
a w 2050 roku będzie w 6 stopniu 00 minucie znaku Raka.
 
 
 
Według Ptolemeusza  Dirah/Tejat Posterior ma charakter Merkurego z domieszką Wenus.
 
Według Rafała T. Prinke Dirah daje energię, władzę, protekcję.
 
Według Vivian Robson Dirah oznacza siłę, moc, dużą energię, wytrzymałość, ochronę i protekcję.
 
Według Erica Morse zarówno Tejat Perior, jak i Tejat Posterior dają umiejętność rozsądnego, przekonującego i akceptowanego przez innych wyrażania swych myśli.
 
 
_________________________________________________
 
gwiazda ALHENA - gamma Geminorum
 
Alhena - Gamma Geminorum (inna/druga nazwa to Almeisan, Almeisam, Almisan,) to trzecia co do jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Obecnie w użyciu jest pierwsza nazwa gwiazdy. Powstała ona od arabskiego wyrazu al han'a - wypalony znak albo znamię na szyi wielbłąda. Druga nazwa gwiazdy, pochodząca od arabskiego określenia al-maisan - dumnie kroczący (ew. ten, który świeci, jaśnieje, błyszczy, lśni), używana była dawniej.
 
Alhena to piękna niebiesko-biała gwiazda, która oznacza stopę jednego z bliźniąt. Jest tak zwanym białym karłem, podolbrzymem odległym od nas o 105 lat świetlnych. Średnica Alheny wynosi ok. 7 mln km. Gwiazda ta świeci 160 razy mocniej niż nasza Gwiazda Dzienna.
 
Ciekawostka - Alhena to nazwa holenderskiego statku, który uratował wielu ludzi z włoskiego statku wycieczkowego, Principessa Mafalda, w październiku 1927 roku. Ponadto, amerykański statek USS Alhena został nazwany na cześć gwiazdy.
 
Z punktu widzenia astrologii Alhena  znajduje się w znaku zodiakalnego Raka:
w 1950 roku była w 8 stopniu 24 minucie znaku Raka,
w 1970 roku była w 8 stopniu 41 minucie znaku Raka,
w 1990 roku była w 8 stopniu 58 minucie znaku Raka,
w 2000 roku była w 9 stopniu 06 minucie znaku Raka,
a w 2050 roku będzie w 9 stopniu 48 minucie znaku Raka.
 
 
 
Według Ptolemeusza Alhena ma naturę Merkurego i w mniejszym stopniu Wenus.
 
Według Alvidasa gwiazda Alhena ma charakter zbliżony do Księżyca i Wenus.
 
Według R.T. Prinke Alhena daje osiągnięcia w sztuce, oraz może mieć związek z ranami na stopach.
 
Według Elsbeth Ebertin gwiazda ta uduchawia ludzi i daje im inklinacje artystyczne i naukowe.
 
Według Siergieja A. Wronskiego gwiazda Alhena ma właściwości Wenus i Jowisza. Daje ukierunkowanie na duchowość, wzmacnia zdolności artystyczne w połączeniu z zainteresowaniem nauką oraz miłość do przyrody.
 
Według Johannesa Vehlowa Alhena ma charakter Wenus wzmocnionej Jowiszem i dotyczy uduchowionych wibracji. Daje ona talenty artystyczne (często jest ważną gwiazdą w horoskopach artystów), oraz rozgłos i sławę. Podobną w swej mocy i działaniu jest gwiazda Albireo, trochę słabsza działa Alkes (w gwiazdozbiorze Pucharu), ew. Mirach i Sirrah (obydwie w gwiazdozbiorze Andromedy), które do gwiazdy także wykazują uduchowione działanie Wenus i Jowisza.
 
Według Vivian Robson gwiazda Alhena ma następujące działanie.
 
Alhena zapowiada artystyczne umiejętności i zdolności, lecz czyni też podatną na zranienia stóp, na wypadki związane ze stopami.
- Ze Słońcem - duma, miłość do wygód, przyjemności i luksusu, ewentualnie militarne, wojskowe zaszczyty i honory, ale i niebezpieczeństwo ich utraty.
- Z Księżycem - dobre zdrowie, zaszczyty, honory, bogactwo, przyjemności i dobre towarzystwo, korzyści dla domu.
- Z Merkurym - popularność, artystyczne, muzykalne zdolności, jednak sława niewielka, domowa harmonia, interesy, biznes ma związek z przyjemnościami, z rozrywką i mają na nie wpływ towarzyskie obowiązki, gwiazda korzystna dla kontaktów z płcią przeciwną.
- Z Wenus - związek ze sprawami materialnymi, materializm, miłość do strojów, przyjemności, piękna, jak też do pochlebstw, artystyczny i muzykalny talent.
- Z Marsem - pociąg i upodobanie do przyjemności, komfortu, wygód, luksusu, ozdób, dekoracji, upiększania, ostentacyjność, przesądność (przesądy, zabobony).
- Z Jowiszem - uprzywilejowane towarzystwo, towarzyski i społeczny sukces, popisywanie się, chełpliwość, bufonada, filozoficzne zainteresowania. 
- Ze Saturnem - przezorność, ostrożność, rozważność, rezerwa, dystans, erudycja, osoba prominentna na scenie naukowej lub artystycznej. Pewne niezadowolenie i niepokój w domu - choroba dzieci, nieoczekiwane straty lecz możliwy dobrobyt i dostatek, słabe zdrowie pod koniec życia.
- Z Uranem - nieśmiałość, płochliwość, bojaźliwość, podejrzliwość, nieufność, chwiejność, niestałość, zmienność, emocjonalność, kapryśność, egocentryzm, samowola, oszczędność w drobiazgach lecz rozrzutność i ekstrawagancja w przypadku dużych spraw/rzeczy, brak praktyczności, duży wpływ przyzwyczajeń i nawyków, łatwo go zahipnotyzować, ezoteryczne zainteresowania i ukrywane psychiczne zdolności, dwa lub więcej małżeństw, z tego jedno b.wczesne lub ekstremalnie nieszczęśliwe czy też niefortunne, szczególnie dla kobiet, niepomyślność dla domu i dzieci, dla kobiet dobry wygląd i wiele dzieci, lecz wrogowie wśród kobiet, niebezpieczeństwo zachorowania na raka.
- Z Neptunem - brak dyskrecji, umiejętność współczucia, współodczuwania, wrażliwość, medialność, niepokoje i niezadowolenie w sprawach domowych, śmierć na skutek własnych działań.
 
 
 
[W dniu ur. mojego małżonka gwiazda Alhena była w ścisłym trygonie z jego Marsem, orba 25 minut.]
 
Osoby z prominentną Alheną w horoskopie:
- Sławny niemiecki kompozytor i pianista Robert Schumann (8.VI.1810 - 29.VII.1856) ma swym horoskopie urodzeniowym Alhenę w koniunkcji z Wenus (ur. 8.VI.1810 w Zwickau - Niemcy o godz. 21.10).
- Alhena w koniunkcji z Marsem jest w horoskopie himalaisty sir Edmunda Hilary (ur. o godz. 16.00 w dniu 20 lipca 1919 roku w Tuakau, niedaleko Auckland - Nowa Zelandia. Data śmierci: 11 stycznia 2008).
 
 
 
 
_________________________________________________
 
gwiazda WASAT - delta Geminorum
 
Gwiazda Wasat (też Wesat) to dwie gwiazdy, o których nie wiemy, czy tworzą układ fizyczny, czy parę optyczną. Od jaśniejszej z nich dzieli nas dystans 55-59 lat świetlnych. Arabska nazwa gwiazdy Wasat oznacza środek (nieba) i może wiązać się z położeniem gwiazdy w konstelacji. Ponieważ leży blisko ekliptyki, dlatego czasem może być zakryta przez Księżyc lub planetę; ostatnio - 30 czerwca 1857 roku została zasłonięta przez Saturna, a 12 sierpnia 2420 roku przesłoni ją Wenus.
 
Z punktu widzenia astrologii Wasat  znajduje się w znaku zodiakalnego Raka:
w 1950 roku była w 17 stopniu 50 minucie znaku Raka,
w 2000 roku była w 18 stopniu 31 minucie znaku Raka,
a w 2050 roku będzie w 19 stopniu 14 minucie znaku Raka.
 
 
Według Ptolemeusza Wasat ma naturę Saturna.
 
Według R. T. Prinke Wasat daje złośliwość, gwałtowność, destrukcję, związana jest z truciznami i gazami.
 
Według Vivian Robson Wasat ma wpływ szkodliwy, ma związek z chemikaliami truciznami, gazem, przemocą, gwałtem, gwałtownością, złośliwością, złem, destrukcją.
 
Według Erica Morse ma bardzo saturniczny charakter, daje surowość, trudy, różne obciążenia i skłonność do pesymizmu. Lecz ponadto ma jakość, która umożliwia mówić z klarownym, jasnym autorytetem, podczas gdy inni tylko paplają i trajkotają. W następstwie tego daje wybitne stanowisko państwowe, znaczącą pozycję w rządzie lub w biznesie.
 
Wpływ gwiazdy Wasat według Johannesa Vehlowa.
 
Wasat ma konstruktywną, budującą siłę Saturna z lekką domieszką energii Wenus, która w swej wysokiej oktawie może tylko przez niektórych zostać przyjęta. Niższa oktawa ma silny niszczący wpływ na siłę życia.
- Przy Ascendencie, Słońcu i Księżycu w powiązaniu z VIII domem oznacza martwy poród lub śmierć tuż po narodzinach.
- Przy Wenus w X domu - śmierć matki na raka.
 
[Wasat jest w ścisłym trygonie (orba 27 minut) ze Słońcem i Wenus w moim urodzeniowym horoskopie.]
 
 
"Ciekawym zdarzeniem (na początku października 2013 roku) związanym z Jowiszem było jego zbliżenie do jednej z jaśniejszych gwiazd Bliźniąt - Wasat, która na mapach oznaczana jest grecką literą ?, a świeci jasnością obserwowaną +3,5 magnitudo, czyli jest ponad 100 razy słabsza od Jowisza. Do maksymalnego zbliżenia obu ciał niebiańskich doszło w piątek 4 października w dzień naszego czasu. Wtedy Jowisza od gwiazdy Wasat dzieliło około 6,5 minuty kątowej. Oba ciała niebiańskie będą oddalone od siebie na ponad 7', a dodatkowo też 7' na północ od ? Geminorum będzie znajdował się Ganimedes, czyli jeden z księżyców galileuszowych Jowisza, którego obecna jasność to +5 magnitudo. Te trzy ciała niebiańskie będą tworzyć trójkąt równoramienny." - http://news.astronet.pl
 
 
 
_________________________________________________
 
gwiazda KASTOR - alfa Geminorum
 
Kastor - Alfa Geminorum (Castor) to druga co do jasności gwiazda w gwiazdozbiorze Bliźniąt. Gwiazda nosi nazwę poskromiciela koni, śmiertelnego herosa Kastora, który był ukochanym bratem nieśmiertelnego Polluksa (Polideukesa).
 
 
 
Kastor jest gwiazdą wielokrotną - można ją dostrzec w większym teleskopie jako dwie gwiazdy. Dwa najjaśniejsze składniki układu A i B są podwójne i obiegają się w czasie 420 lat. Alfa Geminorum Aa ma jasność trzydziestokrotnie przewyższającą Słońce, temperatura na jej powierzchni sięga 10 300 K. Alfa Geminorum Ba świeci czternastokrotnie jaśniej od naszej Dziennej Gwiazdy, zaś temperatura powierzchni to 8840 K. Składnik C tego układu jest także gwiazdą podwójną. Wiek całego układu szacowany jest na 200 mln lat. Krótko mówiąc - zgodnie z obecnym stanem naszej wiedzy - gwiazda Kastor to tak naprawdę układ sześciu gwiazd. Kastor jest gwiazdą odległą od Słońca o 52 lata świetlne.
 
z punktu widzenia astrologii Kastor znajduje się w znaku zodiakalnego Raka:
w 1950 roku była w 19 stopniu 32/33 minucie znaku Raka,
w 1970 roku była w 19 stopniu 49 minucie znaku Raka,
w 1990 roku była w 20 stopniu 06 minucie znaku Raka,
w 2000 roku była w 20 stopniu 14 minucie znaku Raka,
a w 2050 roku będzie w 20 stopniu 56 minucie znaku Raka.
 
 
 
Według Ptolemeusza Kastor ma naturę Merkurego.
 
Według Alvidasa Kastor działa jak połączenie sił kilku planet: Księżyca, Marsa i Urana.
 
Według K. Konaszewskiej-Rymarkiewicz Kastor, który ma naturę Merkurego, związany jest z przenikliwym umysłem, wyróżnieniami, uzyskaniem lub utratą sławy - co zależy od aspektów.
 
Według Rafała T. Prinke Kastor ma właściwości następujących planet: Merkurego, Marsa-Wenus-Saturna i oznacza przemoc, nagłą sławę, honory, a potem wstyd i więzienie, jeśli na wschodzie - słabość, ślepota, rany twarzy.
 
Według Siergieja A. Wronskiego gwiazda Kastor posiada właściwości Merkurego i Jowisza.
- Koniunkcja z Księżycem i Merkurym - dobroć, życzliwość, wyszukane maniery.
- Koniunkcja ze Słońcem lub Marsem - energiczność, ironiczność, cynizm.
 
Według Johannesa Vehlowa
 
Kastor znany jest ze swojej przyjacielskiej merkurialnej natury, wzmocnionej wpływami Jowisza. Działa pozytywnie na umysł, usposobienie, dobre obyczaje, daje chęć działania dobroczynnego, charytatywnego. Przyjacielskie działanie Kastora objawia się przede wszystkim w koniunkcji z Księżycem lub Merkurym.
Pollux był tym bardziej wojowniczym chłopakiem, łobuziakiem, więc jego wpływ jest mniej łagodny.
 
Według Elsbeth Ebertin
 
działanie Kastora podlega wpływom Merkurego wraz z domieszką Jowisza.
- W połączeniu z Księżycem lub Merkurym działa korzystnie, pozytywnie na usposobienie, na dobre zachowywanie się, na moralność.
- W koniunkcji ze Słońcem lub Marsem da się wyczuć energiczne usposobienie, stanowczość, z pewną tendencją do satyry i cynizmu, zgodnie z tym co Merkury czy Mars pokazuje w horoskopie.
 
Według Vivian Robson
 
Kastor jest śmiertelnym z bliźniąt sławnym ze swych umiejętności oswajania i ujeżdżania koni, czasem zwany jest Apollem i symbolicznie oznacza władcę, na którego dopiero przyjdzie czas/którego czasy dopiero nadejdą.
Oto znaczenie, wpływ gwiazdy Kastor w kontakcie z innymi planetami i osiami horoskopu wg V. Robson.
- Na Ascendencie - ślepota, zły wzrok, rany na twarzy, niełaska, rany od noża czy ostrych przedmiotów, w ogóle - rany, zranienia, więzienie, ograniczenie wolności, niewola. Rany i ukłucia mogą być powiązane z przeprowadzonymi operacjami chirurgicznymi.
- Ze Słońcem - popularność w ezoterycznych kręgach, praca dla rządu szczególnie jeśli chodzi o zagraniczną politykę, poważne wypadki, ukłucia, rany cięte i kłute, (również na skutek operacji), rany postrzałowe, rany w wyniku wybuchu, uszkodzenia lub rany na twarzy, ślepota, cierpienia, dolegliwości, choroby, męczarnie, katastrofa statku, bardzo złośliwe infekcje, zakażenia ran, dziwne skłonności, homoseksualizm, gwałt lub mord/morderstwo (jako sprawca lub jako ofiara), wygnanie, zesłanie, zsyłka, banicja (emigracja?), deportacja, ścięcie/odcięcie głowy.
- Z Księżycem - strachliwość, bojaźliwość, płochość, nieśmiałość, wrażliwość, małe zaufanie, ezoteryczne zainteresowania i parapsychiczne zdolności, ślepota, rany, zranienia na twarzy, rany cięte i kłute, również w związku z operacjami chirurgicznymi, ograniczenie wolności, więzienie, niewola, niełaska.
- Z Wenus - niezwykłe i osobliwe życie, wiele ekstremalnych wzlotów i upadków, niekorzystne dla małżeństwa.
- Z Merkurym - godne uwagi pozazmysłowe czy też psychiczne możliwości/moce, z powodu których człowiek jest narażony na krytykę lub wyśmiewany, lecz poprzez to staje się również człowiekiem publicznie wyeksponowanym (jak dziś powiedzielibyśmy - prominentem, celebrytą).
- Z Marsem - nietypowe skłonności, homoseksualizm, wiele podróży, brak celu życiowego, wiele wzlotów i upadków.
- Z Jowiszem - zainteresowania filozoficzne i ezoteryczne, straty przez procesy, spekulacje, podróże, niebezpieczeństwo zostania skazanym przez sąd/ryzyko wyroku sądowego.
- Ze Saturnem - strachliwość, bojaźliwość, płochość, nieśmiałość, nieufność, podejrzliwość, ekscentryczność, oryginalne lecz z trudnościami wysławianie się/wyrażanie się, osoba lepiej pisząca niż mówiąca (lepszy pisarz niż mówca), wybitne zdolności intelektualne, zamiłowanie do detali, uprzedzenie w stosunku do ogólnie przyjętych poglądów, niekorzystne dla małżeństwa, dziwne, komiczne domowe okoliczności/warunki, dzieci wcześnie chorujące, pod koniec życia sukces i zwycięstwo po ciężkiej pracy.
- Z Uranem - skrupulatność, sumienność, wrażliwość, łatwość imponowania i wywierania wrażenia, chęć przy/podobania się wszystkim, znaczne psychiczne (pozazmysłowe) umiejętności, z powodu których człowiek jest krytykowany, korzystne dla małżeństwa i zysków, wygranej, jeśli są dzieci, to jest ich mało, lecz osoba ma z nimi dobry kontakt, straty w młodości przez rodzica płci przeciwnej.
- Z Neptunem - emocjonalność, romantyzm, dążenie do przyjemności, ezoteryczne zainteresowania, aktorstwo, gra w teatrze, zwłaszcza w rolach niemych czy jako statysta, wiele przeprowadzek i podróży, kilka domowych niepokojów i rozstań, małżeństwo w młodym wieku (szczególnie dotyczy to kobiet), korzystne dla zysków i wygranej, lecz straty przez przyjaciół i spekulacje, kłopoty przez jedno lub kilka dzieci. Śmierć na raka.
 
 
 
[W dniu moich narodzin gwiazda Kastor tworzyła ścisły trygon do mojego XI-domowego Księżyca; orba 10 minut, jak też aplik. trygony do mego Słońca i Wenus; orba do 1 stopnia.]
 
Osoby z prominentnym Kastorem w horoskopie:
- Kastor w koniunkcji z Księżycem jest w horoskopie Thomasa Manna (ur. o godz. 10.15 dnia 6 czerwca 1875 w Lubece - Niemcy, zm. 12 sierpnia 1955 w Zurychu).
- Kastor w koniunkcji z Marsem znajduje się w horoskopie Elsbeth Ebertin (astrolog, grafolog, pisarka), która była określana energicznym człowiekiem, także w krytycznej ocenie towarzystwa; E. Ebertin urodziła się o godz. 6.22 dnia 14 maja 1880 roku w Gorlitz - Niemcy, zm. 28 listopada 1944 roku.
- Kastor w koniunkcji z Marsem jest też w horoskopach Ericha Kästnera (to niemiecki pisarz, satyryk, krytyk teatralny, autor książek dla dzieci. Ur. się o godz. 3.30 dnia 23 lutego 1899 roku w Dreźnie - Niemcy, zm. 29 lipca 1974 roku w Monachium),
- oraz  arcyksiężniczki austriackiej, Królowej Francji Marie Antoinette - Marii Antoniny (ur. o godz. 19.30 dnia 2 listopada 1755 roku w Wiedniu - Austria, zm. 16 października 1793 roku w Paryżu).
- Kastor w koniunkcji z Plutonem jest w horoskopie niem. pisarza Hansa Magnusa Encensbergera (ur. się 11 listopada 1929 roku w Kaufbeuren - Niemcy),
- a w koniunkcji z MC u pianistki Elly Ney (27 wrzesień 1882, Düsseldorf - 31 marca 1968, Tutzing), ulubionej pianistki A. Hitlera.
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________
 
gwiazda POLLUKS - beta Geminorum
 
Polluks - Beta Geminorum  (Pollux) to najjaśniejsza gwiazda konstelacji Bliźniąt, mimo oznaczenia literą beta jest obecnie jaśniejsza od Kastora. Gwiazda nosi nazwę syna Zeusa, nieśmiertelnego herosa, a przy tym boksera, Polluksa, który był ukochanym bratem śmiertelnego Kastora.
 
Polluks jest najbliższym Ziemi olbrzymem, jego średnica jest ok. 8 razy większa od średnicy naszego Słońca, a mocą swego promieniowania dorównuje 34 Słońcom. Polluks posiada układ planetarny, w którym w 2006 roku odkryto planetę Polluks b. Polluks obraca się w czasie 38 dni wokół własnej osi. Gwiazda znajduje się w odległości 33,72 - 35,8 roku świetlnego od nas.
 
Z punktu widzenia astrologii Polluks znajduje się w znaku zodiakalnego Raka:
w 1950 roku była w 22 stopniu 32-35 minucie znaku Raka,
w 1970 roku była w 22 stopniu 48 minucie znaku Raka,
w 1990 roku była w 23 stopniu 05 minucie znaku Raka, 
w 2000 roku była w 23 stopniu 13 minucie znaku Raka,
a w 2050 roku będzie w 23 stopniu 55 minucie znaku Raka.
 
 
 
Według Ptolemeusza Polluks ma naturę Marsa.
 
Według Alvidasa Polluks działa jak Księżyc, Mars i Uran.
 
Według K. Konaszewskiej-Rymarkiewicz Polluks, który ma naturę Marsa, wskazuje na zuchwałość, zdolności do spekulacji, oraz określany jest jako "Sędzia bez serca".
 
Według Siergieja A. Wronskiego Polluks charakteryzuje się wyraźnym wpływem Marsa. Koniunkcja z Ascendentem, MC, Słońcem i Księżycem lub "złoczynnymi planetami" daje agresywność, brutalność, grubiaństwo, gwałtowność.
 
Według Rafała T. Prinke Polluks ma właściwości następujących planet: Mars, Księżyc-Mars i ma związek z truciznami, sztuką samoobrony, subtelnością, zdolnościami manualnymi, okrucieństwem, jeśli na wschodzie - słabe oczy, rany twarzy, jeżeli w kulminacji - honory, zdolności, potem utrata reputacji, niesława.
 
Według Johannesa Vehlowa
 
Polluks ma naturę Marsa,
- Przy Księżycu i Merkurym daje chytrość i przebiegłość.
- Przy Marsie i Saturnie śmierć z ręki bandytów. Przy Marsie w VIII domu śmierć podczas porodu lub tuż po narodzinach.
- Przy bardzo złych konstelacjach Księżyca - nieszczęśliwe wypadki (katastrofa kolejowa), o ile aspekty Słońca i Marsa też na to wskazują.
 
Według Elsbeth Ebertin
 
Polluks działa zgodnie ze swą naturą, gwałtownie, brutalnie, despotycznie, drastycznie, okrutnie, o ile jest w koniunkcji ze Światłami (Słońce, Księżyc), Ascendentem lub MC. Jeśli energię skieruje się na właściwe ścieżki, wówczas marsowa natura Polluksa może pokazać się również ze swej korzystnej strony. Niekorzystne działanie tej gwiazdy nie zawsze musi objawiać się w złych działaniach właściciela horoskopu, czasem to inni mogą przyczynić się do ciężkich zdarzeń losu.
 
Według Vivian Robson
 
Polluks obdarowuje naturą subtelną, bystrą, dowcipną, błyskotliwą, sprytną, pomysłową, a jednocześnie gorącą, odważną, śmiałą, nieustraszoną, okrutną, daje skłonność lub miłość do boksu, a złość powiązana jest z trucizną.
- Na Ascendencie - słaby wzrok, ślepota, zranienia, rany na twarzy, rany także na skutek operacji, choroba, niewola, więzienie, ograniczenie wolności, zaszczyty, wzlot i sukces krótkotrwały.
- Na MC - zaszczyty, sukces, wzlot, lecz niebezpieczeństwo niełaski, upadku i ruiny.
- Ze Słońcem - ezoteryczne i teozoficzne zainteresowania, bardzo poważne wypadki, ciosy, uderzenia, kłucia i cięcia (także wskutek operacji), rany postrzałowe, katastrofy morskie, zamordowanie kogoś lub bycie zamordowanym, ciężkie choroby i cierpienia, infekcje, zakażenia, choroby żołądka, osobliwe, nietypowe skłonności (homoseksualizm), bogactwo i zaszczyty, ale i finansowa ruina, ślepota, rany głowy i twarzy, sprzeczki, kłótnie, waśnie, zatargi, awantury, zwady, boje, bycie ofiarą gwałtu lub gwałcicielem, zesłanie, banicja, wygnanie, gwałtowna śmierć, ścięcie, odcięcie głowy.
- Z Księżycem - niechęć do wszystkiego, co wulgarne, władza, siła, moc, duma, niebezpieczeństwo ze strony złodziei, wrogość ze strony kobiet, niewola, więzienie, katastrofa, gwałtowna śmierć, urazy, zranienia, rany na twarzy, wada wzroku albo ślepota - szczególnie wówczas, gdy Słońce lub Mars w znaku Barana tworzą kwadratury. Jeśli Słońce lub Mars w znaku Wagi posiadają kwadratury, wówczas niebezpieczeństwo konfliktów w małżeństwie, kłopoty prawne, wypadki. Jeśli opozycja ze znaku Koziorożca, wówczas ryzyko utraty czci, honoru, dobrej reputacji dla matki. Jeśli Mars w koniunkcji, wówczas śmierć przez uduszenie, utonięcie lub morderstwo. Jeśli Mars przy gwieździe Arktur w domu 1, 7, 9, 10 lub 11 - śmierć poprzez uduszenie.
- Z Merkurym - zawód szczególny, mało popularny, problemy z ojcem z powodu krewnych lub wrogów, rozterki, niepokoje, niesnaski, niezgoda w domu, strach i trwoga, straty w związku z posiadanym gruntem, posiadłością ziemską, nieruchomością.
- Z Wenus - silne niekontrolowane namiętności, pożądanie, bycie uwiedzioną, straty z powodu kobiet, niebezpieczeństwo zatrucia.
- Z Marsem - przemoc, gwałt, bycie ofiarą mordu lub mordercą, wysoka pozycja lecz finansowa ruina, gwałtowna śmierć przez uduszenie, utonięcie lub w wyniku zamachu, przede wszystkim wtedy, gdy stoi tu również Księżyc.
- Z Jowiszem - przegrane procesy, wysoka pozycja lecz ryzyko niełaski i upadku, problemy z krewnymi, wygnanie lub uwięzienie.
- Ze Saturnem - posępność, gorycz, sarkazm, braki w wychowaniu, utrata nogi albo ręki, strata rodziców albo problemy z teściami, wielka pomoc jakiegoś przyjaciela. Nagła śmierć podczas pracy przez konie lub inne duże zwierzęta.
- Z Uranem - ezoteryczne zainteresowania, ponadnaturalne siły, egoizm, duma, zarozumiałość z powodu własnej osoby, własnego wyglądu, sukces w kontekście pracy dla rządu lub firmy/przedsiębiorstwa związanego z elektroniką, harmonia w małżeństwie w średnim wieku, korzystne dla dzieci. Stosunkowo mało przyjemny koniec życia.
- Z Neptunem - chwiejność, zmienność, brak stałości, wiele podróży, doskonała znajomość języków, wiele wpływowych przyjaciół, korzystne dla partnerstwa i współpracy, szczególne warunki/okoliczności małżeństwa, partner w małżeństwie jest często cudzoziemcem/cudzoziemką, zawód ma coś wspólnego z badaniami naukowymi, zoologią lub botaniką, poza krajem małe wypadki, samotna śmierć wskutek infekcji albo wirusowego zakażenia.
 
 
 
[W dniu moich narodzin gwiazda Polluks była w ścisłej kwadraturze z moim Północnym Węzłem Księżycowym w X domu horoskopu, oraz w aplik. trygonie z moim Słońcem, Księżycem i Wenus.]
 
Przykłady osób z prominentnym Polluksem w horoskopie urodzeniowym:
- Koniunkcja Marsa z Polluksem (i w opozycji do Saturna) jest u aktorki i reżyserki Leni Rifenschtal (ur. się 22 sierpnia 1902 roku - Berlin, Niemcy, zm. 8 września 2003 - Pöcking, Niemcy).
- Niemiecki fizyk Max Planck ma w swym horoskopie koniunkcję Saturna z Polluksem, przechodził on wiele ciężkich chwil w swym życiu, m.in. jego syn został powieszony (ur. się o godz. 12.00 dnia 23 kwietnia 1858 roku - Kiel, Niemcy, zm. 4 października 1947 roku w Göttingen).
- Mahatma Gandhi, który w wieku 78 lat został zastrzelony, ma w swym horoskopie koniunkcję Polluksa z Uranem (ur. się o godz. 7.12 dnia 2 października 1869 roku - Porbandar, Indie, zm. 30 stycznia 1948 roku).
 
 
 
_________________________________________________
 
Inne ważne gwiazdy w gwiazdozbiorze Bliźniąt (leżące w znaku Zodiakalnego Raka) to:
 
Mebsuta (Melboula, Melucta) - Epsilon Geminorum; jest w górnej partii wyciągniętej nogi Kastora.
Według Ptolemeusza ma charakter Saturna, a więc wpływ tej gwiazdy jest niekorzystny.
Oto jej pozycje w znaku Raka w roku 1950, 2000 i 2050: 09°14', 09°56', 10°39'.
Ponieważ Epsilon Geminorum znajduje się w pobliżu ekliptyki może być zasłonięta przez Księżyc lub planety. Zakrycie takie miało miejsce 8 kwietnia 1976 r. przez Marsa, a wcześniej, w dniu 10 czerwca 1940 roku gwiazda była zasłonięta przez Merkurego.
"Mebsuta to gwiazda podwójna, o której składnikach również nie wiemy, czy tworzą układ fizyczny, czy optyczny. Główny składnik tego układu jest żółtym nadolbrzymem. Obserwujemy go z odległości 362 lat świetlnych. Nazwa gwiazdy powstała z jej pierwotnego arabskiego określenia mabsuta - wyciągnięta łapa lwa arabskiego (al-'asad al-mabsuta)." - http://astro.jasiu.pl/
[Gwiazda Mebsuta w dniu ur. mojego małżonka była w ścisłym trygonie do jego Marsa, orba 24 minuty.]
 
Alzirr (Alzirb) - Ksi Geminorum; jest na stopie Polluksa.
Według Ptolemeusza ma charakter Merkurego/Wenus, a więc wpływ tej gwiazdy jest korzystny.
Oto jej pozycje w znaku Raka w roku 1950, 2000 i 2050: 10°31', 11°13', 11°55.
[Gwiazda Alzirr w dniu ur. mojego małżonka była w ścisłej koniunkcji z jego Uranem, orba 4 minuty - b. istotny aspekt, ponieważ jest to koniunkcja.]
 
Mekbuda - Dzeta Geminorum/Zeta Geminorum; jest w górnej partii nogi Polluksa.
Według Ptolemeusza ma charakter Saturna, a więc wpływ tej gwiazdy jest niekorzystny.
Oto jej pozycje w znaku Raka w roku 1950, 2000 i 2050: 14°18', 15°00', 15°42'.
"Mekbuda to jedna z najjaśniejszych cefeid na niebie. Zmienia swą jasność w okresie 10,15 doby, a jej światło dochodzi do nas po 815 latach. Na niebie ma towarzysza, o którym nie wiadomo, czy tworzy z Mebsutą układ fizyczny, czy tylko optyczny. Nazwa gwiazdy jest fonetyczną transkrypcją jej arabskiego określenia maqbuda - podkurczona łapa (lwa - al-'asad al-maqbuda)." - http://astro.jasiu.pl/
Gwiazda Mekbuda w dniu ur. mojego małżonka była w ścisłej kwadraturze z jego Saturnem, orba 25 minut.]
 
Propus - Jota Geminorum; pomarańczowy olbrzym przed stopą Kastora.
według Ptolemeusza ma charakter Merkurego/Wenus, a więc wpływ tej gwiazdy jest korzystny. Gwiazda ta daje siłę, powodzenie i wysokie osiągnięcia (wg R. T. Prinke).
Jej pozycje w znaku Raka w roku 1950, 2000 i 2050: 18°19', 19°01', 19°43'.
[Jota Geminorum/Propus w dniu moich narodzin była w idealnym trygonie z moją Wenus; orba tylko ok. 40 sekund, w ścisłym trygonie z moim Słońcem; orba do 3 minut, jak też 1-stopniowym trygonie z moim Księżycem.]
 
 
 
Warto "pobawić się" z gwiazdami i sprawdzić sobie:
- która gwiazda w dniu naszych narodzin patrzyła na nas przychylnym okiem (trygony),
- która mało przychylnym (kwadratury),
- a która naprawdę bardzo mocno zainteresowała się nami (koniunkcja),
przy czym - jak zauważyłam - nie należy przesadzać z orbą w przypadku trygonów i kwadratur (max. do pół stopnia, a więc do 30 minut), natomiast jeśli chodzi o koniunkcje, to orba może być większa - max. do 1 stopnia, ponadto aspekt aplikacyjny jest mocniejszy od separacyjnego.
Napisałam "bawić się" z gwiazdami, lecz w przypadku gwiazd stałych tak naprawdę nie ma zabawy, wskazują one na naprawdę drastyczne i ekstremalne sytuacje oraz na cierpienia prawdziwe. Nawet korzystny wpływ "dobroczynnej" gwiazdy, która obdarza nam łaskami i talentami, zwykle wiąże się również z czymś nieprzyjemnym. Osoby ekscytujące się swoimi koniunkcjami np. z gwiazdami królewskimi czy w ogóle tak zwanymi dobroczynnymi, prędzej czy później zapłacą jakąś cenę za swe sukcesy.
 
 
 
Przejście do poprzedniego rozdziału - "Gwiazdozbiór Byka i gwiazdy stałe w nim się znajdujące" - klik.

Przejście do następnego rozdziału -
Gwiazdozbiór Raka i gwiazdy stałe, które znajdują się w tym gwiazdozbiorze. - klik
Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce