ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

Polaryzacje znaków.


Podział znaków zodiaku pod względem biegunowości, czyli polaryzacji.
 
Yang i Yin we wschodniej tradycji.
 
Podział znaków wg biegunowości (tzn. znaki "+" i znaki "-") mówi o naturze danego znaku. Podział ten zawdzięczamy filozofii chińskiej, w której występują pojęcia Yang i Yin.
 
Yang (jang) - męski jest żywioł ognia i powietrza,
a Yin (jin) - żeński jest żywioł ziemi i wody.
 
Wschodni symbol jin-jang trafnie wyraża treść znaków męskich - pozytywnych i żeńskich - negatywnych. Podział ten nie nosi cech podziału wartościującego na to, co lepsze i na to, co gorsze! Podział ten dotyczy po prostu rodzaju energii.
 
Ciemna połowa znaku - jin, jest żeńska, a jasna połowa znaku - jang, jest męska. Każda z tych połówek zawiera jednak zarodek swego przeciwieństwa w postaci jasnego lub ciemnego punktu. Chodzi tu o wzajemne uzupełnianie się przeciwieństw. Oba elementy chińskiego symbolu zjednoczone są w dynamiczną, tańczącą całość, wewnątrz której jasny nosi w sobie ciemny, a ciemny nosi w sobie jasny; jeden bez drugiego nie może istnieć, oraz każdy z nich jest potrzebny i tak samo ważny.
 
 
Ważne - jak wspomniałam w podrozdziale p.t. Czego horoskop nie powie? - z (rysunku) horoskopu nie można odczytać płci właściciela tegoż horoskopu. Astrolog może jedynie wyciągać wnioski co do przewagi cech męskich lub żeńskich w charakterze i postawie życiowej danego człowieka. W każdym z nas, w psychice każdego człowieka kryją się predyspozycje określane męskimi, jak i te określane żeńskimi.
 
męski "+"
mężczyzna, ojciec, płodzenie,
aktywność, działanie, wola, świadomość
jasność, twardość, dzień
ekstrawertyzm, z wewnątrz na zewnątrz,
elektryzujący, optymistyczny,
dynamiczny, impulsywny, niecierpliwy
 
żeński "-"
kobieta, matka, rodzenie,
bierność, przyjmowanie, dusza, pod/nieświadomość
ciemność, miękkość, noc, 
introwertyzm, z zewnątrz do wewnątrz,
magnetyczny, pesymistyczny,
wyczekujący, intuicyjny, cierpliwy

Astrolog interpretując horoskop urodzeniowy - oprócz obliczenia dominującej polaryzacji - sprawdza również położenie wierzchołków domów w znakach zodiaku: niektóre wierzchołki domów są położone w znakach męskich, a niektóre w żeńskich.
- Wierzchołek domu będący w znaku męskim mówi o tym, że w dziedzinie życia reprezentowanej przez dany dom, osoba sama będzie decydowała o tym jak ma działać, będzie zajmowała aktywną, dynamiczną postawę, będzie inicjowała sytuacje, będzie w danej sferze wojownikiem. 
- Wierzchołek domu będący w znaku żeńskim mówi o tym, że w dziedzinie życia reprezentowanej przez dany dom, osoba będzie zajmowała pasywną, bierną, wyczekującą postawę, będzie czekała na sprzyjające okazje, będzie w danej sferze obserwatorem. Zwykle także jest w stanie przyciągać do siebie stosowne okoliczności, które pomogą jej w rozwiązaniu problemów czy osiąganiu celów.
 
Przykład:
- Jeśli wierzchołek 5-go domu w horoskopie urodzeniowym mężczyzny znajduje się w znaku Barana (lub innego znaku męskiego), wówczas mężczyzna ten będzie zdobywcą w miłości, chętnie inicjującym flirty i romanse.
- Jeśli wierzchołek 5-go domu w horoskopie urodzeniowym kobiety znajduje się w znaku Byka (lub innego znaku żeńskiego), wówczas taka kobieta chce w miłości być zdobywana, niejako oczekuje na propozycje i przyjmuje - lub nie - awanse ze strony mężczyzn.

Męskimi
znakami zodiaku są
znaki żywiołu ognia - Baran, Lew, Strzelec
i żywiołu powietrza - Bliźnięta, Waga, Wodnik.
Znaki męskie, pozytywne reagują świadomie i czujnie na każdy impuls z zewnątrz.Żeńskimi znakami zodiaku są
znaki żywiołu ziemi - Byk, Panna, Koziorożec
i żywiołu wody - Rak, Skorpion, Ryby.
Znaki żeńskie, negatywne każą bodźcom zewnętrznym najpierw przeniknąć do świadomości.Oto co inni astrologowie piszą na temat polaryzacji znaków.

"Tradycyjnie żywioły dzieli się na dwie grupy: ogień i powietrze uznawane są za aktywne i autoekspresyjne, ziemię zaś i wodę uważa się za bierne, receptywne i autorepresyjne. Grupy te odpowiadają zasadniczemu podziałowi znanemu z filozofii chińskiej: jin (ziemia i woda), oraz yang (ogień i powietrze). Są również tożsame z grecką koncepcją dwu ekspresji energii:
- apollińskiej (ogień i powietrze, które aktywnie i świadomie kształtują życie), oraz
- dionizyjskiej (ziemia i woda, które manifestują się w sposób mniej świadomy, a bardziej instynktowny).
Rozróżnienie to ma olbrzymie znaczenie dla holistycznego ujęcia kosmogramu. Trzeba przy tym podkreślić, że stwierdzenie, iż ziemia i woda są autorepresyjne i nieświadome, w żadnym wypadku nie oznacza, że osoby, w kosmogramach których żywioły te są mocno zaznaczone, mają ograniczoną świadomość czy są bardziej zahamowane od innych. Określenia owe odnoszą się bardziej do sposobu działania tych energii oraz metod samorealizacji.
Znaki ziemskie i wodne są bardziej zamknięte czy autorepresyjne niż znaki ogniste i powietrzne w tym sensie, iż żyją bardziej wewnątrz siebie i nie pozwalają sobie na nieostrożne czy nieprzemyślane rzutowanie podstawowej energii na zewnątrz.
Z kolei znaki ogniste i powietrzne są bardziej autoekspresyjne, gdyż nieustannie uzewnętrzniają się, bez ograniczeń wylewając z siebie energie i substancję życiową; ogniste - w bezpośrednim działaniu, a powietrzne - w interakcjach społecznych i ekspresji werbalnej.
" - Stephen Arroyo

"Znaki Yang (Ogień, Powietrze) reprezentują siłę odśrodkową. Są aktywne, spontanicznie, rzutkie i energiczne. Realizują się w działaniu dynamicznym, agresywnym. Wykazują się inicjatywą i preferują działania celowe zamiast pasywnego oczekiwania. Nieustannie prą do przodu, urzeczywistniając swoje zamiary w odważnych lub ryzykownych czynach. Ich wola samorealizacji w świecie zewnętrznym odpowiada ekstrawersji w typologii Karla Gustawa Junga.
Znaki Yin (Ziemia, Woda) reprezentują siłę dośrodkową, żeńską, Charakteryzuje je cierpliwość, wchłanianie, przyswajanie, statyczność, pasywność. Realizują się lepiej w świecie wewnętrznym, preferując rozwój "w głąb siebie" - uosabiają jungowską introwersję. Wydaje się, że wykorzystują wręcz siłę grawitacji do znalezienia bezpiecznego schronienia i ukorzenienia się w określonym miejscu już na stałe.
Znaki męskie charakteryzują się śmiałymi inicjatywami i ekspansywnym opanowywaniem przestrzeni wokół siebie. Żeńskie natomiast cechuje reaktywność i zdolność do zabezpieczania i organizacji przestrzeni wokół siebie. Ekspansja znaków ognistych i powietrznych to ruch energii z wnętrza na zewnątrz (ekstrawertyzm, a koncentracja znaków żeńskich i wodnych to ruch energii z zewnątrz do wnętrza (introwertyzm).
Zachowania znaków męskich korespondują z koczowniczo-wojowniczym trybem życia, a żeńskich z osadniczo-osiadłym.
Znaki męskie potrafią rozpoznać i podbić nowe obszary, ale to dopiero działania znaków żeńskich przynoszą oswojenie, utrzymanie, zagospodarowanie i ochronę zdobyczy."
- Jarosław Gronert

Ludzie o archetypie ogień i powietrze (znaki Zodiaku męskie, pozytywne) charakteryzuje agresywność, intuicja, ukierunkowanie na cel.
W domach z męskimi znakami człowiek przejawia inicjatywę i aktywność w osiąganiu swych celów. Kiedy w tych znakach Zodiaku znajduje się większość planet, jednostka z siłą do czegoś dąży, bierze byka za rogi.
Ludzi o archetypie ziemia i woda (znaki Zodiaku żeńskie, negatywne), czyli znaki parzyste, łączy pasywność i stanowisko wyczekujące. Oni nie walczą, a przyciągają. Jednostki z większością planet w znakach żeńskich są skłonne do uległości, u mężczyzn może to przekształcić się w zbytnią miękkość, brak inicjatywy i energii.
” – Vaidotas Peczkys

"Płeć znaku, to w człowieku albo działanie stymulowane aktywnością własną (znaki "męskie" czyli ogień i powietrze) albo jako odpowiedź na bodźce świata zewnętrznego (to znaki "żeńskie", wody i ziemi).
Jin to wszystko, co ciemne, ziemskie, materialne i czekające na zapłodnienie, jakie daje jang. Znaki żeńskie przyjmują i adaptują myśli (znaki wody), a następnie realizują w formie (znaki ziemi). Znaki ziemi działają w świecie form i są "napędzane" emocjami przeciwległych im znaków wody. Znaki wody starają się dopasować swe emocje do form, jakie może dać przeciwległy znak ziemi.
Podobne zależności działają w świecie zodiakalnego Jang. Znaki powietrza (idee) warunkują jakość myśli przeciwległych znaków ognia. Z kolei poziom energii znaku ognistego wyznacza, jak głęboki będzie poziom przemyślenia idei naprzeciwległego znaku powietrza.
" - Wł. Zylbertal
 


Przejście do nast. strony (Znaki przeciwstawne) - klik.

Na fotografii poniżej są dwie karty z talii "Magiczne syreny i delfiny" dr Doreen Virtue (w towarzystwie mojego gargulca - strażnika na patio), które mogą obrazować prazasadę żeńskości i męskości;
- zasada żeńska - karta "Otwórz się na przyjmowanie; pozwól innym zatroszczyć się o siebie z miłością, przyjmuj bez poczucia winy czy przepraszania",
- zasada męska - karta "Do startu, gotowy, ruszaj! Teraz jest doskonały czas na skok i złapanie pragnienia twojego serca".


Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce