ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

Opis domów astrolog.


Oto zbiorcze zestawienie domów astrologicznych, wraz ze średniowiecznym ich nazewnictwem.
 
I dom
- dom analogiczny do znaku Barana
- władca I domu - Mars
- Vita = życie 
lub Horoskopus = wschód
- wierzchołek I domu (Ascendent, Asc) = punkt "ja"
- skrótowa charakterystyka:
"JA" jako indywidualność, zewnętrzny obraz człowieka, wygląd zewnętrzny, konstytucja, maniery, temperamnet, charakater, sposób samorealizacji, sposób postrzegania samego siebie, początki.

 

II dom
- dom analogiczny do znaku Byka
- władca II domu - Wenus
- Lucrum = zysk
lub Porta Inferna = niższa brama, dolna brama
- wierzchołek II domu = punkt możliwości
- skrótowa charakterystyka:
majątek, zasoby materialne (i duchowe), stan posiadania, dochody, budżet, gotówka, źródła zysków, rodzaje wydatków i straty.
 
 

III dom 
- dom analogiczny do znaku Bliźniąt
- władca III domu - Merkury
- Fratres = bracia, rodzeństwo
lub Dea = bogini
- wierzchołek III domu = punkt komunikacji
- skrótowa charakterystyka:
najbliższe środowisko, rodzeństwo, sąsiedzi, przyjaciele, koledzy, kontakty towarzyskie, podstawowe i średnie wykształcenie, przemieszczanie się - krótkie podróże, środki transportu, listy, papiery, intelekt, system nerwowy.
 
 

IV dom
- dom analogiczny do znaku Raka
- władca IV domu 4 - Księżyc
- Genitor = rodzic, przodkowie
lub nadir, Immum Coeli (IC) = dół nieba
- wierzchołek IC domu = punkt pochodzenia
- skrótowa charakterystyka:
korzenie, dom rodzinny, własny dom, nieruchomości, ojczyzna, rodzina, ojciec lub matka, dziedziczenie, podświadomość, tajemnice, początek i koniec życia, w horoskopach kobiet - życie seksualne.
 
 

V dom
- dom analogiczny do znaku Lwa
- władca V domu 5 - Słońce
- Nati = potomkowie, urodzony
lub Bona Fortuna = dobre szczęście (Fortuna Bona = dobry los)
- wierzchołek V domu = punkt zainteresowań
- skrótowa charakterystyka:
miłość, erotyzm - nieformalne związki, odpoczynek, rozrywki, gry, hazard, przygody, przyjemności, dzieci, twórczość, sztuka, sport, sukcesy, sława.
 
 

VI dom
- dom analogiczny do znaku Panny
- władca VI domu 6 - Merkury
- Valetudo = zdrowie
lub Malus Fortuna = złe szczęście (Fortuna Mala = zły los)
- wierzchołek VI domu = punkt siły
- skrótowa charakterystyka:
służba codzienna, praca codzienna, troski codzienne, nawyki, obowiązki, podporządkowanie, "budżet" organizmu - samopoczucie, choroby, kalectwo, leczenie, niezdolność do pracy, długi, zwierzęta domowe.


VII dom
- dom analogiczny do znaku Wagi
- władca VII domu - Wenus
= Uxor = małżonek, żona
lub Occasus = zachód
- wierzchołek VII domu (Descendent, Dsc) = punkt "ty" (z kim jest mi po drodze?)
- skrótowa charakterystyka:
inni w życiu człowieka, wzajemne relacje z innymi, związki, małżeństwo, ślub, partnerstwo (oficjalne), wspólnicy, jawni wrogowie, konkurencja, umowy, procesy sądowe.

 

VIII dom
- dom analogiczny do znaku Skorpiona
- władca VIII domu - Pluton, współwładca - Mars
- Mors = śmierć
lub Porta Superna = wyższa brama, górna brama
- wierzchołek VIII domu = punkt granic
- skrótowa charakterystyka:
cudze pieniądze, dziedzictwo, ubezpieczenia, testamenty, sprawy materialne, dochodzenia, kryzysy, przekształcenia/transformacje, "zużycie organizmu", długość życia, gwałtowna śmierć, wędrówka dusz, odrodzenie, tajemnice, zdolności okultystyczne.

 

IX dom
- dom analogiczny do znaku Strzelca
- władca IX domu - Jowisz
- Pietas = miłość (zgodna z powinnością), poczucie obowiązku, pobożność
lub Deus = bóg
- wierzchołek IX domu = punkt ducha
- skrótowa charakterystyka:
światopogląd, poglądy filozoficzne, wiara, religia, moralność i etyka, wykształcenie wyższe, dalekie podróże, zagranica, sprawy sądowe i prawne, autorytet, instytucje społeczne.
 
 

X dom
- dom analogiczny do znaku Koziorożca
- władca X domu - Saturn
- Regnum = królestwo, władza
lub zenit, Medium Coeli (MC) = środek nieba, góra nieba
- wierzchołek X domu = punkt celu (dokąd zmierzam?)
- skrótowa charakterystyka:
kariera, stanowisko, osiągnięcia zawodowe, sukces, pozycja społeczna, reputacja, autorytet, nagrody, matka lub ojciec, karma.

 

XI dom
- dom analogiczny do znaku Wodnika
- władca XI omu 11 - Uran, współwładca - Saturn
- Benefacta, Benefactaque = dobre sprawy, dobry uczynek
lub Bonus Demon, ew. Genius Bonus = dobry duch
- wierzchołek XI domu = punkt socjalizacji
- skrótowa charakterystyka:
przyjaciele, zwolennicy, poplecznicy, protektorzy, dobroczyńcy, plany, nadzieje, marzenia, ideały, realizacja zamierzeń, wygrana, działalność charytatywna, reformy. 

 

XII dom
- dom analogiczny do znaku Ryb
- władca XII domu - Neptun, współwładca - Jowisz
- Carcer = więzienie
lub Malus Demon, ew. Genius Malus = zły duch
- wierzchołek XII domu = punkt samotności
- skrótowa charakterystyka:
próby losu, izolacja, ograniczenie wolności, szpitale, przytułki, więzienia, cierpienia, nieszczęścia, lęki, tajemnice, skryci wrogowie, ukryte choroby, ukryte (niewidoczne dla innych) talenty, straty, głęboka pamięć, okultyzm, nieświadomość, karma.
 
 
 
Jak piszą Bruno i Louis Huber (w książce "Psychologia astrologicznego systemu domów") - system domów bywał w astrologii zawsze zaniedbywany, szczególnie w średniowieczu, ponieważ brakowało wówczas psychologicznego wymiaru procesu myślenia - budowania wiedzy o człowieku. Również średniowieczne nazewnictwo domów [Vita, Lucrum, Fratres, Genitor, Nati, Valetudo, Uxor, Mors, Pietas, Regnum, Benefactaque, Carcer] było zbyt uproszczone i formalne. Takie spojrzenie powodowało, że wielopłaszczyznowe życie człowieka zostało zredukowane do niewielu potrzeb, które uwzględniano w horoskopie. Wykorzystując tak niewiele tylko pojęć - haseł, zatracono wewnętrzną strukturę domów oraz dynamiczne ich powiązanie. Każdy dom istniał tym samym tylko dla siebie, był oderwany od innych, był nazywany jednym sztywnym pojęciem. Z czasem, na przestrzeni wieków zebrał się wokół każdego domu cały katalog dodatkowych pojęć [które wyczerpująco przedstawiam w kolejnych rozdziałach mojej strony].

Należy pamiętać, że - ponieważ w życiu człowieka przenikają się różne tematy oraz jedne sfery życia zależne są od innych - dlatego każdy dom jest częścią żywej, większej struktury, w której jedne działania zazębiają się z innymi, a więc działania przyporządkowane dziedzinom z jednego astrologicznego domu, uwarunkowane są działaniami dotyczącymi dziedzin przyporządkowanych innemu astrologicznemu domowi.
  
12 DOMÓW HOROSKOPU URODZENIA – Max Heindel (1865 – 1919)
czyli odrobina troszkę staromodnej astrologii.

I DOM - ASCENDENT
Objaśnia budowę ciała, warunki rodzinnego domu, kiedy jeszcze człowiek znajduje się pod wpływem tego domu, jak też i ochronną, a więc dotyczy ten dom dzieciństwa, poza tym też mówi on o charakterze osoby urodzonej, z którego niektóre cechy ulegać mogą pewnym modyfikacjom, przez planety i ich rozmieszczenie w horoskopie, jak też przez aspekty do Ascendentu względnie planet znajdujących się w tym domu; usposobienie, natura, praca nad samym sobą, sposoby postępowania i odnoszenia się do innych ludzi, skłonności naszego ciała, zdrowie, ewentualne kalectwa i ułomności; o początkach każdego przedsięwzięcia, czyli o tzw. pierwszym kroku we wszystkim, co podejmowane jest w życiu przez właściciela, czy właścicielkę horoskopu.

II DOM
Objaśnia sprawy finansowe, sposoby, rodzaj i warunki samodzielnego zarobkowania; domy, nieruchomości, bogactwo, stan posiadania warunki zdobywania środków materialnych, pieniędzy; straty materialne, ruiny, bankructwa oraz o wyniesieniu się naszej duszy i ducha ponad materialne potrzeby ciała.

III DOM
Objaśnia warunki uczenia się, wykształcenia, studia mniej poważne, zawodowe, wykształcenie ogólne i ewentualne przeszkody w tych dziedzinach; wszelkie papiery jak umowy pisemne, korespondencja, prace literackie, wydane pisma, książki i prace drukowane, lektura czytana oraz stosunek zainteresowania się tymi sprawami i rzeczami przez osobę urodzoną; niedalekie podróże, wycieczki, wizyty, podróże lotnicze; związki z rodzeństwem, kuzynostwem, sąsiadami, znajomymi. W tym domu mamy też objaśnienia działalności naszego rozsądku, rozumu, logiki, oraz psychiki i jej reakcji na zjawiska i działania z zewnątrz.

IV DOM - NADIR - IMMUM COELI
Objaśnia on: sprawy rodziców, ich charakteru i warunków życia, wpływów ich na urodzonego, cech dziedziczonych po rodzicach, warunków bytu pod koniec życia; własne domy, pola, kopalnie, dobra związana z ziemią, a więc i grobu, miejsca pochowania ciała - stąd nazwa arabska Nadir - grób, albo dół Nieba; fizyczne osoby bliższej rodziny, głównie ojciec, podczas gdy matka ma swoje dane w X domu; dom rodzinny w młodości i dom własny w okresie samodzielnego życia, ogólnie też miejscowość i okolica urodzenia, warunki w starości, oraz objaśnia sprawy, które dokonują się o północy; dom ojca, jego charakteru i warunków życia; ojczyzna i stosunek urodzonego do kraju urodzenia, gotowość do poświęceń na rzecz kraju; spadki, dziedzictwa po rodzicach; natura - otrzymana w drodze dziedziczności po rodzinie, krewnych. KARMA po poprzednim bycie na ziemi. Ojciec w życiu osoby urodzonej i jego wpływ.

V DOM
Objaśnia miłość fizyczną, flirty, dzieci, ich liczbę i płeć, jakość szkół, zakładów naukowych, książek i pism czytanych, lektury, sportów, gier, zakładów, hazardu ewentualnie zabaw, przyjemności, rozrywek, spekulacyjnych przedsięwzięć i ryzykownych; plany i projekty w życiu i ich realizacja, emocje; stosunki płciowe, a w horoskopie żeńskim ciąże, ich przebieg i zakończenie; związki z osobami młodszymi w latach życia od osoby urodzonej i ich stosunki w szkołach, zakładach naukowych, do których osoba urodzona uczęszczała.
Według tradycji tym domem rządzi i jego sprawami bogini szczęścia zwana TYCHE.

VI DOM
Dom ten objaśnia choroby, nasze zdrowie, pomocników w życiu i pracy, podwładnych, współpracujących z nami, warunków pracy, skłonności i możliwości wykonywania określonych czynności, czyli zawodu; osoby związane z naszą, pracą, czyli charakter przełożonych, podwładnych, sług; choroby związane z wykonywanym zawodem lub w wyniku wykonywanej pracy z powodu zaniedbania środków ochrony organizmu, następnie ten dom objaśnia, jaki jest charakter i stosunek do osoby urodzonej takich osób, jak teścia, ciotki albo inaczej wujenki, wuja, stryja.

VII DOM - DESCENDENT
Dotyczy on małżeństwa, spraw zewnętrznych, publicznych, spółek, przeciwników w procesach występujących i życiu - otwarcie, jawnie, rywali w życiu. W tym domu krystalizują się sprawy zewnętrznego życia, z którymi człowiek ma związek i tu zetknięcia z ludźmi odbywają się w dziedzinie formalnej i umysłowej, przez interesy spółki, a jak obejmuje takie zetknięcie przynajmniej uczucie - pojawia się przyjaźń, a przy związku fizycznym - mamy tu legalne małżeństwo; charakter naszych przyjaciół, jawnych przeciwników i wrogów, żony w męskim horoskopie, męża w żeńskim; stosunek dziadka po ojcu, a babki po matce, do osoby urodzonej.

VIII DOM
Dotyczy on naszej śmierci fizycznej, spadków, dziedzictw, zapisów, prezentów, posagów, pieniędzy po małżonku, względnie w męskim horoskopie po żonie; uzdolnienia do nauk ezoterycznych, okultystycznych; posiadanie i zakres działania ukrytych sił u urodzonej osoby jak np. magia, hipnotyzm, magnetyzm - posiadane; sprawy finansowe od nas niezależne i niezależne też od naszych osobistych wysiłków, jak darowizny, ale też i nasze długi i zobowiązania, zdolność regulowania rachunków finansowych z ludźmi, czy instytucjami; rodzaj, przyczyny śmierci, nasz stosunek do niej, termin śmierci oraz choroby śmiertelne, czy też wypadki zagrażające śmiercią ciała fizycznego; wszelkie zainteresowania i studia w zakresie tajemnic człowieka i przyrody, co częściowo rozprzestrzenia się i na takie domy jak II oraz XII. Finanse żony w męskim horoskopie, a męża w horoskopie żeńskim, jak też operowanie nimi przez te osoby, przy wspólnym życiu; korzyści w wyniku śmierci osób z otoczenia, krewnych oraz znajomych.

IX DOM
Dotyczy on naszego związku i stosunku do religii, ateizmu, spraw duchowych, pracy wyobraźni, intelektu, zasięgu wyobraźni, znaczenia snów, filozofii, podróży dalekich na tereny zagraniczne i związków z zagranicą, osobami przebywającymi na terenie obcym, zagranicznym stosunek nasz do prawa, sądu, wyższych studiów uniwersyteckich oraz kontaktów z osobami mającymi związek z tymi dziedzinami; podróże morskie, okrętami, specjalnego wykształcenia zawodowego (mistrzostwo), podróże zagraniczne, pobyty poza granicami miejsca urodzenia, związki z obcokrajowcami, cudzoziemcami; prawo ludzkie i moralne, przejawiające się w religii, sprawiedliwości, sądownictwo, władzy państwowej; wszelkie urzędy i instytucje prawne, państwowe, kościelne; wizje, przeczucia oraz związki i charakter osób takich, jak szwagierka, szwagier; światopogląd osoby urodzonej i korzyści z odbytych podróży, oraz zakres wiedzy nabytej z doświadczeń życiowych.

X DOM - ZENIT - MEDIUM COELI
Dotyczy on wpływów rodziców, tak jak IV dom, tylko te wpływy silniej przejawiają się na życie zewnętrzne, oraz silniej przejawiają się tu wpływy matki; sława, społeczne stanowiska, zawód, urzędy i godności osiągane w toku życia; stosunek przełożonych, kierowników i nasze przełożeństwo nad innymi; nasza praca zawodowa ulega w tym toku krystalizacji w określone formy; zawody wykonywane i korzyści z nich płynące, oraz towarzyszące im okoliczności, względnie też straty przez zawody wykonywane; niektórzy nazywają ten dom Domem królewskim, ponieważ odczytujemy z tego domu, jaką posiadamy własną moc do dyspozycji; sprawy związane z matką, jej charakterem i życiem; sprawy związane z ojcem małżonka, względnie małżonki w horoskopie męskim. Opinia, nasze wzloty i upadki, nagrody i straty, zaszczyty i poniżenia w życiu zewnętrznym.

XI DOM
Dotyczy on przyjaciół, kolegów, koleżanek, dobroczyńców i dobrodziei w naszym życiu występujących; protektorzy, pasierbowie, pasierbice; nasze życzenia i nadzieja; nasze projekty i plany realizowane i stosunek do nich otoczenia zewnętrznego; przyjaźnie, współżycia towarzyskie, ilość przyjaciół i ich charakter i wpływy na nasze życie. Dom ten objaśnia po prostu ile będzie dni słonecznych w życiu osoby urodzonej.

XII DOM
Ten dom dotyczy i objaśnia nasze pobyty w lecznicach, w szpitalach, sanatoriach, naszego uwięzienia, niewoli; obawa, plotkarstwo, zmartwienia, ograniczenia w życiu; działanie ukrytych wrogów i przeciwników; przeszkody w przedsięwzięciach i życiu oraz ich przyczyny; choroby i niebezpieczeństwa, wypadki z zewnątrz i często niezależne od naszej woli i świadomości, jak też postępowania; choroby epidemiczne, wypadki; przyczyny izolowania od społeczeństwa, jak choroby, uwięzienia, niewola tu mają swe wyjaśnienie; praca w laboratoriach, fabrykach, klasztorach, na poczcie, kolei, w sensie ujemnym w szpitalach, więzieniach; straty przez kradzieże i wypadki; stosunek i wpływ teściowej, a także babki po ojcu; stosunek mężów u córek, a żon u synów do osoby urodzonej jak chodzi o materialne sprawy tych osób - zazębiające się o życie osoby urodzonej.

 

Poniżej: współczesne, psychologiczne znaczenie domów – Bernd A. Mertz.

Pierwszy dom:
zorientowany personalnie,
charakter Baran/Mars,
ukazuje indywidualne pojmowanie życia, podstawową konstytucję.

Drugi dom:
zorientowany materialnie,
charakter Byk/Wenus,
ukazuje talenty, własną wartość człowieka, to, co potrafimy.

Trzeci dom:
zorientowany duchowo,
charakter Bliźnięta/Merkury,
ukazuje codzienność, ważne tzw. drobne sprawy.

Czwarty dom:
zorientowany psychicznie,
charakter Rak/Księżyc,
ukazuje ojczyznę, rodzinę, pochodzenie i środowisko, wieczór życia.

Piąty dom:
zorientowany personalnie,
charakter Lew/Słońce,
ukazuje kreatywność, jak również pierwotną radość życia.

Szósty dom:
zorientowany materialnie,
charakter Panna/Merkury,
ukazuje zaangażowanie, spełnianie obowiązku, zużycie siły.

Siódmy dom:
zorientowany duchowo,
charakter Waga/Wenus,
ukazuje postawę przyjmowaną wobec drugiego człowieka, echo w sprawach dużych i małych.

Ósmy dom:
zorientowany psychicznie,
charakter Skorpion/Pluton,
ukazuje psychosomatykę, relacje graniczne, pierwiastek okultny.

Dziewiąty dom:
zorientowany personalnie,
charakter Strzelec/Jowisz,
ukazuje poszerzanie horyzontów, idealne dążenie, misję.

Dziesiąty dom:
zorientowany personalnie,
charakter Koziorożec/Saturn,
ukazuje pozycję w świecie zewnętrznym, tendencje zawodowe.

Jedenasty dom:
zorientowany duchowo,
charakter Wodnik/Uran,
ukazuje pierwiastek społeczny, przyjaciół, wewnętrzny mały krąg.

Dwunasty dom:
zorientowany psychicznie,
charakter Ryby/Neptun,
ukazuje bilans, regenerację, tendencje refleksyjne.

 
Najważniejsze w horoskopie są cztery domy, I, IV, VII i X - są to tzw. domy kątowe.
 
Najważniejsze w horoskopie są cztery punkty - 
Asc, IC, Dsc i MC - to wierzchołki w.w. domów kątowych:
- Ascendent/Asc - punkt, stopień Zodiaku wschodzący podczas narodzin człowieka, znajdujący się we wschodniej części horyzontu,
- Immum Coeli/IC - najniższy, niewidoczny punt sfery niebieskiej, znajdujący sie podczas narodzin człowieka pod horyzontem,
- Descendent/Dsc - punkt, stopień Zodiaku zachodzący podczas narodzin człowieka, znajdujący się w zachodniej części horyzontu,
- Medium Coeli/MC - najwyższy punkt sfery niebieskiej w chwili narodzin człowieka, znajdujący się w zenicie.
 
"Domy mają duże znaczenie w horoskopie. Prawdę mówiąc dopiero wtedy horoskop jest naprawdę horoskopem, kiedy zaznaczone jest w nim dwanaście domów. Jeśli ich nie ma, to nie jest horoskop, lecz kosmogram, do wykreślenia którego wykorzystuje się tylko znaki Zodiaku z umieszczonymi w nich konstelacjami planet.
Znaki Zodiaku symbolizują potencjał zawarty w człowieku. W jaki sposób potencjał ten przejawi się i w jakich sferach życia będzie użyty, pokazują domy horoskopu. To właśnie one dają informacje o tym, jak, gdzie i w jakim stopniu przejawią się charakterystyczne cechy właściwości człowieka, ujawnią się jego możliwości i w jaki sposób odbije się to w życiu codziennym. Każdy dom to odmienna sfera ludzkiego życia, dlatego są one w stanie pokazać sposób realizacji jednostki w społeczeństwie, nabyte przyzwyczajenia, sposoby działania, a także cele, które stawia przed nią życie, oraz metody, przy pomocy których będzie ona je realizować.
Miejsce położenia wierzchołków domów zależy od miejsca i czasu urodzenia." - S.A.Wronski

"Odrębność indywidualna odnosi się do punktu wschodu w horoskopie urodzeniowym (Ascendent), punktu pojawiającego się światła, światło natomiast jest wyrazem związku z kosmosem, a zarazem elementem świadomości w jej aspekcie egzystencjalnym.
Związki z innymi odpowiadają zachodniemu punktowi na horyzoncie (Descendent), który symbolizuje tu łączenie się jednostek ludzkich w celu refleksji nad podobnymi doświadczeniami.
Siła w znaczeniu integracji osobowości przedstawiana jest w horoskopie jako nadir, do którego w nowoczesnych horoskopach zbliża się wierzchołek czwartego domu – Immum Coeli.
Władza w znaczeniu integracji społecznej przedstawiana jest jako zenit, do którego w astrologii współczesnej zbliża się punkt południa, czyli Medium Coeli.
Według Carla Junga, człowiekowi przypisane są cztery fundamentalne funkcje psychologiczne: intuicja, odczucia, percepcja i myślenie logiczne. Intuicja odpowiada w astrologii ascendentowi, symbolicznemu wschodowi Słońca, ponieważ oznacza ona świadomość własnego funkcjonowania. Po drugiej stronie znajdują się odczucia, które określają relację człowieka do innych osób w jego otoczeniu, dlatego też opisuje je descendent lub wierzchołek siódmego domu. Odczucia symbolizuje oczywiście nadir, ponieważ są one pierwszą manifestacją reakcji zintegrowanego organizmu na doświadczenie zmiany. Zmiana zaczyna się od odmiennego stanu biopsychicznego, po którym następują najróżniejsze postawy lub nastroje wywołane przez przeżycia zmieniające poczucie siebie, własnego bezpieczeństwa i siły. Myślenie z kolei jest procesem opartym na słowach i składni, które są symbolicznym odbiciem danej kultury i społecznej normy „bycia razem”. Reprezentuje je zenit, a w nowoczesnych horoskopach, Medium Coeli, ponieważ jest to punkt, w którym człowiek nabiera świadomości swojego środowiska społecznego.
" - Dane Rudhyar
__________________________________
 

TRZECIE CZĘŚCI DOMÓW.

Każdy dom horoskopu można podzielić na trzy równe części,
tak samo, jak każdy znak (30 stopni długości ekliptycznej)
dzielimy na trzy części = trzy dekanaty (po 10 stopni).

Generalnie:
pierwsza 1/3 danego domu związana jest z pierwszą częścią życia człowieka,
druga 1/3 danego domu związana jest z drugą, środkową częścią życia człowieka,
a trzecia 1/3 danego domu związana jest z trzecią, ostatnią częścią życia człowieka.

U każdego człowieka "jedna-trzecia" maj inny wymiar czasowy - wszystko zależy od długości życia danego człowieka, dlatego często dopiero po śmierci człowieka - analizując wstecz jego życie - widzimy jak ta reguła działa.
W czasach dawnych 40/50-latek był uważany za starca, bo faktycznie prymitywne warunki i nieomal zerowe możliwości medycyny (w stos. do obecnej sytuacji) nie dawały szans na dłuższe życie. Obecnie ludzie przeciętnie przeżywają 70-90 lat, a czasem więcej. Jednak NIGDY nie pytajcie się Państwo astrologa lub tarocisty/wróżbity o długość swego życia.

[Jak wynika z danych statystycznych z 2008 roku - patrz: grafika poniżej (mapa w większym rozmiarze - klik), największe szanse na długie życie mają osoby mieszkające przede wszystkim w nast. regionach i krajach:
- w Kanadzie,
- w Australii,
- w Nowej Zelandii,
- w Japonii,
- w niektórych ciepłych i bogatych krajach europejskich (Francja, Szwajcaria, Włochy),
- w Szwecji.]


Temat trójpodziału domów podjął także nieżyjący już astrolog A. Cedzyński, który na swej stronie https://astrogeneza.wordpress.com/ tak oto przedstawił tę kwestię.
"Astrologia klasyczna używa prostych kodów na oznaczenie poszczególnych domów, przypisując każdemu konkretne cechy czy plany działania. Każdy z domów ma trzy różne płaszczyzny działania. Podział jest prosty: dzielimy długość domu na trzy równe części."

1.) Dom 1 VITA
wyznacza ogólny kierunek życia w trzech fazach:
pierwsza 1/3 życia (dzieciństwo)
druga 1/3 życia (dojrzałość)
trzecia 1/3 życia (starość)

2.) Dom 2 LUCRUM
wyznacza ogólną sytuację materialną w trzech fazach życia:
pierwsza 1/3 życia (dzieciństwo)
druga 1/3 życia (dojrzałość)
trzecia 1/3 życia (starość)

3.) Dom 3 FRATRES
los rodzeństwa i bliskich znajomych, także stosunek do nich
los młodszego rodzeństwa (jw.)
bliskie podróże

4.) Dom 4 GENITOR
ojciec
majątek rodzinny
finis rerum (koniec rzeczy)

5.) Dom 5 NATI
dzieci
zainteresowania
rodzaj misji życiowej

6.) Dom 6 VALETUDO
choroby
usługi (także praca szeroko pojęta)
drobne zwierzęta domowe

7.) Dom 7 UXOR
małżonek
procesy
wrogowie

8.) Dom 8 MORS
warunki śmierci
tradycje, relikwie
spadki

9.) Dom 9 PIETAS
podróże
religie
sny

10.) Dom 10 REGNUM
zawód
zaszczyty
wpływ matki

11.) DOm 11 BENEFACTA
zaufanie
charakter pracy
rezultaty pracy

12.) Dom 12 CARCER
podstępy wrogów
męki, smutki
szkody (zwierząt)

Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce