ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

Żywioły w horoskopie.


Żywioły w astrologii - wstęp.

Żywioły w astrologii - a tym samym w horoskopie urodzeniowym - to szalenie ważny temat, którego waga - jak zauważyłam w ciągu ostatnich paru lat - jest bardzo mało doceniana przez osoby początkujące w astrologii.
Nie wystarczy ogólna wiedza o każdym z czterech żywiołów. Trzeba umieć ją zastosować w wielu kombinacjach, trzeba trenować na wielu horoskopach. Absolutne zrozumienie roli żywiołów - najpierw w naturze, w rozmaitych procesach, także w najbliższym otoczeniu, następnie w ludzkich zachowaniach, a potem w horoskopie - to BAZA, to PODSTAWA pracy astrologa. Znając ten temat na wylot, wskroś, wzdłuż i wszerz, oraz "na wyrywki", łatwo można potem zrozumieć inne elementy horoskopu.
Tymczasem młodzi adepci astrologii szybko zapędzają się do interpretacji aspektów pomiędzy planetami, analizy pomniejszych elementów horoskopu, tranzytów planet, do poznawania nowinek astrologicznych i rozmaitych technik, a bazę mają praktycznie kiepsko opanowaną.
Zrozumienie aspektów pomiędzy planetami położonymi w różnych znakach zodiaku, bardzo łatwo przyjdzie, gdy żywioły bedą zarówno w małym palcu naszej ręki, jak i w naszym sercu. Bezbłędnie rozpoznając, rozumiejąc, a nawet czując żywioły, będzie można m.in. sprawnie zinterpretować położenie wierzchołków domów (krawędzi domów) w poszczególnych znakach, a przede wszystkim można będzie rozpoznawać zasadnicze problemy ludzi, które nieraz latami ich dręczą. (Więcej o roli żywiołów w interpretacji horoskopu jest w rozdziale Żywioły w interpretacji - klik.).

Po rzetelnym opanowaniu żywiołów, równie dobrze trzeba opanować jakości (krzyże) i polaryzacje (biegunowości), a następnie należy połączyć ze sobą wszystkie informacje, by w efekcie w pełni zrozumieć - a nawet wręcz poczuć - znaczenie zarówno jakiejś planety, jak i wierzchołka domu w konkretnym znaku zodiaku należącym do danego żywiołu, jakości i polaryzacji.
_________________________________________
 
Czym są żywioły?
Są to elementarne składniki, z których został stworzony świat. Z pewnością je znacie. Są to: ogień, ziemia, powietrze, woda. Te elementarne składniki w dawnych czasach na co dzień wykorzystywali lekarze, zielarze i filozofowie w celu rozróżniania naturalnych zjawisk i procesów. Spotykamy się z nimi w starych wschodnich i zachodnich kulturach, w antycznej Grecji i w średniowieczu. Jeszcze przed stu laty za ich pomocą określano cechy charakteru, typ choroby, według nich selekcjonowano lecznicze rośliny. Do dzisiaj jest wykorzystywana typologia żywiołów, np. w typach temperamentu (cholerycy, sangwinicy, melancholicy czy flegmatycy) czy w fizyce, która rozróżnia stany skupienia: stały - ziemia, ciekły - woda, gazowy - powietrze. Z symboli tych korzysta również akupunktura i joga.
Astrologia jako wiedza przyrodnicza również korzysta z tych podstawowych zasad naturalnej filozofii i zgodnie z nimi dzieli znaki Zodiaku na znako ogniste, ziemskie, powietrzne i wodne
." - M.Svobodova
 

OGIEŃ: BARAN, LEW I STRZELEC
ZIEMIA: BYK, PANNA KOZIOROŻEC
POWIETRZE: BLIŹNIĘTA, WAGA, WODNIK
WODA: RAK. SKORPION, RYBY


UWAGA! Zamiast określenia "żywioły", używa się czasem słowa "elementy", albo "pierwiastki".
 
Każdy z 12 znaków zodiaku znajduje się  pod wpływem jednego z żywiołów:
ognia, ziemi, powietrza lub wody.
(Kolory zastosowane do oznaczania żywiołów mogą być inne.)
 
Podczas interpretacji horoskopu urodzeniowego astrolog analizuje żywioły w horoskopie;
to jeden z pierwszych kroków interpretacyjnych, a często nawet pierwszy.
 
Żywioły w horoskopie indywidualnym.
 
Układ żywiołów w horoskopie urodzeniowym wskazuje na trwałe cechy charakteru, odzwierciedla temperament - to podstawowy wzorzec energetyczny osoby. Mówi w jakim żywiole najlepiej i najswobodniej czuje się dana osoba, czyli jaki jest dominujący żywioł w jej urodzeniowym horoskopie, oraz którego żywiołu jest najmniej.
Analizując horoskop urodzeniowy, astrologowie sprawdzają czy w horoskopie jest nadmiar, czy niedobór jakiegoś żywiołu, co oznaczałoby nadmiar lub niedobór konkretnych cech związanych z danym żywiołem.
 
W idealnym przypadku, w zrównoważonym horoskopie urodzeniowym zaakcentowane są wszystkie żywioły. Nieobecny lub minimalnie reprezentowany żywioł w horoskopie sygnalizuje bark harmonii, brak wyważenia osobowości - co samo w sobie nie musi być ani dobre, ani złe! (sytuacja taka może dotyczyć wielkiego indywidualisty czy ekscentryka). Jednak niedobór cech i właściwości związanych z niedoborem danego żywiołu powoduje pewne trudności w życiu człowieka - patrz: rozdział p.t. "Integracja z żywiołami".
 
Żywioły w astrologii partnerskiej, porównawczej.
 
W astrologii porównawczej - jeśli większość planet z horoskopu jednej osoby jest położona w niekompatybilnych, kiepsko harmonizujących ze sobą żywiołach wobec planet (i osi) z horoskopu drugiej osoby, to pomiędzy tymi osobami nie ma dobrego zrozumienia, osoby nie lubią się, występują między nimi konflikty lub blokady.

Przypominam:

Znakami żywiołu ognia są: Baran, Lew i Strzelec.
Znakami żywiołu ziemi są: Byk, Panna i Koziorożec.
Znakami żywiołu powietrza są: 
Bliźnięta, Waga i Wodnik.
Znakami żywiołu wody są: Rak, Skorpion i Ryby.
 
(Przypominam też, iż zastosowane wyżej kolory nie są jedynymi właściwymi kolorami dla poszczególnych żywiołów. Do każdego żywiołu pasuje kilka barw.)

Tak oto wygląda rozmieszczenie planet w żywiołach w urodzeniowym horoskopie Roberta Kubicy (ur. w Krakowie, 7.XII.1984, godz. 14:35). Jak widać dominującym żywiołem jest w jego przypadku ziemia.

 

Poniżej garść słów-kluczy dla poszczególnych żywiołów.
 
Znaki ognia - ruch, działanie.
Znaki ziemi - konkretna forma i treść.
Znaki powietrza - intelekt i relacje.
Znaki wody - wszelkie odcienie emocji.
 
Żywioł ognia - tożsamość i samoświadomość. Wola i ego.
Żywioł ziemi - cielesność i materializm. Krystalizacja i struktura.
Żywioł powietrza - socjalne relacje i intelektualizm. Ciekawość i komunikacja.
Żywioł wody - duchowość i emocje. Erotyka. Intuicyjne poznanie. Transcendencja i nirwana.
 
ŻYWIOŁ------WILGOTNOŚĆ---TEMPERATURA------CZĘŚĆ ROŚLINY----PLANETY
ogień----------sucho-------------ciepło, gorąco-------nasiona, owoce--------Słońce, Mars
ziemia---------wilgotno----------zimno----------------korzenie-----------------Ziemia, Wenus, Saturn
powietrze-----sucho-------------ciepło-----------------kwiaty-------------------Merkury, Jowisz, Uran
woda-----------mokro-------------zimno----------------liście---------------------Księżyc, Neptun

[Uwaga! Można spotkać także inne przyporządkowania, zarówno planet do żywiołów, jak i temperatury czy wilgotności do żywiołów. Proszę więc nie dziwić się, gdy w innych źródłach ziemia będzie sucha i zimna, powietrze wilgotne i ciepłe/gorące, Wenus będzie planetą powiązaną z żywiołem powietrza (ponieważ jest ona także władczynią powietrznego znaku Wagi), a Merkury z żywiołem Ziemi (ponieważ jest on również władcą ziemskiego znaku Panny)! Dla podstawowej interpretacji horoskopu tego typu zestawienia nie są najważniejsze, proszę traktować je jako uzupełniający dodatek.
Inaczej będzie wówczas, gdy postanowicie Państwo studiować tradycyjną astrologię klasyczną, szczególnie zorientowaną na praktykowanie astrologii horarnej. W takim przypadku pojęcia prajakości (gorąco, sucho, zimno, wilogtno) związane z określeniem temperamentu są szalenie istotne oraz ściśle/sztywno określone (patrz: Erik van Slooten "Klasyczna interpretacja horoskopu", John Frawley "Rzeczywista astrologia", jak też William Lilly "Astrologia chrześcijańska", ew. S. A. Wronski "Astrologia klasyczna").]

Warto zapamiętać jak wygladają symbole żywiołów (trójkąty poniżej).
 

 
Jak znaki poszczególnych żywiołów zachowują się w obliczu konfliktów i trudności?
Chodzi o archetypowy rodzaj reakcji, a więc szczególnie widoczny u osób, u których dany żywioł bardzo wyraźnie dominuje nad innymi.
 
Znaki ogniste w obliczu konfliktów mają zwyczaj obezwładniać wrogów, spalać ich lub odstraszać pokazem siły. - Ralph Metzner
Znaki ogniste reagują na trudne sytuacje z wielką intensywnością, pragnąc rozwiązywać problemy poprzez bezpośrednie działanie, przedkładając impuls nad kalkulację. - Lois H. Sargent
 
Znaki ziemskie z reguły potępiają otwarte konflikty. Mogą stopniowo przyjmować na siebie presję problemów, co nie znaczy, iż przyparte do muru nie będą w stanie wymierzyć ciosu z całej siły.- Ralph Metzner
Znaki ziemskie motywuje pragnienie osiągnięcia praktycznych i użytecznych wyników. W czasie konfliktów potrafią wykazywać dużo zdrowego rozsądku.  - Lois H. Sargent
 
Znaki powietrzne mają skłonność do wznoszenia się ponad konflikt i omijania go. W trudnych sytuacjach starają się postępować raczej dyplomatycznie. - Ralph Metzner
Znaki powietrzne lubią wyjaśniać sprawy i generalnie nie podejmują działania bez uprzedniego zastanowienia. - Lois H. Sargent
 
Znaki wodne (z wyj. niektórych Skorpionów) nie znoszą konfliktów. Mają skłonności do przepływania wokół nich (nad/pond nimi). Ewentualnie stopniowo, kropla po kropli mogą zmiękczać/skruszać osobę lub sytuację stojącą na drodze. - Ralph Metzner
Znaki wodne są skłonne czekać, aż rozwiązanie zasugerują im okoliczności. - Lois H. Sargent
 
Żywioły porównać można do czterech odrębnych podstawowych funkcji psychicznych,
wyróżnianych przez szwajcarskiego psychologa i psychiatrę Carla Junga, a mianowicie;

 
OGIEŃ - analogia: INTUICJA
Nagłe i nie wyrozumowane olśnienie, uświadomienie sobie pochodzenia rzeczy czy zjawiska i zdawanie sobie sprawy z przewidywanego dalszego biegu przypadków, np. nagłe znalezienie poszukiwanego rozwiązania lub właściwego sposobu podejścia do spraw.
 
ZIEMIA - analogia: POSTRZEGANIE/POZNANIE
Określenie istoty przedmiotów przy pomocy zmysłów, poznanie zmysłami tego, czy są one twarde, ciepłe, ostre, suche czy wilgotne.
 
POWIETRZE - analogia: MYŚLENIE
Poprzez rozsądek dochodzenie do wzajemnych relacji faktów lub przedmiotów. Formułowanie teorii w drodze rozumowania i uogólniania, np. zastanawianie się nad czymś lub staranne dopasowanie faktu do posiadanego systemu rozeznania.
 
WODA - analogia: ODCZUWANIE
Uświadamianie sobie wpływu rzeczy czy zdarzeń na nasze odczucia; coś budzi przyjemne lub nieprzyjemne doznania, rozróżnianie tego, czy bodziec jest miły czy przykry.
 
Archetypy Junga w astrologii – fragment dotyczący żywiołów.

„Według teorii jungowskiej, podstawowymi wymiarami postrzegania, kierującymi jednostką są cztery funkcje psychiczne: myślenie, uczucie, percepcja i intuicja. W astrologii podobną funkcje pełnią żywioły. Proporcja występowania elementów horoskopu w żywiołach determinuje osobowość w sposób najbardziej widoczny na zewnątrz. Szczególnie w przypadkach kiedy ma miejsce przewaga lub brak jakiegoś żywiołu.

Funkcje irracjonalne.

Intuicja – jako inspiracja najbliższa żywiołowi ognia - rodzaj postrzegania przez nieświadomość (natchnienie). Typ intuicyjny kieruje się informacją symboliczną – udziela swoistej odpowiedzi na pytanie: skąd lub dokąd prowadzi ta sytuacja? Intuicja tworzy w świadomości sugestywne wieloznaczne obrazy. Żywioł ognia w mitologii był poczytywany jako symbol duchowego oświecenia. Osoby charakteryzowane przez żywioł ognia wyrażają entuzjazm, ekspansywność – otwarcie na nowe doświadczenia. Jeśli jednak przewaga ognia wyrazi się negatywnie, tworzy osobowość ekscentryczną i nadaktywna, skłonna do zachowań agresywnych.
Elementy horoskopu podkreślające funkcje intuicyjną:
Baran, Lew, Strzelec, I, V, IX dom; Mars, Słońce, Jowisz.

Percepcja (żywioł ziemi) - funkcja sensoryczna, suma postrzeżonych poprzez zmysły faktów zewnętrznych. Doznanie mówi, że coś jest. Percepcja pozwala rejestrować wyłącznie to, co dzieje się „tu i teraz”. Przy przewadze żywiołu ziemi w pozytywnym aspekcie mamy do czynienia z osobowością stabilną, metodyczną, godna zaufania i mająca duże poczucie realności.
Elementy horoskopu podkreślające funkcje percepcyjną :
Byk, Panna, Koziorożec, II, VI, X dom; Wenus, Merkury, Saturn.

Funkcje racjonalne

Myślenie (żywioł powietrza) - nadaje nazwę rzeczy: postrzeganie plus osąd. (czym to jest). Pozwala zdefiniować obiektywny - przedmiotowy sens zjawiska, przedmiotu, osoby. Typ i intelektualny poszukuje zrozumienia, wiedzy, wyjaśnienia reguł i zasad – żyje w świecie pojęć abstrakcyjnych. Ilościowa lub jakościowa przewaga żywiołu powietrza w radixie określa człowieka komunikatywnego, obiektywnego, posiadającego naturalna zdolność dostrzegania innych punktów widzenia, ale również powierzchownego.
Typowym mechanizmem obronnym osób należących do typu intelektualnego to racjonalizacja.
Elementy horoskopu podkreślające funkcję myślenia :
Bliźnięta, Waga, Wodnik; III, VII, XI dom; Merkury, Wenus, Uran.

Uczucie (woda) - wartościowanie, podobnie jak myślenie jest funkcją racjonalną. Wyobrażenia wartościujące nie są kryterium dla intelektu, niemniej istnieją, stanowią o tym co jest ważne. Ta funkcja odpowiada na pytanie: czym to jest dla mnie? Jakie to jest dla mnie? Funkcja uczuciowa orientuje się w rzeczywistości z perspektywy emocjonalno - subiektywnej i pozwala uporządkować świat według uczuciowego znaczenia zjawisk i osób dla podmiotu. Dominacja żywiołu wody w radixie jest charakterystyczna dla osób empatycznych o dużej łatwości wchodzenia w relacje, nastroje, fascynacje.
Mechanizmami obronnymi u typu uczuciowego jest: tłumienie, uzależnienia psychiczne.
Elementy horoskopu podkreślające funkcję uczuciową :
Rak, Skorpion Ryby; IV, VII, XII dom; Księżyc, Pluton, Neptun."


   
Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce