ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

Almuten figuris -
osobisty daimon.


ALMUTEN FIGURIS
 
Almuten znaczy "zwycięski", "u władzy" i pochodzi od arabskiego słowa Al-Mateen/a-matin, co oznacza "zdecydowane jeden", "silnej władzy", "silny z natury". "mocny". Chodzi tu o planetę, która jest zwycięska w walce z innymi planetami o władzę w horoskopie. Dawniej/wcześniej w arabskiej astrologii stosowano nazwę almutem, natomiast niemiecki mag, okultysta, astrolog, alchemik i filozof Henryk Korneliusz Agryppa (14.IX.1486-18.II.1535) używał określenia almutez. Ekspert od średniowiecznej astrologii, amerykański astrolog Robert Zoller (ur. 25.I.1947) mówi, że "Almutem Figuris jest tak potężny, jak wszystkie planety razem wzięte." 
 
Almuten to planeta o największych godnościach podstawowych, czyli wynikających z położenia w znaku czy też w stopniu danego znaku. Alemutenem może więc być planeta w swej godności - w domicylu, w wywyższeniu, w znaku swej troistości, w swojej termie lub facji/obliczu/dekanacie (należy sumować wszystkie godności, słabości nie bierze się pod uwagę, do obliczeń używa się tylko 7 antycznych/klasycznych planet: Saturn, Jowisz, Mars, Słońce, Wenus, Merkury i Księżyc).
 
Wielu astrologów twierdzi, że Almutenem może być również Władca Horoskopu/Władca Urodzenia - Lord of the Geniture (pojęcie znane z prac angielskiego astrologa Williama Lilly - 11.V.1602-9.VI.1681).

Natomiast astrowiki/de podaje, iż Almutenem jest planeta, która posiada zarówno najwięcej godności esencjalnych/esencjonalnych, jak i akcydentalnych (inaczej: podstawowych, jak i przygodnych).
 
Można określać Almuten dla całego horoskopu, albo dla poszczególnych jego domów (a więc dla konkretnego tematu/dziedziny) -  Almuten Domus (władca domu).
 
Istnieją różne metody określania Almutenu, niektóre są bardzo skomplikowane. Astrolog arabski Ibn Ezra (1089 - 1167) był pierwszym, który przedstawił jak obliczać Almuten. Obecnie można skorzystać z programów astrologicznych ZET i Morinus czy AstroFox (wydruk z tego programu jest na dole tego rozdziału), które podają jaka planeta jest Almuten Figuris.

 
ROLA ALMUTENU JAKO DAIMONA
 
Almuten może pełnić ważną rolę na ścieżce duchowej danego człowieka i dla magicznych działań. Planeta bedąca Almuten Figuris może być osobistym daimonem - osobistym geniuszem człowieka, a więc rodzajem strażnika/prywatnego ochroniarza, czy też Anioła Stróża - jeśli ktoś chce użyć chrześcijańskiego określenia; wszak starożytna koncepcja dobrych duchów - demonów przeszła do chrześcijaństwa pod postacią aniołów stróżów. Oczywiście przyjmowano/przyjmuje się istnienie także złych duchów, złych demonów. Demon, ang. Daemon jest łacińską wersją greckiego słowa daimon, natomiast w religii rzymskiej stosowano określenie geniusz (ang. the Genius, łac. genius, l.mn. genii). 
Daimon prowadzi człowieka przez całe życie, będąc osobistym opiekunem dla naszego ziemskiego, prywatnego życia i przewodnikiem naszej duszy. Syryjski neoplatoński filozof Iamblichus (Jamblich; 245 n.e.-325 n.e.) twierdzi, że daimon sam wybiera sobie duszę tuż przed inkarnacją, jednoczy się z ciałem człowieka przy narodzinach i pozostaje jego wiernym towarzyszem aż do śmierci, po czym odchodzi. Tak więc daimon jest podłączony do sieci naszej osobistej duszy, ale nie jest naszą duszą.
Są tacy, który twierdzą, iż czasem, gdy jesteśmy sami - w samotności, a przy tym w chwili egzaltacji czy też podczas świadomego snu, wówczas możemy usłyszeć głos naszego daimona - geniusza. Jest to tak, jak gdyby jakiś inteligentny byt kierował nas natchnionymi słowami, a czasem zsyłał wizje.
Słynny grecki filozof Sokrates (ok. 470 p.n.e.-399 p.n.e.) otwarcie mówił, iż posiada swojego daimona, który kontaktuje się z nim od dzieciństwa i czasem powstrzymuje go od czegoś/przed czymś, ale nigdy do niczego nie nakłania. Sokrates wierzył, że jego daimon był darem od bogów, które uczyniły go wyjątkowym.
[Więcej o Sokratesie i jego daimonie jest pod linkami:
Sokrates i Daimon - http://www.dajmony.info/strona/?page_id=7 KLIK,
Daimonion – boskie tknięcie - http://hektor.umcs.lublin.pl/~enkrateia/strony/czytelnia/dane/Daimonion.pdf KLIK.]
 
Pewną analogią do daimonów jest koncepcja Animusa/Animy w systemie psychologicznym szwajcarskiego psychiatra i psychologa Carla Gustawa Junga (26.VII.1875-6.VI.1961). 
"Jung uważał, że poznanie swojego animusa lub animy jest pierwszym krokiem na drodze do poznania swojego podświadomego Ja. Nazywał animusa/anime „Obrazem Duszy” danej osoby. Mężczyźni posiadali żeńską animę, a kobiety męskiego animusa. To jest element, który najlepiej odpowiada koncepcji dajmonów. Jest to twoje wewnętrzne, podświadome Ja. Poznając swojego animusa lub animę osiągasz pełnię siebie.
Nie zawsze to, co mówi ci twój animus lub anima musi ci się podobać. Anima Junga powiedziała mu kiedyś, że jego praca będzie uważana raczej za sztukę, niż za przedmiot ścisły. Zignorował ją. Jednak, jak się później okazało, miała ona dużo racji. Dzisiejsza psychologia koncentruje się głównie na wymiernych aspektach mózgu i zachowań, gdyż nie można udowodnić niczego o podświadomości danej osoby. Jest ona jedyną rzeczą, która pozostaje całkowicie prywatna. Z powodu tego, że w przypadku umysłu wszystko pozostaje niewymierne, zagłębianie się w czyjąś psychikę jest bardziej sztuką niż nauką. Oczywiście, dziedzina ta nie staje się przez to mniej wartościowa. Jednak, jak się okazuje, dzieła sztuki i literatury mogą ujawnić równie wiele informacji o człowieku, który je stworzył, jak eksperyment psychologiczny. Gdy Jung wciąż jest respektowany przez dzisiejszych psychologów, jego prace, oprócz w psychologii, znajdują zastosowanie także w analizach literatury. Jego anima miała więc rację." [Więcej pod linkiem http://www.dajmony.info/strona/?page_id=11 KLIK.]
 
Myślę, iż każdy może uwierzyć w istnienie swojego opiekuńczego daimona, którego można uważać choćby za nasz głos sumienia i rozsądku. Jeśli potrafimy pracować z wyobraźnią, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, by w myślach nadać mu konkretną formę, a więc - dla ułatwienia kontaktu z naszym osobistym daimonem - stworzyć myślokształt. Pomocna tu będzie informacja o tym, czy Almuten Figuris - reprezentujący w horoskopie urodzeniowym naszego daimona - jest planetą męską czy żeńską, a więc będziemy wiedzieć jakiej płci jest nasz daimon; często jest on płci przeciwnej. Mars i Słońce, jak też Saturn i Jowisz są planetami męskimi. Wenus i Księżyc to planety żeńskie. Merkury bywa obupłciowy czy też raczej dwoisty; jest męski, o ile w ur. horoskopie tworzy aspekt z planetą męską lub jest w znaku męskim, natomiast ukazuje cechy żeńskie o ile tworzy aspekt z planetą żeńską lub jest w znaku żeńskim.

 
KRÓTKI OPIS ZNACZENIA PLANET
BĘDĄCYCH ALMUTEN FIGURIS.
 
Robert Zoller powołując się na starożytne arabskie teksty Picatrix (dotyczące m.in. astrologicznej magii), tak oto opisuje poszczególne planety pełniące rolę Almuten Figuris;
- Jeśli Almuten Figuris jest Słońce, wówczas człowiek będzie dążył w swym życiu do bycia rozpoznawalanym, będzie chciał zyskać uznanie, a dusza tego człowieka znajdzie spełnienie dzięki twórczym działaniom i poprzez kierowanie/dowodzenie innymi, jak też bycie autorytetem.
- Jeśli Księżyc jest Almutenem, wtedy człowiek będzie chciał się opiekować innymi, albo będzie chciał być pod czyjąś opieką, zależało mu będzie, aby dobrze zjeść, wyspać się i kochać, a dusza tego człowieka znajdzie spełnienie poprzez doznawanie komfortu, troskę o innych i pielęgnowanie dobrych relacji z innymi.
- Jeśli Almuten Figurs jest Merkury, wówczas człowiek będzie sumienny w nauce, sprawny w biznesie, a jego dusza znajdzie spełnienie dzięki wiedzy i poprzez komunikację z innymi.
- Dzięki Wenus jako Almuten Figuris, człowiek będzie miłośnikiem piękna, muzyki, mężczyzn i/lub kobiet, a dusza człowieka znajdzie spełnienie w związku i poprzez przyjemności, jak też twórczość artystyczną.
- Człowiek z Marsem jako Daimonem Almuten Figuris będzie chciał walczyć, aby zdobyć dominację, będzie szukał rywalizacji i konfrontacji, a jego dusza dozna spełnienia dzięki zwycięstwom. [Moim Almuten Figuris jest właśnie Mars.]
- Dzięki Jowiszowi jako Almuten Figuris, człowiek będzie filozofował i uczył się/studiował, a jego dusza znajdzie spełnienie dzięki wierze i poprzez nauczanie innych.
- Jeżeli Saturn jest Almutenem, to człowiek będzie cierpiał w związku z przeciwnościami, winien świadomie dźwigać jakieś brzemię, a dusza uzyska spełnienie wtedy, gdy człowiek ten wycofa się ze społeczeństwa i jako samotnik będzie badał rzeczy ukryte, albo poświęci się kontemplacji i badaniom z dziedzin okultystycznych.

 
IMIĘ OSOBISTEGO DAIMONA
 
Istnieją rytuały, które pozwalają na skontaktowanie się z osobistym Almutenem - własnym daimonem. Przedtem jednak warto poznać jego imię. Każdy człowiek ma unikalnego daimona o unikalnym imieniu, które jest związane z indywidualnym urodzeniowym horoskopem; o tym, że osobisty Daimon może być określony na postawie horoskopu urodzeniowego, pisze Iamblichus w swych pismach traktujących o Misteriach Egipskich, Chaldejskich i Asyryjskich. Temat daimonów, geniuszy poruszał w swych pracach także Henricus Cornelius Agrippa.
Aby znaleźć imię - będącego Aniołem Stróżem - osobistego daimona, trzeba znać stopnie znaków Zodiaku, w których położone są następujące elementy:
- Ascendent,
- Słońce,
- Księżyc
-  the Part of Fortune - Punkt Szczęścia
- oraz ostatnia syzygia [syzygy], czyli przedurodzeniowy Nów lub przedurodzeniowa Pełnia (zależy co było bliżej dnia narodzin, przed narodzinami).
Jest to pięć tak zwanych hylegialnych miejsc - 5 Hylegical Places, które są najwazniejsze podczas porodu/narodzin człowieka.
[Hyleg to siła witalna osoby (może ona nie być mocna!). Istnieje 5 możliwych "dawców życia": Ascendent, Słońce, Księżyc i Punkt Szczęścia oraz przedurodzeniowy nów lub pełnia.]
Każdemu z tych 5 hylegialnych miejsc/stopni w znaku Zodiaku odpowiada inny znak alfabetu hebrajskiego; Korneliusz Agryppa w swym dziele The Occult Philosophy - De occulta philosophia libri tres (O filozofii tajemnej trzy księgi), wyjaśnia różne metody przypisywania hebrajskich liter stopniom zodiaku. Bierzemy po dwie pierwsze literki każdego z odszukanych pięciu znaków hebrajskich, i na końcu dodajemy "el" lub"iah" (według Agryppy w ten sposób kończą się boskie imiona). Te 12 liter razem napisanych/wypowiedzianych stanowi 12-literowe imię indywidualnego Daimona.
 
Przykład dla horoskopu ur. króla Henryka VIII. 
Słońce - 14 stopień Raka, któremu przyporządkowany jest znak/litera Peh,
Księżyc - 11 stopień Barana, któremu przyporządkowany jest znak/litera Lamed,
Ascendent w 27 stopniu Panny: znak/litera Beit,
Punkt Fortuny jesy w 24 stopniu Bliźniąt: Qoph,
przedurodzeniowa Pelnia - 8 stopień Koziorożca: Samekh.
PeLaBeQaSiel - tak brzmi imię Anioła Stróża Henryka VIII.
 
[O wyznaczeniu imienia osobistego daimona - geniusza - anioła stróża na podstawie horoskopu, można przeczytać pod linkiem http://www.hermetyk.pl/content/wyznaczenie-imienia-osobistego-daimona-geniusza-anioła-stróża-na-podstawie-horoskopu KLIK]
Zapewne można też skorzystać z polskich nazw 72 geniuszy przedstawionych w książce Leona Zawadzkiego "Ariadna Misterium".]

 
DAIMONY WE FILMIE I W LITERATURZE
 
Zapewne pamiętacie Państwo film 2007 roku pt. "Złoty Kompas" - "The Golden Compass" (m.in. z Nicole Kidman). Film powstał na podstawie pierwszej części trylogii znanego brytyjskiego autora fantasy Philipa Pullmana (ur. 19.X.1946) "Mroczne materie" - "His Dark Materials". W magicznym świecie przedstawionym we filmie i w książce - w świecie równoległym do naszego, gdzie magia, nauka i teologia są ze sobą ściśle powiązane - każdy człowiek ma towarzysza życia połączonego z nim niewidzialną więzią, w postaci zwierzęcia o nazwie dajmon. Jest on swoistym skrzyżowaniem między duszą, a najlepszym przyjacielem.

 
Z Wikipedii:
"Definiującym aspektem opowieści jest koncepcja dajmonów (ang. damons). W kilku wymiarach przestrzeni, w których rozgrywa się akcja, włączając w to ten, w którym urodziła się główna bohaterka – Lyra Belacqua – manifestacją duszy, towarzyszącej każdemu człowiekowi przez całe jego życie jest dajmon. Posiada kształt zwierzęcia. Dajmony są powiązane z człowiekiem tak silnie, iż samo oddalenie człowieka i jego dajmona może doprowadzić do śmierci obojga. Dajmony zazwyczaj rozmawiają jedynie z ludźmi, których (jako dusze) są częścią. Nie sprawia im jednak trudności rozmowa z innymi dajmonami ani osobami.
W trakcie dzieciństwa, dajmony mogą zmieniać swoją postać, ukazując aktualny stan emocjonalny człowieka, lecz wraz z dorastaniem, ich postać stabilizuje się – przyjmują one jedną stałą formę, tym samym ujawniając prawdziwą naturę i osobowość swego właściciela. W trakcie akcji powieści dowiadujemy się, że możliwe jest oddzielenie człowieka od dajmona przy użyciu ostrza wykonanego z tytanu i magnezu. Gilotyna stworzona ze stopu tych metali używana była w Bolvangarze – ośrodku magistratury – w celach badawczych, lub też jako forma tortury wykorzystywana przez Skraelingów. Rozdzielenie ma duży współczynnik śmiertelności, jednakże, jeżeli się powiedzie, człowiek wraz ze swoim dajmonem stają się obojętnymi na świat, posłusznymi każdemu rozkazowi zombi. Samo odcinanie uwalnia ogromne ilości energii. W trakcie powieści wykorzystywana jest ona na przykład przez Lorda Asriela do otwarcia wielkich wrót do innego wymiaru."

 
Pozwolę sobie na umieszczenie tutaj kolejnego cytatu z Wikipedii:
Dajmony (Mroczne materie) w powieści  Philipa Pullmana.
(Przyznam iż, książki jeszcze nie czytałam, więc tymczasem sama skorzystam z poniższego tekstu :-D.)
 
"Dajmony (ang. Daemon) w powieści Philipa Pullmana zatytułowanej "Mroczne materie" są manifestacjami dusz świadomych istot. W światach, w których są one materialne, występują poza ciałami ludzi przybierając postaci zwierząt. Swym wyglądem reprezentują osobowość człowieka, którego są częścią. Dajmony, należące do dzieci, mogą zmieniać postać, ukazując w ten sposób zmienną naturę dziecięcych umysłów, jednak gdy ich podopieczni dojrzewają, dajmony przybierają jedną, ostateczną postać, w której pozostają do końca życia.
Więzi łączące ludzi z ich dajmonami są intymne, kontakty między ludźmi a dajmonami do nich nienależącymi, uznawane są za tabu, choć kontaktowanie się ze sobą samych dajmonów jest rzeczą naturalną. Wiele charakterystycznych cech dajmonów odpowiada koncepcjom psychologii i wierzeniom różnych kultur.
 
Postać dajmonów
W świecie Lyry, ludzkie dusze przyjmują postacie zwierząt zwanych dajmonami. Dajmony posiadają osobne tożsamości, mimo iż są nierozłącznymi częściami ludzi (tzn. są jedną istotą w dwóch ciałach).
Powieść sugeruje iż w naszym i w innych światach, dajmony są złączone ze swoimi ludźmi, nie posiadając przez to żadnej zewnętrznej formy. Jedynym uniwersum w którym są one materialne miał być świat Lyry. (W czasie przechodzenia ze świata w którym dajmony są, do świata w którym nie są materialne, zachowują one swoją materialną postać.)
Dajmony mogą swobodnie dotykać siebie nawzajem, jednak za "największe naruszenie etykiety" uznaje się sytuację gdy ktoś dotyka dajmona innej osoby (nawet w walce większość żołnierzy nie odważyła by się dotknąć dajmona swego przeciwnika), choć istnieją wyjątki (np. między kochankami). Dotknięcie czyjegoś dajmona wywołuje utratę sił u osoby której dajmona dotknięto.
Dajmony dzieci nie mają stałej postaci i mogą zmieniać się zważywszy na okoliczności i zachcianki. Gdy dzieci stabilizują się w jednej osobowości (około wieku dojrzewania), ich dajmony "sytuują" się w jednej stałej formie, której celem jest ukazywanie charakterystycznych elementów osobowości danej osoby. Na przykład osoba z dajmonem psem zazwyczaj jest posłuszna autorytetom, a osoba z dajmonem kotem, wprost przeciwnie, może być bardzo niezależna. Możliwość nadzwyczajnej zmiany w osobowości (np. przez dramatyczne wydarzenie), a przez to zmiany postaci dajmona, nie została opisana w powieści. Na początku trylogii, Lord Asriel twierdzi, że gdy dajmon osoby się sytuuje, osoba ta jednocześnie zaczyna przyciągać do siebie Pył.
Dajmony są zazwyczaj przeciwnej płci niż ludzie, jednak w występują przypadki gdy są one tej samej płci. Philip Pullman przyznaje że przyczyna tego jest nieznana, nawet dla niego samego. Twierdzi także, że może to być oznaka homoseksualizmu danej osoby, lecz może równie dobrze być znakiem czegoś zupełnie innego np. zdolności widzenia przyszłości. Pojedyncza wzmianka o osobach z dajmonami tej samej płci występuje w Zorzy Północnej, gdzie opisane są one jako rzadkie i łagodne.
 
Życie dajmonów
Nie zostało opisane kiedy i jak dajmon zostaje "narodzony", czy też jaka jest ich pierwotna postać. Gdy człowiek umiera, jego dajmon rozpływa się jak "atomy dymu", podobnie, gdy ginie dajmon, umiera także i człowiek. Pochodzenie imion dajmonów nie zostało opisane w trylogii, jednak zapytany o to Pullman wyjaśnił, iż nadane one zostają przez dajmony rodziców dziecka. Jako iż Will Parry pochodził z naszego świata, jego dajmona nie miała imienia, została więc nazwana Kirjava (fińska nazwa znacząca "cętkowana" lub "wielokolorowa") przez Serafinę Pekkala. W Magicznym nożu, gdy Marisa Coulter próbowała zastraszyć Lorda Boreala, jej dajmon-małpa głaskał dajmonę-węża Lorda Boreala w niemalże romantyczny sposób.
 
Oddzielanie dajmona
Zazwyczaj osoba i jej dajmon muszą pozostawać blisko. Siłowe odciąganie osoby od jej dajmona powoduje niewyobrażalne cierpienie psychiczne i emocjonalne, często powodujące także śmierć. Jednak niektóre ludy znalazły sposoby na to by ich dajmony stały się odrobinę bardziej mobilne. Wiedźmy, jak i szamani, muszą podjąć wyczerpującą rytualistyczną przeprawę, w którą nie mogą zabrać ze sobą swoich dajmonów, dzięki czemu po powrocie uzyskują możliwość oddalania się od nich na znaczne odległości.
W powieści specjalna gilotyna używana jest przez Generalną Radę Oblacyjną w celu rozdzielania dajmonów od ludzi bez zabijania obojga (proces ten zwany jest "intercyzą"). Jednakże w przeciwieństwie do duchowej wędrówki podejmowanej przez wiedźmy i szamanów, przy wykorzystaniu tej metody człowiek traci na zawsze więź łączącą go ze swym dajmonem, traci duszę stając się zombi nie zdolnym do niezależnej myśli, nie posiadającym własnej osobowości. Generalna Rada Oblacyjna udoskonala ten proces, choć wciąż zdarzają się przypadki śmiertelne – Lyra w czasie swej wędrówki spotyka chłopca, który umarł nie mogąc znieść życia bez swojego dajmona. Proces rozdzielania wytwarza ogromne ilości energii, która została wykorzystana np. przez Lorda Asriela w celu stworzenia mostu łączącego wymiary.
W części historii zawartej w książce opisane jest jak Lyra i Will wkraczają do świata umarłych i zostają oddzieleni od swoich dajmonów. Oboje cierpią z tego powodu lecz pozostają żywi. Ostatecznie dzięki tej przygodzie Lyra, tak jak wiedźmy, otrzymuje możliwość oddalania się od swojego dajmona na duże odległości.
Cittagazze cieszy się złą sławą z powodu Spektr, duchopodobnych stworzeń które przyciągane są jedynie przez dorosłych. Gdy dorosły zostaje zaatakowany przez Spektra, jego dajmon znika, a sam człowiek całkowicie traci zainteresowanie otaczającym go światem.
 
Dajmony w naszym świecie
Koncepcje podobne do dajmonów znane są od tysięcy lat. Można je znaleźć w wyznaniach wielu kultur, przykładowo: Flygje z nordyckiej mitologii, Naguale i Tonale z mitologii azteckiej, aku-aku z Wysp Wielkanocnych, a także chanule z wierzeń Tzeltalów. 
W powieści Mary Malone przekonuje się o tym, że przy odpowiedniej wprawie, także i w naszym świecie możliwe jest ujrzenie dajmonów u ludzi, którzy nawet nie zdają sobie sprawy z ich istnienia. Z tego wynika, że każdy z nas ma dajmona, ale zazwyczaj nie potrafimy ich dostrzec ani z nimi rozmawiać."

 
Niewielki (ok. 54 cm x 39 cm) obraz Leonarda Da Vinci "Dama z łasiczką"
był m.in. inspiracją dla dajmonów Philipa Pullmana.
Obraz ten jest w Muzem Czartoryskich w Krakowie KLIK.

 
[Polecam tekst Katarzyny Kleczkowskiej: "Wewnętrzny głos czy zewnętrzna dusza? Antyczna koncepcja daimones a dajmony z Mrocznych Materii Philipa Pullmana, „Nowy Filomata” 2012, R. 16, nr 2, s. 203218" KLIK.]
 
Poniżej znajduje się obraz wydruku horoskopu Nicole Kidman,
na którym widać stosowne obliczenia, w tym Almutenu figuris.
[program AstroFox 0,8]

 

 
Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce