ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

AforyzmyPtolemeusza


100 AFORYZMÓW PTOLEMEUSZA
 
Poniżej zamieszczam tekst z przewodnika astrologicznego „AstroCalendarium 2000”
Pani Krystyny Konaszewskiej-Rymarkiewicz,
a dotyczący starodawnych zasad stosowanych w astrologii.
(Spora część z nich jest dość trudna do zrozumienia dla początkującyh w astrologii.)

 
"CENTILOQUIUM" KLAUDIUSZA PTOLEMEUSZA
 
PTOLEMAEUS CLAUDIUS - urodzony w Pelusium w Egipcie żył i działał w Aleksandrii w połowie II wieku n.e. Był matematykiem, filozofem, astronomem i astrologiem. Zasłynął jako autor podstawowego dzieła geograficznego pt. "Geografike Hyphegesis" w VIII tomach, które stało się podstawą późniejszej geograficznej i kartograficznej wiedzy. Napisał pierwsze dzieło astronomiczne pt. "Almagest", które zawiera m.in. katalog 1028 gwiazd zaobserwowanych głównie przez Hipparcha.
 
Natomiast arkana astrologii zawarł w słynnym "Czteroksięgu" - "TETRABIBLOS", który został wydany wraz z tekstem greckim i przekładem łacińskim pt. "Opus quadripartitum seu de apotelesmatibus et judiciis astrorum libri quatuor" w Lugdunie w 1538 r. 
Do kolejnych wydań Tetrabiblos dołączano zazwyczaj "Centiloquium", czyli ,,100 aforyzmów Klaudiusza Ptolemeusza" zwanych też "Owoc Tetrabiblos". Autentyczność aforyzmów jest przez niektórych badaczy kwestionowana. Sugeruje się, że powstały później i nie są napisane przez Ptolemeusza. Niemniej warto się z nimi zapoznać.
 
I.  Każdy osąd powinien być oparty na doświadczeniu i wiedzy, zatem nie jest możliwe, aby jedna osoba uchwyciła wszystkie formy wydarzeń, ponieważ konstelacje odsłaniają zaledwie ideę przewodnią danego przypadku, ale nie precyzują. Dlatego każdy astrolog powinien przyswoić sobie zdolność wnioskowania. Tylko natchnieni przez Bóstwo potrafią przepowiadać szczegóły.
 
II. Gdy badacz zechce wglądnąć w istotę wydarzenia - nie znajdzie materialnej różnicy między samym wydarzeniem, a jego ideą.
 
III. Każde zdarzenie ma swoje odbicie w układzie planetarnym w horoskopie urodzeniowym. 
 
IV. Umysł biegły w wiedzy odkryje prawdę znacznie szybciej, aniżeli osoba wyszkolona nawet w najwyższych gałęziach nauki.
 
V. Człowiek znający naturę gwiazd zdolny jest odwrócić wiele z ich wpływów i przygotować się do tych, które ma przed sobą. 
 
VI. Wyboru dni i godzin dokonywać należy na podstawie pomyślnych dat dla urodzonego. Gdy czas nie sprzyja, wybór nie będzie korzystny, bez względu na charakter wydarzenia, którego dotyczy. 
(Niektórzy astrolodzy uważają, że chodzi o wybór czasu poprzez stosowanie astrologii horarnej. Autorka uważa, że ma tu zastosowanie astrologia elekcyjna.) 
 
VII. Zmiennego wpływu gwiazd nikt nie zrozumie, kto wpierw nie przyswoił sobie wiedzy o kombinacjach i odmianach istniejących w naturze.
 
VIII. Mądry umysł udoskonala oddziaływanie nieba, podobnie jak rolnik przez uprawę udoskonala przyrodę.
 
IX. Powstawanie i rozkład wszelkich form podlega wpływom ciał niebieskich, podobnie sugeruje się nimi przy wyrobie talizmanów i amuletów.
 
X. Przy wyborze dni i godzin rób użytek ze złych planet w takim samym umiarkowanym zakresie, w jakim doświadczony lekarz stosuje trucizny dla przeprowadzenia kuracji.
 
XI. Nie należy przystępować do wyboru dnia ni godziny, zanim nie zostanie ściśle określony rodzaj zamierzonego działania.
 
XII. Miłość i nienawiść wstrzymują w wydaniu bezstronnego osądu, bowiem pomniejszają rzeczy ważne, a eksponują drobiazgi.
 
XIII. W każdym wskazaniu układu niebieskiego należy uwzględniać gwiazdy (mowa o planetach) o drugorzędnym znaczeniu bez względu na ich szkodliwość czy dobre działanie. 
 
XIV. Astrolog zostanie wplątany w labirynt pomyłek, kiedy 7 dom i jego władca będą "uszkodzone". 
(Jest tu mowa oczywiście o horoskopie natalnym samego astrologa.) 
 
XV. Znaki (prawdopodobnie tu w znaczeniu domów) liczone od ascendentu jakiegokolwiek królestwa (= państwa) są ascendentami wrogów tego królestwa. Lecz domy kątowe i następujące są ascendentami jego przyjaciół. Dotyczy to również wszelkich doktryn i instytucji. 
(Domy narożne to: 1, 4, 7 i 10, następujące to: 2, 5, 8, 11, upadające to: 3, 6, 9, 12.) 
 
XVI. Kiedy benefiki (= dobre planety) sprawują kontrolę w 8. domu (= są władcami), one przynoszą nieszczęście za pośrednictwem dobrych ludzi, jeżeli z drugiej strony są dobrze aspektowane będą wstrzymywać nieszczęście. 
 
XVII. Nie wypowiadaj prognozy starszej osobie, zanim nie obliczysz, ile ma lat jeszcze przed sobą. 
 
XVIII. Jeżeli w czasie, gdy wschodzi benefik, oba światła (Słońce i Księżyc) znajdują się w tej samej - co do minuty - pozycji, urodzony będzie miał we wszystkim powodzenie. Podobnie jest, gdy światła są we wzajemnej opozycji na wschodzie i zachodzie. Odwrotny efekt będzie, gdy na ascendencie znajdzie się malefik (= złoczynna planeta, za którą uważany był Mars i Saturn).
 
XIX. Skuteczności przeczyszczenia przeszkadza koniunkcja Księżyca z Jowiszem.
 
XX. Nie przebijaj żelazem tej części ciała, która wskazana jest przez znak aktualnie zajęty przez Księżyc. 
(Prawdopodobnie jest to wskazówka dla ówczesnych chirurgów.) 
 
XXI. Jeżeli Księżyc znajduje się w Skorpionie lub Rybach, środki przeczyszczające mogą być z korzyścią stosowane pod warunkiem, że władca ascendentu tworzy aspekt z jakąś gwiazdą położoną pod ziemią (= w dolnej hemisferze). Jeżeli tworzy aspekt z planetą położoną nad ziemią, lekarstwo będzie zwrócone.
 
XXII. Nigdy nie wkładaj na siebie, ani nie odkładaj po raz pierwszy szat, gdy Księżyc jest w Lwie. Również wtedy, gdy jest źle aspektowany.
 
XXIII. Aspekty pomiędzy Księżycem, a gwiazdami (= planetami) dają urodzonemu wielką aktywność i jeżeli gwiazdy są silne, wzbudzają chęć do działania, lecz jeżeli są słabe, niosą inercję.
 
XXIV. Jeżeli zaćmienie świateł (Słońca i Księżyca) wypada w kątach natywnika (= w domach kątowych horoskopu natalnego) lub w horoskopie rocznym (= prawdopodobnie w solariuszu) - jest zgubne i efekty mają miejsce na przestrzeni pomiędzy ascendentem, a punktem zaćmienia. Przy zaćmieniu słonecznym rok liczony jest za godzinę, zaś przy zaćmieniu Księżyca miesiąc liczony jest za godzinę.
 
XXV. Progresji sygnifikatora umieszczonego w MC dokonuje się przez proste wzniesienie; zaś innego umiejscowionego na ascendencie przez skośne wzniesienie dokładnej szerokości.
 
XXVI. Istnieje trudność w przypadku, gdy gwiezdny sygnifikator jakiejś sprawy jest w koniunkcji ze Słońcem albo jest pod ziemią (= pod horyzontem, czyli pod osią ascendent - descendent) lub w miejscu obcym jego naturze. Z drugiej strony silnie się manifestuje, jeżeli gwiazda jest wyniesiona ze swej depresji i ulokowana w jej własnym miejscu (= we własnym znaku lub domu). 
 
XXVII. Wenus czyni przyjemnymi dla oka te części ciała urodzonego, które są rządzone przez znak, który zajmuje. To samo jest z innymi gwiazdami (czyli planetami).
 
XXVIII. Jeżeli Księżyc nie jest powiązany dobrze z dwoma planetami, co jest pożądane, trzeba powiązać go, jeżeli jest możliwe, z jakąś gwiazdą stałą, kombinując ich właściwości. 
 
XXIX. Gwiazdy stałe niekiedy mają wspaniały wpływ na dobry los; zazwyczaj jednak wskazują na nieszczęścia, chyba że planety również zapowiadają szczęście. 
 
XXX. Zaobserwuj horoskop natalny pierwszego króla (= założyciela dynastii); jeżeli jego ascendent zgadza się z ascendentem królewskiego syna, wówczas wstąpi on na tron po swoim ojcu.
 
XXXI. Jeżeli gwiazda władająca danym królestwem wejdzie w klimakteryczne miejsce (= w astrologii jest to miejsce krytyczne w horoskopie), to albo król, albo inna ważna osoba w królestwie umrze. 
 
XXXII. Zgoda pomiędzy dwoma osobami jest zbudowana dzięki harmonijnym konfiguracjom gwiazd obu horoskopów natalnych. 
 
XXXIlI. Miłość oraz nienawiść ujawniają się przez harmonijne lub nie - aspekty pomiędzy światłami i ascendentami obu horoskopów natalnych; rządzące znaki zwiększają dobro. 
 
XXXIV. Jeżeli władca miejsca położenia NOWIU Księżyca jest w domu kątowym, wskazuje na zdarzenia, które mogą w tym miesiącu zaistnieć.
(Ma znaczenie przede wszystkim przy lunariuszach lub horoskopach nowiu.) 
 
XXXV. Jeżeli Słońce osiąga miejsce jakiejś planety, wzmacnia jej wpływ w atmosferze. (Prawdopodobnie chodzi o astrometeorologię.) 
 
XXXVI. Przy zakładaniu miast należy rozpatrzyć gwiazdy stałe, które mogą tu przynależeć, lecz przy budowie domów obserwuj planety. Władcy miasta, w którego horoskopie Mars osiąga kulminację (a może: jest w wywyższeniu?), giną zazwyczaj od miecza.
 
XXXVII. Jeżeli na ascendencie znajdują się Panna lub Ryby, urodzony będzie sam kreował swoją wielkość (sam przyczyni się do swego wywyższenia); lecz jeżeli na ascendencie jest Baran lub Waga - osoba zgotuje swą własną śmierć. (Prawdopodobnie przez sposób życia.) Inne znaki powinny być rozpatrywane w ten sam sposób.
 
XXXVIII. Merkury znajdujący się w jednym z domów Saturna (w Koziorożcu lub Wodniku) i ma silne położenie, niesie urodzonemu badawczy, dociekliwy i bystry umysł; jeżeli leży w domu Marsa (w Baranie i Skorpionie), niesie elokwencję.
 
XXXIX. Uszkodzenie 11. domu w horoskopie natalnym króla (władcy) oznacza straty na dworze lub w skarbcu; uszkodzenie 2. domu oznacza upadek majątku jego poddanych, albo ograniczenie (poprzez zbytnie obciążenie ich czynszami i podatkami). 
 
XL. Jeżeli ascendent jest zagrożony przez malefiki, urodzony będzie gustował w czynach i rzeczach nikczemnych, jak i niemiłych woniach. 
 
XLI. Zwróć uwagę na skaleczenie 8. domu i jego władcy w czasie rozstania oraz na 2. dom i jego władcę w czasie powrotu. 
 
XLII. Jeżeli choroba zaczyna się podczas pobytu Księżyca w znaku zajmowanym w horoskopie natalnym przez maleficzną planetę lub jest w kwadraturze czy opozycji do takiego znaku, wówczas choroba jest poważniejsza, gdy do tego malefik tworzy aspekt do takiego znaku - nawet niebezpieczna i groźna. Z drugiej strony może być niegroźna, jeżeli Księżyc znajdzie się w miejscu zajmowanym w momencie urodzenia przez benefik. 
 
XLIII. Maleficzne konstelacje narodu są wzmocnione przez złe układy bieżącego czasu (bieżącej chwili).
 
XLIV. Jest to zły znak, jeżeli ascendent chorej osoby sprzeciwia się konfiguracjom jej horoskopu natalnego i jeżeli w tym czasie nie działa żaden benefik. 
 
XLV. Jeżeli ascendent lub główne sygnifikatory nie znajdują się w znakach ludzkich, urodzony będzie sam odsuwać się od ludzkich odruchów.
 
XLVI. W horoskopach natalnych dużo szczęścia zapowiadają gwiazdy stale; także przez położenie w domach kątowych nowiu, jak i Punktu Szczęścia, o ile ascendent pada na jedno z nich.
 
XLVII. Jeżeli malefiki jednego horoskopu natalnego pada na miejsce benefika w drugim horoskopie, to właściciel benefika będzie cierpieć przez właściciela malefika. 
 
XLVIII. Jeżeli MC księcia (panującego) pada na ascendent poddanego lub ich odnośne sygniflkatory tworzą między sobą pomyślne aspekty, oni długo będą współdziałać. Tak samo będzie, gdy 6. dom - służącego lub podwładnego pada na ascendent ich księcia lub pana.
 
XLIX. Jeżeli ascendent służącego pada na MC pana, pan będzie mu bezwzględnie ufał i polegał na nim we wszystkim.
 
L. Nie przeocz żadnej ze 119 koniunkcji, ponieważ na nich opiera się wiedza światowych posunięć, zarówno w kierunku tworzenia, jak i niszczenia. 
 
LI. Znak, w którym znajduje się Księżyc w chwili urodzenia - wschodzi (jest ascendentem) w horoskopie poczęcia, zaś znak, w którym Księżyc mógł znajdować się w chwili poczęcia lub przeciwległy doń, przyjmij za znak wschodzący w horoskopie natalnym. 
 
LII. Ludzie wysokiego wzrostu mają władcę swego horoskopu natalnego w wywyższeniu i ich ascendenty w początkowych stopniach znaków, lecz władcy horoskopów natalnych ludzi niskich są w "poniżeniu" lub niejasnej sytuacji (inaczej - w pozycji bez . Należy również zbadać sytuację czy znak jest prosty, czy pochyły. 
 
LIII. Władcy horoskopów natalnych ludzi smukłych lub chudych nie mają szerokości, natomiast ludzi grubych i tęgich - mają; jeżeli szerokość jest południowa, urodzony jest aktywny, jeżeli północna - nieaktywny. 
 
LIV. Jeżeli przy budowie domu główni władcy pozostają w związku z planetą pod ziemią, będzie on szybko wzniesiony. 
 
LV. Zły wpływ Marsa na okręty traci na sile, gdy nie znajduje się on ani na MC, ani w 11. domu; jeżeli znajduje się on w którymś z tych miejsc, czyni możliwym porwanie przez piratów. Jeżeli ascendent jest skaleczony przez jakąś gwiazdę stałą o naturze Marsa - statek spłonie.
 
LVI. Gdy Księżyc znajduje się w l. kwadrze, oddalając się od koniunkcji ze Słońcem, soki żywotne i płyny organiczne ciała zaczynają się wznosić, aż do czasu 2. kwadry (chodzi o pełnię). Podczas pozostałych kwadr – opadają.
 
LVII. Jeżeli podczas choroby 7. dom i jego władca są skaleczone - zmień lekarza. 
 
LVIII. Obserwuj miejsce aspektu i jego odległość od ascendentu roku (chodzi o solariusz lub horoskop mundalny); wydarzenie bowiem nastąpi, gdy profekcja dojdzie do tego punktu. 
(PROFEKCJA  jest formą dyrekcji sekundarnych. Według niektórych astrologów każdy punkt ekliptyki lub każdy sygniflkator przesuwa się w ciągu roku o 1 znak do przodu, czyli o 30° - wskutek czego po upływie 12 lat powraca dokładnie na to samo miejsce, które zajmował w momencie urodzenia.) 
 
LIX. Zanim oznajmisz, że nieobecna osoba umrze, zbadaj czy nie została oszołomiona; zanim oznajmisz, że osoba została zraniona, zbadaj czy nie puszczono jej krwi; zanim powiesz, że osoba znajdzie skarb, zbadaj czy nie otrzyma własnego depozytu; aspekty wyznaczające te zdarzenia są podobne. 
 
LX. W przypadku choroby zaobserwuj krytyczne dni i progresję Księżyca w narożach figury o 16 bokach. Jeżeli te kąty są dobrze aspektowane jest to pomyślny znak dla chorego; gdy są skaleczone - niepomyślny.
 
LXI. Księżyc jest sygnifikatorem spraw cielesnych, które w swym ruchu przypominają go. 
 
LXII. Dokładne oznaczenie początku koniunkcji (Słońca i Księżyca) osądzać należy na podstawie zmiany pogody danego miesiąca. Zależy to od władcy kątowego każdego horoskopu, ponieważ kontroluje on naturę atmosfery. Równocześnie należy uwzględniać charakter bieżącej pogody. (Aforyzm dotyczy astrometeorologii i horoskopów ingresu [dla pogody sezonowej].) 
 
LXIII. Przy koniunkcji Saturna z Jowiszem wyrokuj zgodnie z naturą tej planety, która jest wyżej wzniesiona. Kieruj się tym i przy innych planetach.
 
LXIV. Po ustaleniu władcy wydarzenia sprawdź, jaką ma siłę w horoskopie rocznym lub na ascendencie horoskopu nowiu i na tej podstawie przepowiadaj. 
 
LXV. W najmniejszej koniunkcji różnica średniej koniunkcji, a w średniej koniunkcji różnica największej koniunkcji. 
(Niestety do tej pory żaden z astrologów badających aforyzmy nie umie zinterpretować go. Nie wiadomo, co Ptolemeusz miał na myśli.) 
 
LXVI. Nie rozpatruj żadnej profekcji oddzielnie, lecz w związku z kwalifikacjami i siłą planet. 
 
LXVII. Lata tracą swe znaczenie wskutek niedołęstwa człowieka.
 
LXVIII. Malefik - gdy poranny, oznacza wypadek, gdy wieczorny - chorobę.
 
LXIX. Wzrok urodzonego będzie słaby, gdy w jego horoskopie natalnym Księżyc tworzy opozycję do Słońca i jest powiązany z mglistymi gwiazdami (mgławice) i jeżeli Księżyc leży w zachodnim domu kątowym, zaś maleficzne gwiazdy w domu kątowym wschodnim, a Słońce również w jednym z tych domów kątowych - urodzony przyjdzie na świat ociemniały lub szybko straci wzrok. 
 
LXX. Obłęd powstaje wtedy, gdy Księżyc nie ma kontaktu z Merkurym, żaden z nich nie tworzy koniunkcji z ascendentem, Saturn zajmuje dom kątowy nocy, a Mars - dzienny zwłaszcza w Raku, Pannie lub Rybach - zachodzi wtedy możliwość opętania. 
 
LXXI. Oba światła w znakach męskich w horoskopie natalnym mężczyzny działają zgodnie z ich naturą, lecz jeżeli są w horoskopie natalnym kobiety ich działanie wzrasta. Mars i Wenus rano są męskie, wieczorem - żeńskie. (Pogląd ten wywodzi się od Chaldejczyków.) 
 
LXXII. Sprawy edukacji powinny być rozpatrywane na podstawie wschodzących władców żywiołów (ognia, wody, ziemi, powietrza); sprawy życiowe na podstawie położenia władców świateł żywiołów. 
 
LXXIII.  Jeżeli Słońce jest w koniunkcji z "Głową Meduzy" (= Algol) i nie jest aspektowane przez żadnego benefika ani żaden benefik nie leży w 8. domu, a władca świateł tworzy opozycję lub kwadraturę do Marsa - urodzony zostaje ścięty. Jeżeli światła są w kulminacji - jego ciało będzie okaleczone lub zniekształcone; jeżeli kwadratura pochodzi od Bliźniąt lub Ryb - jego ręce i stopy będą amputowane.
 
LXXIV. Wschodzący Mars daje zazwyczaj bliznę na twarzy.
 
LXXV. Jeżeli Słońce jest w koniunkcji z władcą ascendentu w Lwie, a Mars nie ma żadnych "przywilejów" na ascendencie i 8. dom nie zawiera żadnego benefika, urodzony zginie w płomieniach. 
 
LXXVI. Jeżeli Saturn jest na MC, a światła są do niego w opozycji, urodzony zginie w ruinach budynku, zakładając, że znak poniżej ziemi (osi ascendent/ descendent) jest w znaku ziemskim; jeżeli będzie to znak wodny - utopi się lub będzie uduszony przez wodę; jeżeli będzie to znak ludzki - zostanie przez kogoś uduszony lub zginie na stryczku lub ubiczowany. Jeżeli jednak w 8. domu znajdzie się jakiś benefik (= dobroczyńca), nie spotka go gwałtowna śmierć, choć się o nią otrze. 
 
LXXVII. Profekcji ascendentu dokonuje się dla spraw dotyczących ciała; profekcji Punktu Szczęścia dla zbadania okoliczności, Księżyca dla zbadania związku między ciałem i duchem, a MC - dla zbadania zajęcia lub zawodu.
 
LXXVIII. Planeta często wywiera wpływ w miejscu, w którym nie jest uprzywilejowana, przynosząc urodzonemu nieoczekiwane korzyści. 
 
LXXIX. Ktokolwiek ma Marsa w 11. domu. nie będzie rządzić swym nauczycielem (mistrzem, panem, itp.), nie zawładnie swym przełożonym.
 
LXXX. Jeżeli Wenus jest w koniunkcji z Saturnem i nie ma żadnego władcy domu, w domu 7. - urodzony będzie nielegalnego pochodzenia. [Leon Zawadzki w książce "Ariadna. Wyrocznia" podaje inną wersję tego aforyzmu: Jeśli Wenus znajduje się w koniunkcji ze Słońcem, a siódmy odcinek nie zawiera władcy domu - urodzony będzie nielegalnego pochodzenia.]
 
LXXXI. Czas liczy się na 7 sposobów: za pomocą odległości między dwoma sygnifikatorami; za pomocą odległości miedzy ich wzajemnymi aspektami; przy pomocy zbliżania się jednego do drugiego; za pomocą odległości między każdym z nich, a miejscem odpowiednim dla przypuszczalnego zdarzenia; przy schodzeniu planety z jej wzmocnienia lub osłabienia, za pomocą zmiany sygnifikatora i wreszcie za pomocą zbliżania się planety do tego miejsca. 
 
LXXXII. Kiedy konfiguracja jest zrównoważona, obserwuj horoskop (lub konfigurację) podczas nowiu lub pełni i jeżeli to jest także w równowadze, nie spiesz się z wydaniem osądu. 
 
LXXXIII. Czas otrzymania darowizny wskazany jest przez oddziaływanie planety dążącej do aplikacji (tworzącej aspekt aplikacyjny) z jej władcą (darowizny - prawdopodobnie chodzi o horoskopy horarne), natomiast siedzibę (dom? lub znak?) wskazuje charakter daru.
 
LXXXIV. Jeżeli Mars jest władcą ascendentu w czasie wejścia w posiadanie i znajduje się w 2. domu lub tworzy aspekt z władcą 2. domu - przynosi wiele nieszczęść.
 
LXXXV. Jeżeli władca ascendentu pozostaje w związku z władcą 2 domu, książę (władca) dokona nagle wielu zmian.
 
LXXXVI. Słońce jest źródłem siły witalnej, Księżyc - sił natury. 
 
LXXXVII. Miesięczne obroty (przebieg Księżyca) dokonują się w ciągu 28 dni, 2 godzin i około 18 minut. Niektóre osoby prognozują także na podstawie progresji Słońca, tj. przez stopniowy powrót do stopnia i minuty, jakie zajmowało w punkcie wyjścia.
 
LXXXVIII . Dokonując profekcji Punktu Szczęścia dla rocznego horoskopu odległość pomiędzy Słońcem i Księżycem należy odliczyć od ascendentu. 
 
LXXXIX. Sprawy dziadka wyprowadzaj z 7. domu, a wuja z 6. 
 
XC. Jeżeli sygnifikator tworzy aspekt z ascendentem, ukryty przedmiot lub wydarzenie będą miały naturę podobną do ascendentu; jeżeli ascendent nie jest aspektowany, natura wydarzenia będzie zbliżona do charakteru miejsca, w którym znajduje się sygnifikator. Władca godziny wskazuje jego barwę; położenie Księżyca - czas; jeżeli jest nad ziemią (nad linią horyzontu) będzie rzeczą nową, jeżeli pod ziemią (pod linią horyzontu) - starą. Punkt Szczęścia wskazuje na jakość, długość lub że przedmiot jest krótki. Władcy "okresów"/"granic", IC, MC i Księżyca określają jego istotę i wartość (znaczenie). 
 
XCI. Jeżeli władca chorej osoby jest "spalony" (= combust), jest to zły znak, szczególnie, gdy i Punkt Szczęścia jest uszkodzony (źle aspektowany).
 
XCII. Saturn na "wschodzie" ani Mars na "zachodzie" nie są zbyt szkodliwe dla chorej osoby. 
 
XCIII. Osądu nie należy wydawać z żadnego układu, zanim kolejna koniunkcja, nie zostanie przebadana, bowiem zasady zmieniają się z każdą koniunkcją, zatem aby uniknąć pomyłki zarówno ostatnia, jak i następna powinny być łącznie brane pod uwagę. 
 
XCIV. Miejsce silniejszego sygnifikatora wskazuje na myśli pytającego (dotyczy astrologii horarnej). 
 
XCV. Planety wschodzące z 10. domem wskazują, w jakim stopniu urodzony nadaje się na dane stanowisko. 
 
XCVI. Podczas eklipsy (zaćmienia) spostrzeżenia poczynione w pobliżu kątów horoskopu wskazują mające zaistnieć zdarzenia. Należy przebadać charakter ciał niebieskich towarzyszących eklipsie, planet, gwiazd stałych i dopiero na tej podstawie wydawać osąd.
 
XCVII. Oczekiwane wydarzenie szybko się spełni, jeżeli władca nowiu lub pełni leży w domu kątowym horoskopu.
 
XCVIII. Spadające gwiazdy i meteory, jak "płynące" włosy, zajmują drugą część osądu.
 
XCIX. Spadające gwiazdy wskazują na suchość powietrza; jeżeli kierują się tylko w jedną stronę, wskazują na wiatry z tamtej strony; w różnych kierunkach oznaczają obniżenie poziomu wód, burzliwą atmosferę, najazd armii. 
 
C. Jeżeli komety, które znajdują się 11 znaków za Słońcem, ukazują się w kątach horoskopu - władca królestwa (wódz) umrze. Jeżeli padają na domy następujące sprawy skarbca królestwa przybiorą pomyślny obrót, ale sam władca lub panujący zostanie zmieniony. Jeżeli są w domu upadającym, będą miały miejsce choroby i nagłe śmierci. Jeżeli komety przesuwają się z zachodu na wschód - wróg najedzie kraj; jeżeli pozostaną bez zmiany - wrogami będzie własna ludność. 
 
Aforyzmy Ptolemeusza podano na podstawie angielskiego opracowania pracy "Ptolemy's Tetrabiblos" - J. M. Ashmand'a. Udostępnione czytelnikom polskim "Centiloquium" jest ciekawą astrologicznie pozycją. Wiele z ówczesnych aforyzmów nie straciło dziś znaczenia, jak również sporo jest dla nas niezrozumiałych, ale warto się z nimi zapoznać.
 
Z początkiem nowego stulecia - jak czytamy w kalendarzu -
warto również przypomnieć wszystkim, zajmującym się aktualnie astrologią,
jak i wszystkim przyszłym adeptom tej wspaniałej i ciekawej wiedzy
"SIEDEM PRZYKAZAŃ ETYCZNYCH DLA ASTROLOGÓW"
(przedruk z "Polskiego Kalendarza Astrologicznego" rocznik 1935
- reprint wydany przez Studio Astropsychologii w Białymstoku): 
 
1. Horoskopem posługuj się zawsze w duchu budującym. 
2. Powierzone ci do opracowania horoskopy uważaj za rzecz wielkiego zaufania. 
3. Horoskop drugiej osoby nigdy nie powinien się stać przedmiotem Twojego wyzysku dla własnych celów. 
4. Nie tłumacz horoskopu w duchu fatalistycznym. 
5. Właścicielowi horoskopu nigdy nie przepowiadaj dokładnego terminu śmierci lub innych ciężkich wydarzeń. 
6. Tłumacząc horoskop, czyń to w duchu astrologicznej prawdy, sprawiedliwości i wyrozumienia, nie narzucaj zaś innym swoich osobistych poglądów. 
7. Unikaj na łamach prasy szumnej reklamy, cechującej pseudoastrologów i szarlatanów.
 
Wszystkim wiernym Czytelnikom "AstroCalendarium"
życzenia wszelkiej pomyślności z Nowym Rokiem 2001 składają - Autorka i Wydawca."

 
[Według Wikipedii:
Centiloquium – powstały przypuszczalnie między V a VII wiekiem oryginalnie w języku greckim, anonimowy tekst astrologiczny. Dawniej jego autorstwo błędnie przypisywano Klaudiuszowi Ptolemeuszowi.
Dzieło składa się ze 100 krótkich aforyzmów, od czego też pochodzi łacińska nazwa Centiloquium. Jego grecka nazwa brzmiała καρπος (karpos „owoc”), gdyż miało ono zawierać „owoc” nauk Ptolemeusza. W istocie Ptolemeuszowe autorstwo ma charakter apokryficzny, aforyzmy zawierają bowiem hermetyczne elementy obce nauce aleksandryjskiego astronoma, a język jest właściwy raczej późnoantycznej grece. Na początku X wieku Ahmad ibn Yusuf ibn al-Dayah przełożył Centiloquium na arabski i opatrzył komentarzem. W wieku XII pojawiły się jego łacińskie tłumaczenia dokonane przez Jana z Sewilli, Platona z Tivoli oraz Hugona z Santalli, które wywarły wpływ na rozwój średniowiecznej astrologii.]
 
Przejście do kolejnego rozdziału Horoskop Wallensteina sporządzony przez Keplera KLIK

 
Powyższa ilustracja pochodzi z książki,
którą widać na poniższym zdjęciu.


Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce