ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

Domy w horoskopie.


Domy, czyli dziedziny życia, albo inaczej płaszczyzny zdarzeń.
 
Oprócz planet i  znaków zodiaku,
kolejnym elementem horoskopu
(czyli rysunku/diagramu pokazującego układ planet na ściśle określoną chwilę)
są tak zwane domy, nazywane inaczej sektorami lub polami horoskopu.
 
I N F O R M A C J E    W S T Ę P N E    O    D O M A C H    - część 1.
 

 
Wyjaśnienie do powyższej ilustracji:
- Łącząc punkt Ascendentu i Descendentu, otrzymamy linię poziomą/horyzontalną.
- Łącząc punkt MC z IC otrzymamy linię pionową/wertykalną.
- W ten sposób na rysunku horoskopu powstały cztery części (cztery ćwiartki), które po podzieleniu ponownie na trzy części, utworzyły 12 sektorów, czyli 12 domów horoskopowych.
 
Domy (jak i znaki) odliczamy na schemacie horoskopu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Odliczanie to zaczyna się od lewej strony diagramu/rysunku horoskopu, od poziomej linii/osi zwanej Ascendentem (jest ona umowną linią horyzontu).
- Ascendent (Asc) to nazwa pierwszego domu horoskopu, a dokładniej: Ascendent jest to nazwa wierzchołka pierwszego domu.
Niektóre wierzchołki domów też mają swoje specjalne nazwy, i tak:
- Immum Coeli (IC), ew. Nadir, to nazwa wierzchołka czwartego (IV) domu,
- Descendent (Dsc) to nazwa wierzchołka siódmego (VII) domu,
- Medium Coeli (MC), ew. Zenit, to nazwy wierzchołka dziesiątego (X) domu.
Są to tak zwne domy kardynalne, inaczej - domy krzyża kardynalnego. W horoskopie siedziba człowieka jest rozpięta na krzyżu kardynalnym: dom I to jego ciało, dom IV - siedlisko, dom VII - społeczność oraz dom X - przeznaczone mu zadanie. - Leon Zawadzki
 
 

[Nazwa "wierzchołek" domu/sektora jest w zasadzie potocznym określeniem "krawędzi" sektora horoskopu. Jednak częściej niż "krawędź" mówi się "wierzchołek".]

Domy to płaszczyzny konkretnych wydarzeń życia danego człowieka,

to płaszczyzny, na których zachodzą ziemskie zdarzenia kształtujące los człowieka.
Domy pozwalają prognozować czego w życiu człowiek ma doświadczyć.

Znaki odnoszą się do pierwiastka duszy człowieka, do jego psyche,
a domy odnoszą się do spraw i rzeczy ziemskich.
 
Każdy dom horoskopu - a jest ich 12 - odpowiada innym sferom życia.
 
Planety określają rodzaj energii oraz intencje człowieka, które prowadzą go do określonych czynów,
domy natomiast pokazują dziedzinę, sferę życia codziennego, na którą ukierunkowane są te działania.
 
Znaki zodiaku odpowiadają na pytanie JAK?
Planety odpowiadają na pytanie CO?
Domy odpowiadają na pytanie GDZIE?
czyli: gdzie (=  w jakiej sferze życia) dzieje się to COŚ, o czym mówią planety.

Inaczej:
- Znaki Zodiaku opisują JAK coś robisz.
- Planety leżące w domach opisują CO robisz lub CO twoje działanie wyraża.
- Domy opisuja GDZIE, czyli jakiej dziedziny życia to dotyczy.
Interpretując horoskop, te trzy wymiary należy traktować łącznie.

 
Według Pani B. Pędziwiatr: "Znak Zodiaku informuje jak wyraża się energia planet, a dom pokazuje miejsce i okoliczności w jakich ta energia szczególnie się ujawnia. A więc znak Zodiaku odpowiada na pytanie - jak wyraża się planeta, a dom - gdzie."
 
"Domy opisują widoczne zewnętrzne warunki życia. O ile znaki Zodiaku wskazują na potencjał, to domy mówią o tym, jak i w jakich dziedzinach życia ten potencjał może przejawić się w stopniu maksymalnym.
Domy dają informację o osobowości człowieka, jego materialnych, duchowych i intelektualnych zadatkach i problemach. Planety w znakach Zodiaku mówią o charakterze przejawienia energii, pokazując w jaki sposób będzie wykorzystana energia znaku, zaś planety w domach wskażą na sfery życia, w których ta energia będzie uwolniona, na co zostaną skierowane wysiłki człowieka i jakie problemy przyjdzie mu rozwiązywać." - S.Wronski
 
"Domy to dwanaście części koła kosmogramu. Reprezentują różne dziedziny życia, czynności i potrzeby. Stanowią scenografię, w której energie planet odgrywają swoje role. Dzięki domom wiemy, gdzie energia planety objawia się szczególnie mocno. Ascendent (skrót Asc) na wykresie zawsze znajduje się na krawędzi, czyli na początku pierwszego domu.
Gdy mamy do czynienia z domami, należy pamiętać, że znak zodiaku określa jak działa podstawowa energia planety, a dom precyzuje gdzie się ona objawi. Na przykład planeta Wenus w znaku Barana symbolizuje osoby, które potrafią być agresywne, gdy wyrażają uczucia. Wenus w znaku Barana w domu piątym kanalizowałaby tę energię w dziedzinie 5-domowej, a więc w dziedzinie romansów, rozrywki, kreatywności, być może w zawodzie aktora. Wenus w Baranie w siódmym domu, a więc w domu związków i partnerstwa, oznaczałaby agresywne wyrażanie uczuć w związku, w małżeństwie, kłótnie ze współmałżonkiem, z partnerami." - M.J.Abadie

W astrologii humanistycznej (reprezentowanej m.in. przez D.Rudhyara i S.Arroyo) uważa się, że domy precyzyjniej określają wewnętrzny stan, postawy i przeżycia człowieka, niż konkretne okoliczności zewnętrzne. Domy dobrze wskazują na to, w jaki sposób dana osoba będzie doświadczać wydarzeń, a nie na to co ma się wydarzyć.
"Główna trudność ze zrozumieniem domów leży, według mnie, w tym, iż większość tekstów astrologicznych nie podejmuje się wyjaśniać ich fundamentalnych zasad oraz esencjalnego, wewnętrznego znaczenia, z którego wynikają niekończące się listy pojęć i skojarzeń, przypisywane poszczególnym polom. Większość książek akcentuje tradycyjne znaczenia domów, wręcz eliminuje ich subtelniejsze i szersze zasady. Dzieje się tak, ponieważ większość astrologów wciąż skupia więcej uwagi na środowisku i zewnętrznej sytuacji jednostki, niż na jej wewnętrznym doświadczeniu." - Stephen Arroyo
Według mnie wynika to z faktu, iż klienci astrologów wywierają swego rodzaju presję (choć może to zbyt poważne określenie) na astrologach, oczekując od nich takiego, a nie innego podejścia do spraw. Większość klientów nie jest zainteresowana opisem tego jak oni wewnętrznie będą to i owo przeżywali, lecz są zainteresowani po prostu zdarzeniami, wydarzeniami w ich życiu. Dla klientów (a czasem i osób uczących się astrologii) nie jest szczególnie atrakcyjne subtelniejsze, bardziej psychologiczne ujęcie astrologii.

 
Natura każdego domu odpowiada naturze znaku, którego dotyczy/któremu jest przypisana. Tak więc:
- natura I domu odpowiada naturze 1-go znaku zodiaku, czyli Barana,
- natura II domu odpowiada naturze 2-go znaku zodiaku, czyli Byka,
- natura III domu odpowiada naturze 3-go znaku zodiaku, czyli Bliźniąt,
- natura IV domu odpowiada naturze 4-go znaku zodiaku, czyli Raka,
- natura V domu odpowiada naturze 5-go znaku zodiaku, czyli Lwa,
- natura VI domu odpowiada naturze 6-go znaku zodiaku, czyli Panny,
- natura VII domu odpowiada naturze 7-go znaku zodiaku, czyli Wagi,
- natura VIII domu odpowiada naturze 8-go znaku zodiaku, czyli Skorpiona,
- natura IX domu odpowiada naturze 9-go znaku zodiaku, czyli Strzelca,
- natura X domu odpowiada naturze 10-go znaku zodiaku, czyli Koziorożca,
- natura XI domu odpowiada naturze 11-go znaku zodiaku, czyli Wodnika,
- natura XII domu odpowiada naturze 12-go znaku zodiaku, czyli Ryb.
 
Każdy dom ma swojego naturalnego (symbolicznego) władcę
i jest nim planeta, która jest władcą znaku zodiaku związanego z danym domem. Tak więc:
 
- władcą domu I jest władca znaku Barana, czyli planeta Mars
i - wg S.Wronskiego - retrogradujący Pluton
 
- władcą domu II jest władca znaku Byka, czyli planeta Wenus
(ew. władczynią czy też współwładczynią II domu jest Prozeprina/Eris)
 i - wg S.Wronskiego - Chiron i retrogradująca Wenus
 
- władcą domu III jest władca znaku Bliźniąt, czyli planeta Merkury
i - wg S.Wronskiego - retrogradująca Prozerpina i retrogradujący Merkury
 
- władcą domu IV jest władca znaku Raka czyli Księżyc
 
- władcą domu V jest władca znaku Lwa, czyli Słońce
 
- władcą domu VI jest władca znaku Panny, czyli planeta Merkury
(ew. władczynią czy też współwładczynią VI domu jest Ceres)
i - wg S.Wronskiego - Prozerpina
 
- władcą domu VII jest władca znaku Wagi, czyli planeta Wenus
i - wg Wronskiego - retrogradujący Chiron
 
- władcą domu VIII jest władca znaku Skorpiona, czyli Pluton
(ważnym "starym" władcą czy też drugim władcą lub współwładcą VIII domu jest planeta Mars)
i  - wg S.Wronskiego - retrogradujacy Mars
 
- władcą domu IX jest władca znaku Strzelca, czyli planeta Jowisz
i - wg S.Wronskiego - retrogradujący Neptun
 
- władcą domu X jest władca znaku Koziorożca, czyli planeta Saturn
i - wg S.Wronskiego - retrogradujący Uran
 
- władcą domu XI jest władca znaku Wodnika czyli planeta Uran
i - wg S.Wronskiego - retrogradujący Saturn
 
- władcą domu XII jest władca znaku Ryb, czyli planeta Neptun
i - wg S.Wronskiego - retrogradujacy Jowisz

Przejście do nast. strony (Opis domów astrologicznych - wstęp.) - klik

  
Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce