ASTROLOGIA - Jolanta Romualda G-Gołębiewska
https://jolanta-golebiewska.pl.tl

Aktualne misje kosmiczne
do Jowisza i Saturna.


Udane - niedawno zakończone, aktualne
i mające odbyć się w najbliższej przyszłości
międzyplanetarne misje NASA i innych agencji kosmicznych.
Stan na czerwiec 2015 rok.

CZĘŚĆ 2 - misje kosmiczne do Jowisza i  Saturna.
 
O misjach kosmicznych badających planety Układu Słonecznego, napisałam już w wielu astronomicznych rozdziałach tej strony, dotyczących poszczególnych planet. Poniższy tekst jest uzupełnieniem i skondensowanym podsumowaniem tego ciekawego tematu.
 
Spis treści tego rozdziału:
 
Jowisz:
1.) Misja NASA Juno (dotarcie do Jowisza: 4 lipca 2016)
2.) Misja ESA JUICE - JUpiter ICy moons Explorer (start: około 2022)
3.) Koncepcje NASA dot. księżyca Jowisza - Europy:
- Europa Multiple Flyby Mission
- i Europa Lander Mission
(terminy misji nie są ustalone).
 
Saturn:
1.) Misja NASA i ESA Cassini/Cassini-Huygens (w trakcie, planowany koniec: 15 września 2017)
2.) Koncepcje misji do Saturna i jego księżyca - Tytana:
- Titan Saturn System Mission (TSSM)
- i Titan Mare Explorer (TiME)
(nie ustalono żadnych terminów).
 

_______________________________
 
JOWISZ
 
1.) Misja Juno.
 
5 sierpnia 2011 roku o godz. 16:25:00,146 UTC (12:25 p.m. EDT), ze stanowiska startowego SLC-41 bazy sił powietrznych USA na przylądku Canaveral na Florydzie [Cape Canaveral Air Force Station - CCAFS, USA] wystartowała rakieta nośna Atlas V551, z sondą Juno na pokładzie, która dotrze do największej planety naszego Układu Słonecznego - Jowisza, w pierwszych dniach lipca 2016 roku.
Cel tej misji NASA: badania pole grawitacyjnego, pola magnetycznego i struktury atmosfery Jowisza, oraz badanie rdzenia Jowisza, które pomogą w znalezieniu odpowiedzi na pytanie - jak została utworzona planeta Jowisz?, a tym samym zbliżymy się do odpowiedzi na pytanie - jakie były procesy powstawania i wczesnej ewolucji naszego Układu Słonecznego? Jeśli chodzi o badania atmosfery Jowisza, to sonda ma ustalić ile wody jest w jego atmosferze, jaka jest liczebność metali ciężkich w atmosferze, jaka jest temperatura i ruchy chmur. Natomiast badania magnetosfery Jowisza w pobliżu biegunów planety, zwłaszcza zórz polarnych, mają dostarczyć nowych informacji o tym, jak ogromne pole magnetyczne planety, wpływa na jej atmosferę.
 
Poniżej - sonda Juno nad chmurami Jowisza -
wizja artystyczna.
[żródło: NASA/JPL-Caltech]

 
Misja Juno do Jowisza,
odbywa się w ramach programu NASA New Frontiers Program
[http://discoverynewfrontiers.nasa.gov/missions/index.cfml KLIK],
do którego należy również misja New Horizons do Plutona.
 
Misja Juno jest zarządzana dla NASA
przez jedno z jej centrów badawczych:
Laboratorium Napędu Odrzutowego JP 
- Jet Propulsion Laboratory, w Pasadenie w Kalifornii 
[http://www.jpl.nasa.gov KLIK].
 
Sonda Juno została zbudowana przez
amerykańskie przedsiębiorstwo przemysłu rakietowo-kosmicznego
Lockheed Martin Space Systems w Denver. 
[http://www.lockheedmartin.com/us/ssc.html KLIK]
 
Weź udział w misji Juno i zagłosuj... - jak niżej na obrazku
http://missionjuno.swri.edu/junocam KLIK.

 
W październiku 2013 roku sonda Juno przeleciała obok Ziemi, która użyczyła sondzie asysty grawitacyjnej; zwiększyła szybkość sondy i skierowała ją na orbitę prowadzącą do Jowisza. W dniu 14 maja 2015 roku, Juno była w odległości 681 000 000 km (681 milionów kilometrów) od Ziemi. Z początkiem  stycznia 2015 roku rozpocznie się faza podejścia - Approach Phase - do Jowisza. 4 lipca 2016 roku zostanie uruchomiony na 30 minut silnik główny Juno i sonda wykona manewr JOI - Jupiter Orbit Insertion, który wprowadzi ją na orbitę okołobiegunową wokół Jowisza. Obserwacje w ramach misji Juno mają planowo potrwać 1 rok. Do zasilania swojego zestawu instrumentów naukowych [patrz: obrazek poniżej], orbiter będzie wykorzystywał 3 ogromne panele słoneczne, które posiadają łącznie 18 698 ogniw słonecznych. Kamera JunoCam będzie wykonywała kolorowe zdjęcia  wierzchołków chmur Jowisza w świetle widzialnym. Orbiter okrąży Jowisza 33 razy, będąc w odległości około 5000 km od niego. Sonda zejdzie poniżej gęstej pokrywy chmur Jowisza i zakończenie jej pracy nastąpi w połowie października 2017 roku, w chwili planowanego spalenia sondy w atmosferze planety.
 
Poniżej - droga Juno do Jowisza.

 
Niżej jest 1-minutowa animacja trajektorii Juno.
 
 
Wśród instrumentów naukowych sondy - obrazek niżej - znajdują się:
- aparat do pomiaru pola grawitacyjnego Jowisza [GS - Gravity Science],
- magnetometr [MG], który stworzy szczegółową mapę trójwymiarową pola magnetycznego Jowisza,
- radiometr fal mikrofalowych [MWR - Microwave Radiometer], który będzie dostarczał dane na temat struktury, ruchu i składu chemicznego atmosfery znajdującej się około 342 mil poniżej widocznych wierzchołków chmur,
- detektor cząstek [JEDI - Jupiter Energetic Particle Detector Instrument] zmierzy energetyczne cząstki strumienia wychodzącego daleko w przestrzeń i zbada, jak współdziała on z polem magnetycznym Jowisza, 
- aparat do badania zorzy Jowisza [JADE - Jovian Auroral Distributions Experiment] będzie pracował z niektórymi innymi instrumentami Juno w celu zidentyfikowania cząstek i procesów, które wywołują przepiękne zorze Jowisza,
- instrument do pomiary fal radiowych i plazmowych w magnetosferze Jowisza [Waves Instrument], który zbada interakcje pomiędzy polem magnetycznym, atmosferą i magnetosfera Jowisza,
- spektograf [UVS - Ultraviolet Imaging Spectrograph] wykona zdjęcia zórz Jowisza w świetle ultrafioletowym,
- aparat podczerwieni [JIRAM - Jovian Infrared Auroral Mapper] zbada atmosferę Jowisza w okolicach zórz, pomagając naukowcom dowiedzieć się więcej na temat interakcji pomiędzy zorzami, polem magnetycznym i magnetosferą Jowisza.
 
 
- http://discoverynewfrontiers.nasa.gov/missions/missions_juno.cfml KLIK
- http://www.jpl.nasa.gov/missions/juno/ KLIK
- http://www.jpl.nasa.gov/education/juno.cfm KLIK
- http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?Sort=Target&Target=Jupiter&MCode=Juno&Display=ReadMore KLIK
- http://solarsystem.nasa.gov/missions/docs/JunoLaunch.pdf KLIK
- http://www.space.com/topics/nasa-juno-jupiter-mission-news/ KLIK
- http://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html KLIK
- http://missionjuno.swri.edu KLIK
- https://www.youtube.com/user/NASAJuno KLIK
- https://twitter.com/intent/follow?source=followbutton&variant=1.0&screen_name=NASAJuno KLIK
- https://www.facebook.com/NASAJuno KLIK

 

Poniżej jest 40-sekundowe video, które
pokazuje symulację tego,
jak kamera Juno będzie widziała Jowisza w 2016 roku.
 

 

2.) Misja JUICE - JUpiter ICy Moons Explorer
 
Europejska agencja kosmiczna - The European Space Agency ESA, planuje około 2022 roku rozpocząć misję "Odkrywanie lodowych księżyców Jowisza" - JUICE - JUpiter ICy Moons Explorer. Cele misji: badanie atmosfery, magnetosfery i pierścieni giganta - Jowisza, odkrycie możliwych do zamieszkania światów wokół Jowisza; zbadanie lodowych księżyców Jowisza: Ganimedesa - Ganymede, Kallisto - Callisto i Europy, w tym poszukiwania ciekłej wody pod powierzchnią tych księżyców. Po raz pierwszy każdy z tych trzech księżyców Jowisza, zostanie okrążony przez statek kosmiczny. Sonda będzie wyposażona w różne instrumenty naukowe (w tym dwa przygotowane przez Polskę):  kamery, spektrometry, radar, wysokościomierz, aparat radiowy i czujniki monitorujące plazmę w systemie Jowisza.
Sonda wystartuje z Gujańskiego Centrum Kosmicznego, na pokładzie rakiety Ariane 5 prawdopodobnie w czerwcu 2022 roku, lecz start misji może zostać przesunięty na 2023 rok, czas trwania misji: 7,6 roku podróż do Jowisza, plus 3,5 roku rejs w systemie Jowisza. W swej podróży JUICE wykorzysta asystę grawitacyjną Wenus oraz Ziemi, i dotrze do Jowisza w 2030 roku. Misja zakończy się prawdopodobnie planowanym uderzeniem o powierzchnię Ganimedesa, w roku 2033 lub 2034.
- http://pl.wikipedia.org/wiki/Jupiter_Icy_Moon_Explorer KLIK
- Polskie instrumenty kosmiczne w misji JUICE http://www.mg.gov.pl/node/20386 KLIK
- http://sci.esa.int/juice/ KLIK


 
 
3.) Przyszłościowe koncepcje NASA dotyczące misji na Europę, księżyc Jowisza -
http://solarsystem.nasa.gov/europa/2012study.cfm KLIK, w tym:
 
a.) Koncepcja dotycząca przelotów orbitera obok księżyca Jowisza, Europy - Europa Multiple Flyby Mission. 
Cel misji: szczegółowe rozpoznanie księżyca przed wysłaniem na jego powierzchnię lądownika.
- http://solarsystem.nasa.gov/europa/docs/ES%202012%20Report%20C%20Flyby%20-%20Final%20-%2020120501.pdf KLIK
- http://solarsystem.nasa.gov/europa/docs/ES%202012%20Report%20B%20Orbiter%20-%20Final%20-%2020120501.pdf KLIK
- http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?Sort=Target&Target=Jupiter&MCode=EuropaFlyby KLIK
- http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?Sort=Target&Target=Jupiter&MCode=EuropaFlyby&Display=ReadMore KLIK

 
Pod koniec maja 2015 roku NASA wybrała zestaw instrumentów, które będą używane w misji NASA badającej Europę, księżyc Jowisza. Poniżej jest artystyczna koncepcja wielokrotnych przelotów orbitera obok Europy, która pod swą powierzchnią skrywa ocean wody. [image Credit: NASA/JPL-Caltech].
- http://solarsystem.nasa.gov/news/display.cfm?News_ID=49222 KLIK
- http://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-europa-mission-begins-with-selection-of-science-instruments KLIK
- http://www.nasa.gov/subject/3148/europa/ KLIK

 
b.) Koncepcja wysłania około 2020 roku lądownika na księżyc Jowisza, Europę - Europa Lander.
Cel misji: zbadanie księżyca Europa pod kątem możliwości jego skolonizowania, ocena przestronności wodnego oceanu na księżycu i fizycznych procesów w nim przebiegających, zbadanie pobranych próbek. Zestaw instrumentów naukowych statku kosmicznego zawierałby m.in. spektrometr, magnetometr, sejsmograf, wielopasmowy system obrazowania i mikroskopijną kamerę.
- http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/ast.2013.1003 KLIK
- http://solarsystem.nasa.gov/europa/docs/ES%202012%20Report%20D%20Lander%20-%20Final%20-%2020120501.pdf KLIK
- http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?Sort=Target&Target=Jupiter&MCode=EAL KLIK
- http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?Sort=Target&Target=Jupiter&MCode=EAL&Display=ReadMore KLIK 
_______________________________
 
SATURN
 
1.) Misja Cassini
Cassini został zaprojektowany w celu zbadania systemu Saturna z jego orbity; sonda bada atmosferę, magnetosferę i pierścienie Saturna, jak też jego księżyce, w szczególności Tytana i inne lodowe satelity. Ponadto sonda Cassini przewiozła na Tytana europejski próbnik Huygens. Misja Cassini-Huygens rozpoczęła się 5 października 1997 roku. Obecnie Cassini wykonuje misję Cassini Solstice Mission, której zakończenie jest planowane na dzień15 września 2017 - wówczas Cassini wejdzie w atmosferę Saturna i ulegnie zniszczeniu. 
Ostatnią część rozdziału na stronie http://jolanta-golebiewska.pl.tl/Saturn-_-cz%26%23281%3B%26%23347%3B%26%23263%3B-2-.-.htm KLIK (akapit - "Historia obserwacji i badań Saturna") poświęciłam misji Cassini.
- http://saturn.jpl.nasa.gov KLIK
- http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/main/index.html KLIK
- http://sci.esa.int/cassini-huygens/ KLIK
- http://www.ciclops.org/?js=1 KLIK
- http://photojournal.jpl.nasa.gov/targetFamily/Saturn KLIK
- https://twitter.com/CassiniSaturn KLIK
- https://www.facebook.com/NASACassini KLIK
- http://pl.wikipedia.org/wiki/Cassini-Huygens KLIK (jęz. polski)
- http://www.misjesondkosmicznych.pl/cassini.html KLIK (jęz. polski)
- http://www.mimuw.edu.pl/delta/artykuly/delta1104/saturn.pdf (jęz. polski)KLIK 
2.) Przyszłościowa koncepcja NASA i ESA (?) badania księżyca Saturna -Tytana w ramach misji Titan Saturn System Mission (TSSM).
W ramach misji zostanie wysłany orbiter, balon i lądownik. Cel: badanie magnetosfery Saturna oraz jej interakcje z księżycami Saturna -Tytanem i Enceladusem. Misja ta ma być wstępem do następnej misji badającej Tytana.
- http://sci.esa.int/tandem-tssm/44033-tssm-nasa-esa-joint-summary-report/ KLIK
- http://solarsystem.nasa.gov/news/display.cfm?News_ID=31175 KLIK
- http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?Sort=Target&Target=Saturn&MCode=TSSM KLIK
- http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?Sort=Target&Target=Saturn&MCode=TSSM&Display=ReadMore KLIK

 
Poniżej - artystyczna koncepcja misji na Tytana
(orbiter + balon + lądownik).
[Image credit: NASA/JPL]

 
3.)  Przyszłościowa koncepcja NASA wysłania na Tytana lądownika Titan Mare Explorer (TiME).
- https://www.facebook.com/pages/Titan-Mare-Explorer/135434436487507 KLIK
- http://solarsystem.nasa.gov/missions/profile.cfm?Sort=Target&Target=Saturn&MCode=TiME&Display=ReadMore KLIK
- http://www.lpi.usra.edu/opag/mar2012/presentations/Friday/1_TiME_opag.pdf KLIK
- http://en.wikipedia.org/wiki/Titan_Mare_Explorer KLIK
- http://www.bbc.com/news/science-environment-31854559 KLIK


 
_______________________________
 
Przejście do następnego (astrologicznego) rozdziału:
Władztwo planet w znakach i w domach KLIK


 
Ciekawostka -
najbliższy start z Centrum Lotów Kosmicznych J. F. Kennedy'ego Kennedy Space Center z przylądka Canaveral Cape Canaveral Air Force Station na Florydzie, nastąpi w dniu 26 czerwca 2015 roku o godz. 11.09 - o ile termin nie ulegnie zmianie (w związku z problemami technicznymi czy złą pogodą). Wystartuje wówczas rakieta The SpaceX Falcon 9, która wyniesie na orbitę okołoziemską statek kosmiczny Dragon, z misją dostarczenia towarów do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS - International Space Station).
... Termin startu przesunięto na 28 czerwca.
... Niestety misja zakończyła się niepowodzeniem; parę minut po starcie z przylądka Canaveral na Florydzie, wyprodukowana przez firmę SpaceX rakieta Falcon 9 eksplodowała!
... W tej sytuacji zaopatrzenie (ponad 3 tony żywności, paliwa, wody, tlenu i różnego sprzętu) do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zostanie dostarczone przez rosyjski bezzałogowy statek kosmiczny Progress 60, który wyniesie w Kosmos rakieta Sojuz, z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie - start 3.VII.2015 o godz. 00:55 EDT [July 3, 2015 - 12:55 a.m. Eastern].
 
Następne starty z przylądka Canaveral: 15 lipca 2015 r. (rakieta Atlas 5), 22 lipca 2015 r. (rakieta Delta IV)...
Lista przyszłych startów rakiet NASA w poniższych linkach:
Teksty mojego autorstwa, które znajdują się na mojej stronie proszę wykorzystywać w celach niekomercyjnych, pod warunkiem
podania adresu mojej strony: astrolożka Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska https://jolanta-golebiewska.pl.tl

MAPA STRONY (skrót):
PODRĘCZNIK ASTROLOGII PRAKTYCZNEJ - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - ASTROLOGIA JAKO JĘZYK SYMBOLI - Jolanta Romualda Gałązkiewicz-Gołębiewska - Interpretacja horoskopu urodzeniowego - Interpretacja horoskopu prognostycznego - Interpretacja horoskopu porównawczego - Interpretacja horoskopu dziecka - Interpretacja horoskopu bez godziny urodzenia - Od czego zacząć naukę astrologii? - Żywioły w horoskopie - Jakości czyli krzyże w horoskopie - Polaryzacja czyli biegunowość znaków Zodiaku - Charakterystyka znaków Zodiaku - Hemisfery, czyli półkule w horoskopie - Kwadranty, czyli ćwiartki horoskopu - Domy, czyli sektory horoskopu - Ascendent - Władania, wygnania, wywyższenia i upadki planet- Znaczenie i klasyfikacja planet w astrologii- Merkury w 12 domu horoskopu - Mars w XII domu horoskopu - Gwiazdy stałe w astrologii - Reguły interpretacji astrologicznej - Tranzyty planet - Jaki kolor ma nasz Księżyc? - Jowisz i jego księżyce - Io, Kalisto, Europa i Ganimedes - Planeta karłowata Ceres i misja sondy Dawn - Lecę z misją NASA InSight na Marsa! - Pluton i misja sondy New Horizons - I LOVE PLUTO! - Aktualne zdjęcia oraz informacje z misji sondy New Horizons do Plutona i jego księżyca Charona - Czy na Plutonie jest ciemno? #Pluto Time - Jaki kolor ma Pluton? - Tranzyt Jowisza przez znak Wagi - Historia astrologii - astrologia w dawnej Polsce